Erkend bij- en nascholingsaanbod

Onderstaande scholingen zijn erkend door LVPW en voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaarden van LVPW:

Seksualiteit, natuurlijk in partnerrelatietherapie

Een tweedaagse training met in totaal 11 contacturen, waarbij aandacht wordt besteed aan de gehechtheidstheorie, de correlatie met seksualiteit, therapiemodellen en de daarbij behorende systemische en experiëntiële interventies. Seksualiteit bespreken en therapeutisch bewerken in een systemische therapie staat centraal.
Scholingspunten: 20. De accreditatie loopt tot 2-2-2023.

 

Meer informatie:
petradeij@praktijkpetradeij.nl
www.praktijkpetradeij.nl
06-41757820

Verder na een affaire, werken met ontrouw

Een tweedaagse training met in totaal 11 contacturen.
Als relatietherapeut hebben wij regelmatig te maken met affaires, omdat de paren met wie wij werken nu eenmaal affaires hebben. Soms heeft het paar al uit alle macht geprobeerd samen de affaire te verwerken, een plek te geven en lukt dit niet. Anderen melden zich aan in de crisis van de net aan het licht gekomen ontrouw. Werken met ontrouw is hard werken, niet alleen voor het paar maar ook voor de therapeut.
Bij ontrouw zijn er meer ballen in de lucht. Dit plaatje helpt, ook voor de paren. Want zelf herkennen zij ook de hevigheid van de escalaties, de emoties en de stiltes. Het beeld van jongleren met eigenlijk iets te veel ballen in de lucht geeft dan ruimte, omdat het duidelijk maakt dat er eigenlijk zoveel zo snel moet. Als de ballen zouden staan voor thema’s of onderwerpen, waar denken we dan aan, waar moeten we alert op zijn?
Scholingspunten: 20. De accreditatie loopt tot 2-2-2023.

 

Meer informatie:
petradeij@praktijkpetradeij.nl
www.praktijkpetradeij.nl
06-41757820

Interactie Academie VZW

De Interactie Academie VZW biedt trainingsprogramma’s en opleidingen aan waarin thema’s en praktijkvragen worden behandeld vanuit een systeemtheoretische optiek. Zij bieden onderstaande opleidingen aan die door de LVPW geaccrediteerd zijn. In het verleden werden de geaccrediteerde scholingen gewaardeerd met 10 punten per dag, 60 punten per jaar en soms 150 punten voor scholing van 2-3 jaar. Momenteel wordt de waardering van scholing herzien.

 

Creatieve methodieken: experimenteren met vele “talen”

In deze opleiding onderzoek je hoe diverse creatieve werkvormen kunnen bijdragen tot aansluiting en verandering. Onderwerpen: materiaal gebruiken, tekenen, verhalen vertellen, werken met foto’s en film, psychodrama, lichaamsoefeningen en meditatietechnieken, werken met poppetjes, gebruik van beweging en ruimte, enz.
Scholingspunten: nader te bepalen. Gevalideerd tot 1-1-2023.

 

Opleiding Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen

Tijdens deze opleiding leer je inzicht te verwerven op de impact van communicatiepatronen, posities, omgangsvormen, waarden en normen in een gezin en proberen van daaruit aan te sluiten bij het gezin en de verschillende gezinsleden. We oefenen methodieken die zowel voor het gezin als voor de verschillende gezinsleden identiteitsversterkend en constructief kunnen werken.
Scholingspunten: nader te bepalen. Gevalideerd tot 1-1-2023.

 

Ontwikkelingsbegeleiding, ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning

In deze opleiding leer je over deze moeilijkheden denken vanuit systeemtheoretische concepten en verwerf je methodes waarmee je aan de slag kan in drie toepassingsgebieden: individuele kind- en jongerenbegeleiding, ouderbegeleiding en het intermediair werken met andere professionals.
Scholingspunten: nader te bepalen. Gevalideerd tot 1-1-2023 (de opleiding wordt niet meer gegeven)

 

Procesgericht en systeemtheoretisch werken met individuen

Deze opleiding biedt een theoretisch raamwerk en methodiektraining voor hulpverleners en therapeuten die zich willen bekwamen in het systeemtheoretisch en veelzijdig therapeutisch werken met individuen van alle leeftijden, jong en oud.
Scholingspunten: nader te bepalen. Gevalideerd tot 1-1-2023.

 

Opleiding partnerrelatietherapie

Tijdens deze opleiding onderzoek je hoe interfamiliale, sociaal-maatschappelijke en culturele contexten zowel de partners als de hulpverleners beïnvloedt en begrenst. De dynamiek, communicatieprocessen en steeds terugkerende interactiecirkels in een partnerrelatie worden onder de loep genomen. We besteden daarbij aandacht aan gevoelens, verbondenheid, intimiteit, verschil en eigen ruimte voor elk van de partners.
Scholingspunten: nader te bepalen. Gevalideerd tot 1-1-2023.

 

Meer informatie:
Interactie-Academie VZW
Van Schoonbekestraat 33
2018 Antwerpen, België
+32 (0)3 237 01 52
secretariaat@interactie-academie.be
www.interactie-academie.be

De basisopleiding Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie

Deze opleiding combineert drie doeltreffende en bekende psychologische stromingen en is daarmee uniek in Nederland. De wijsheid van het enneagram geeft je een diep inzicht in jezelf, Transactionele Analyse (TA) leert je onbewuste patronen herkennen in je relaties met anderen. NLP geeft een veelheid aan technieken waarmee je doelgericht leert communiceren en je eigen gedrag en dat van anderen kan aansturen. Familieopstellingen ten slotte, wordt als vierde invalshoek gebruikt om verborgen belemmeringen binnen relaties, familie en/of organisatiesystemen zichtbaar te maken.
Scholingspunten: 150, gevalideerd tot 1-6-2021.

 

Meer informatie:

Corael Opleidingen
030-2200355
info@corael.nl
www.Corael.nl

Masteropleiding Counseling & Coaching

In deze 1-jarige vervolgopleiding wordt verdieping aangeboden in je verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling als begeleider. Je leert elk Enneagramtype grondig kennen en concrete interventies toe te passen in de begeleiding. Je krijgt daarbij inzicht in de ongezonde aspecten van de Enneagramtypes vanuit de klassieke psychopathologie (DSM-IV). Deze invalshoek geeft extra diepgang, juist wanneer begeleidingsprocessen stagneren. Je leert doelgericht te werken vanuit het `hier en nu` en minder snel mee te gaan in de zijwegen van de weerstand.
Scholingspunten: 150. Gevalideerd tot 1-6-2021.

 

Meer informatie:
Corael Opleidingen
030-2200355
info@corael.nl
www.Corael.nl

Opleiding Individueel Systemisch Werk

De opleiding heeft als opzet de deelnemers te trainen in het thuisraken in de systemische manier van kijken en om onderdelen van opstellingen toe te kunnen gaan passen in individuele begeleiding. De docent kan voor het geven van deze cursus putten uit een zeer groot arsenaal aan scholing en ervaring wat bijdraagt aan de kwaliteit van de cursus. De opleiding geeft de Psychosociaal Werker duidelijk extra gereedschap om cliënten te begeleiden.
Scholingspunten: 50. Gevalideerd tot 16-3-2021.

 

Meer informatie:
Praktijk IBTS, mevrouw Maria Rotte
024-3600835 / 06-51181486
praktijk@mariarotte.nl
www.mariarotte.nl

Training Traumaverwerking van seksueel misbruik binnen instelling, gezin en de Rooms Katholieke Kerk in breder perspectief

Seksualiteit is onlosmakelijk verbonden met het menszijn. Ongewenste seksuele intimiteiten en seksueel misbruik leiden tot ernstige traumatisering op korte, maar zeker ook op langere termijn. Op mentaal, emotioneel en lichamelijk niveau treedt er ernstige beschadiging op. Het herkennen van de symptomen en daarna de professionele begeleiding is essentieel voor het verwerken van de traumatiek en het weer kunnen functioneren in de maatschappij.
Deze 10-daagse training is ontwikkeld door RT Nederland, is voor alle professionals en is niet speciaal gericht op reïncarnatietherapie.
Scholingspunten: 100. Gevalideerd tot 16-8-2021.

 

Meer informatie:
Marilou Koene-Boulanger
0162-516363
voorzitter@rtnederland.nl
www.rtnederland.nl

Seksualiteit, natuurlijk in partnerrelatietherapie

Partnerrelatie, seksualiteit en gehechtheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de praktijk van de hulpverlening blijkt het voor systeemtherapeuten soms lastig om seksualiteit een normaal en vanzelfsprekend, natuurlijk onderdeel van de therapie te laten zijn. Professionals voelen zich vaak verlegen met of niet voldoende bekwaam therapeutische interventies te doen met betrekking tot seksualiteit. Gezien de wederzijde invloed van seksualiteit en welbevinden in de partnerrelatie, behoren omgaan met seksuele aspecten of problematiek tot het domein van de systeemtherapeut en is het wenselijk dat dit vloeiend onderdeel is van de relatietherapie. Daar seksualiteitsbeleving sterk verbonden is met gehechtheid en er vanuit dit theoretisch kader veel van kan worden begrepen, wordt in deze cursus aandacht besteed aan hoe dit in te zetten in de partnerrelatietherapie vanuit modellen die op de gehechtheidstheorie aansluiten.
Het betreft een zesdaagse cursus die in totaal 40 uur beslaat, met per bijeenkomst 2 à 3 uur voorbereidingstijd.
In de eerste bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de gehechtheidstheorie, de correlatie met seksualiteit, genoemde therapiemodellen en de daarbij behorende systemische en experiëntiële interventies. In de daaropvolgende bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan andere thema’s. Hierin kunnen, op verzoek van cursisten, eventueel aanpassingen worden aangebracht, bijvoorbeeld met betrekking tot specifieke onderwerpen. Seksualiteit bespreken en therapeutisch bewerken in een systemische therapie staat centraal.
De cursus geeft ruim baan aan reflectie, systemische en experientiële componenten door de opgenomen persoonlijke oefeningen in de bijeenkomsten.
Scholingspunten: 60. Gevalideerd tot 1-6-2022.

 

Meer Informatie:
Petra Deij
petradeij@praktijkpetradeij.nl
www.praktijkpetradeij.nl

Trainingen EFT

EFT Based Basiscursus
Scholingspunten: 45. Geaccrediteerd tot 22-5-2022.

Instituut: Stichting EFT Nederland

 

EFT Verdiepingstraining
Scholingspunten: 80. Geaccrediteerd tot 22-5-2022.

 

Meer informatie:

training@eft.nl
www.eft.nl

De aanvullende opleiding ‘Helend Tekenen’

Een tweejarige praktische aanvullende beroepsopleiding, waarbij je de verborgen taal van tekeningen leert herkennen, begrijpen en hanteren. Aan de hand van het eigen kunstzinnige proces maak je een persoonlijke ontwikkeling door en vergroot je je beroepsmogelijkheden. Ben je geïnteresseerd in de taal van tekeningen en het herkennen, begrijpen en toepassen daarvan? Wil je weten hoe je dit kan toepassen voor persoonlijke groei of verdieping van je vak? De opleiding start op vrijdag 17 januari in Groningen.

Scholingspunten: 150. Geaccrediteerd tot 25-8-2022.

 

Meer informatie:
Nicolette van der Smagt
06-27181172

n.vdsmagt@gmail.com
www.alsdezon.nl/opleiding-de-kracht-van-het-tekenen

 

De Maskermaker: Systemisch werken & lichaamswerk

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden

en zal zichzelf opnieuw verstaan.

En leven bloot en onomwonden,

aan niets of niemand meer ten prooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

Huub Oosterhuis

 

In deze opleiding leer je hoe mensen hun maskers maken en hoe de karakterstructuren waarneembaar zijn in het lichaam en zijn energiehuishouding. Je leert wat hun kwaliteiten, vaardigheden en taken in het leven zijn. Welke specifieke levensthema’s spelen rondom de verschillende maskers en hoe de liefdeskwetsuren door het masker bedekt worden. Hoe systeemdynamieken en bindingen spelen bij de verschillende maskers.
Deze opleiding werkt vanuit de invalshoeken: systemisch werken, lichaamswerk en energetisch werk. Naast deze diagnostische kaders leer je in deze opleiding welke interventies bij de specifieke maskers effectief en helend zijn. Het doel is de mogelijkheden van de begeleider te verruimen om thematieken bij de cliënt te herkennen en daar gericht op in te spelen.

 

Belangrijke aandachtspunten binnen de opleiding zijn:

 • de maskers of karakterstructuren, hun specifieke energieën, schaduwwerk en lijfelijke representatie, levensthema’s
 • systemische dynamieken, de betekenis van hun specifieke bindingen en taak
 • lichaamswerk, energetisch werk
  mannelijke en vrouwelijke energie, overdracht en tegenoverdracht
 • de vorm en de essentie van de maskers.

Inhoud

In deze opleiding wordt de beweging van de incarnatie als rode draad gevolgd in hoe de verschillende karakterstructuren zich ontwikkelen. In tweedaagse blokken wordt gewerkt rondom de verschillende maskers, de verbinding tussen de systemische maskerprincipes en het lichaamswerk, ondersteund door het werken met energie, adem en stem. Je leert om binnen systemisch werk het eigen lichaam als instrument te hanteren en om bij de cliënt lichaamskenmerken op basis van de verschillende maskers te herkennen. Je leert welke maskerkwaliteiten – zowel in jezelf als in de ander – in de schaduw, in het onbewuste blijven en hoe deze als krachtbronnen te gebruiken.
De karakterstructuren die wij onderscheiden zijn:

 • schizoïde masker
 • orale masker
 • symbiotische masker
 • psychopathische masker
 • masochistische masker
 • rigide masker

Onderwerpen die aan de orde komen

 • lichaam als spiegel: karakterstructuur diagnose en actie
 • lichaam als poort van de ziel: de manier waarop het lichaam bewoond wordt
 • plek en het versterken van grounding
 • ontwikkelingspsychologie, liefdeskwetsuur en polariteit
 • systemische dynamieken en loyaliteit aan het systeem van herkomst
 • fysieke en energetische kenmerken van de maskers
 • emotie, cognitie en gedrag van de verschillende maskers
 • uitreiken/hechting, rouw in relatie tot bonding
 • geven en nemen en het werken met de ademhaling
 • ‘er zijn’ gekoppeld aan oefeningen met de stem
 • maskers en dynamieken, overdracht en tegenoverdracht
 • de principes van de mannelijke en vrouwelijke energie
 • patronen van karakterstructuren in de relatie
 • maskers en hun levensthema’s
 • verraad en verlangen in de relatie

Thema’s als de vroegkinderlijke ontwikkeling, vrouwelijke en mannelijke energie, overdracht en tegenoverdracht komen op bijzondere wijze aan bod.
Voor wie is deze opleiding?
Cursisten die de opleiding Systemisch Werken hebben afgerond. Professionals die zich binnen hun vakgebied als trainer, therapeut of begeleider verder willen ontwikkelen en bekwamen in het toepassen van diagnostiek en het plaatsen van lichaamsgerichte en systemische interventies.

Scholingspunten: 150. Geaccrediteerd tot 16-10-2023.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen
030-2380547
info@phoenixopleidingen.nl
www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/de-maskermaker/

Werken met Ik-grensbewustzijn in therapie, counseling (samenwerking) relaties

Dit jaar komt psychiater en psychotherapeut dr. Nick Blaser weer naar Nederland voor de zesdaagse training: Werken met Ik-grensbewustzijn in therapie, counseling en (samenwerking)relaties.

 

Dat we grenzen hebben, dat ervaren we. We voelen het als er over onze grens gegaan wordt. Of wanneer we zelf over onze grens gaan. De beleving en de begrenzing van onze psychische-ik-ruimte speelt een belangrijke rol in ons leven en in onze onderlinge relaties. De kwaliteit van onze psychische grens beïnvloedt ons dagelijks geluk. De manier waarop onze psychische ruimte ingericht is bepaalt eveneens hoe we in het leven staan en hoe we omgaan met onszelf en anderen en hoe we omgaan met de dingen die we op ons levenspad tegenkomen.

Aan de hand van een eenvoudig ruimtelijk leren deelnemers analyseren en werken met de psychische ik-ruimte. Het model en de visie op grenzen is ontwikkeld door psychiater en psychotherapeut dr. Nick Blaser. Nick werkt als psychiater en psychotherapeut in Basel. Nick spreekt Nederlands.

Deze masterclass bestaat uit 2 maal een 3-daagse module. In de eerste 3 dagen van de training maak je kennis met de visie en werkwijze van Nick Blaser. Aan de hand van een ruimtelijk model wat door Nick de 3-dimensionale grensvisualisatie wordt genoemd (3-DGV) leren de deelnemers grensthema’s analyseren en werken met de begrenzing van de psychische ik-ruimte. Tijdens de tweede driedaagse wordt ingezoomd op het werken met gevoelens. We leren met het ruimtelijke aandachtsmodel (interpersonal attention management) afweer-mechanismen nog beter begrijpen en ermee werken.
Deze training is voor iedereen die professioneel met mensen werkt. Nick spreekt Nederlands.

Scholingspunten: 45. Geaccrediteerd door de SKB en het register vaktherapie en door LVPW.

 

Meer informatie:

Data 1e module: 27, 28 en 29 november 2020 en 2e module: 22, 23 en 24 januari 2021.
Plaats: landgoed Ehzerwold in Almen.

Kosten voor 6 dagen € 995,- (ex overnachting en BTW) Inclusief thee/koffie en uitgebreid lunchbuffet.
www.ikgrensbewustzijn.nl
06-22205257

2-daagse Interactieve Introductieworkshop Transactionele Analyse

TA-Den Haag, een praktijk die gerund wordt door Jacqueline van Gent (registerlid LVPW) verzorgt 2 x per jaar een open workshop om “mensen die met mensen werken” te laten kennismaken met de praktische en krachtige tools van de Transactionele Analyse (TA).
Het certificaat van deze 2-daagse workshop (die internationaal de TA-101 wordt genoemd) vormt een toegangsbewijs tot alle officieel erkende vervolgopleidingen in de TA.

De eerstvolgende workshop vindt plaats op 16 en 17 april 2020.

TA-DenHaag richt zich op de ontwikkeling van individuen en groepen door middel van Transactionele Analyse (TA). TA is een theorie waarmee we inzicht kunnen verwerven over wie we zijn en hoe we op een gezonde en effectieve manier met anderen én met onszelf kunnen communiceren.
TA wordt internationaal erkend als een effectieve methode voor professionals in coaching / counselling, onderwijs / opvoeding, organisatieontwikkeling en psychotherapie.

Scholingspunten: 20. Geaccrediteerd tot: 19-8-2024.

 

06-26330649
jacvangent@gmail.com
www.TA-denhaag.nl

TA Academy opleidingen:

Coaching & Counseling

Scholingspunten: 60 per jaar (120 totaal). Geaccrediteerd tot 23-9-2024.

 

Persoonlijke Groei & professionele Ontwikkeling

Scholingspunten: max. 150. Geaccrediteerd tot 23-9-2024.

 

Introductieleergang in de TA, 1-0-1
Scholingspunten: 20. Geaccrediteerd tot 23-9-2024.

 

Meer informatie voor alle TA Academy opleidingen:

Mevrouw Lies de Bruin

06-42626110
lies@ta-academie.nl
www.ta-academy.nl

Jaaropleiding Eenzijdig Relaties Verbeteren

Scholingspunten: 60 per module. Geaccrediteerd tot 8-10-2024.

Meer informatie:

Mevrouw Claudie van Ginneken

06-18847411
contact@anachroon.nl
www.eenzijdigrelatiesverbeteren.nl

Cursus Autisme op je Bord, gegeven door Extrass

Scholingspunten 20. Geaccrediteerd tot 1.1.2025

Meer informatie

De heer Ramon Roks
06-51848214

info@extrass.nl
www.extrass.nl/www.autismeopjebord.nl

 

De training leidt jou op tot gecertificeerd Autisme Op Je Bord begeleider. In de tweedaagse training word je klaargestoomd om Autisme Op Je Bord op een verantwoorde en goede manier te gebruiken in jouw dag/dagelijkse praktijk.

Autisme Op Je Bord is zinvol voor iedereen die te maken heeft met mensen met autisme en die wil nagaan of er verbeteringen mogelijk zijn in de huidige situatie.

Autisme Op Je Bord geeft kader aan de wijze waarop het autisme wordt benaderd. Niet langer kan men uitsluitend vanuit een kijk op gedrag vertrekken. Men wordt begeleid in het formuleren van een beeldvorming waarin óók het oorzakelijke belang en de autisme specifieke domeinen zijn opgenomen.

Door aan de hand van domeinen te werken ontstaat er duidelijkheid voor alle betrokkenen met betrekking tot de voortgang van het hulpverleningsproces.

De coach-kaarten geven kader aan gebruik en interpretatie. Daar zij vertrekken vanuit een formulering in Jip en Janneke taal, is Autisme Op Je Bord voor iedereen te gebruiken.

Het samenspel tussen de coach-kaarten en het bord leidt ertoe dat er op een interactieve wijze een diep-doordringend beeld wordt gevormd van de wijze waarop het autisme voor de persoon in kwestie zich uit en welke positieve intenties hieraan ten grondslag kunnen liggen.

 

Data 2020 (tot nu toe):

7 en 8 juli 2020

10 en 11 juni 202
10 en 11 september 2020 Boxtel

1 en 2 oktober 2020

Workshop: De Reis van de Held

Scholingspunten 10. Geaccrediteerd tot 18.3.2024

Meer informatie

Mevrouw Anne Pauen
06-51290954

bog@annepauen.nl
www.dereisvandeheld.nl

 

Data in 2020:

woensdag 4 maart 2020
donderdag 19 maart 2020
maandag 30 maart 2020
maandag 6 april 2020
woensdag 15 april 2020
maandag 11 mei 2020
maandag 25 mei 2020
dinsdag 9 juni 2020
maandag 22 juni 2020
vrijdag 3 juli 2020

 

Kilk hier voor meer informatie.