Erkend bij- en nascholingsaanbod

Onderstaande scholingen zijn erkend door LVPW en voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaarden van LVPW:

Opleiding Individueel Systemisch Werk - praktijk IBTS

De opleiding heeft als opzet de deelnemers te trainen in het thuisraken in de systemische manier van kijken en om onderdelen van opstellingen toe te kunnen gaan passen in individuele begeleiding. De docent kan voor het geven van deze cursus putten uit een zeer groot arsenaal aan scholing en ervaring wat bijdraagt aan de kwaliteit van de cursus. De opleiding geeft de Psychosociaal Werker duidelijk extra gereedschap om cliënten te begeleiden.
Scholingspunten: 50. Gevalideerd tot 16-3-2026.

 

Meer informatie:
Praktijk IBTS, mevrouw Maria Rotte
024-3600835 / 06-51181486
praktijk@mariarotte.nl
www.mariarotte.nl

De aanvullende opleiding ‘Helend Tekenen’ - Nicolette van der Smagt

Een tweejarige praktische aanvullende beroepsopleiding, waarbij je de verborgen taal van tekeningen leert herkennen, begrijpen en hanteren. Aan de hand van het eigen kunstzinnige proces maak je een persoonlijke ontwikkeling door en vergroot je je beroepsmogelijkheden.

 

Ben je geïnteresseerd in de taal van tekeningen en het herkennen, begrijpen en toepassen daarvan? Wil je weten hoe je dit kan toepassen voor persoonlijke groei of verdieping van je vak.
Kom dan naar de introductiedag op 7 december https://alsdezon.nl/opleiding-de-kracht-van-het-tekenen/ 

Scholingspunten: 150. Geaccrediteerd tot 9-5-2028.

 

Meer informatie:
Nicolette van der Smagt
06-27181172

n.vdsmagt@gmail.com
www.alsdezon.nl/opleiding-de-kracht-van-het-tekenen

 

2-daagse Interactieve Introductieworkshop Transactionele Analyse - TA Den Haag

Jacqueline van Gent (registerlid LVPW en initiatiefnemer van TA-denhaag) verzorgt enkele malen per jaar een open workshop om “mensen die met mensen werken” te laten kennismaken met de praktische en krachtige tools van de Transactionele Analyse (TA).

Het certificaat van deze 2-daagse workshop, die internationaal “de TA-101” wordt genoemd, vormt een toegangsbewijs tot alle officieel erkende vervolgopleidingen in de TA.

 

Kijk voor de eerstvolgende workshop op onze website.

 

TA-DenHaag richt zich op de ontwikkeling van individuen en groepen door middel van Transactionele Analyse (TA). TA is een theorie waarmee we inzicht kunnen verwerven over wie we zijn en hoe we op een gezonde en effectieve manier met anderen én met onszelf kunnen communiceren.

TA wordt internationaal erkend als een effectieve methode voor professionals in coaching / counselling, onderwijs / opvoeding, organisatieontwikkeling en psychotherapie.

 

Scholingspunten: 20. Geaccrediteerd tot: 19-8-2024.

 

06-26330649
info@transactioneleanalyse-denhaag.nl

https://transactioneleanalyse-denhaag.nl

TA Academy opleidingen - diverse opleidingen

Coaching & Counseling

Scholingspunten: 60 per jaar (120 totaal). Geaccrediteerd tot 23-9-2024.

 

Persoonlijke Groei & professionele Ontwikkeling

Scholingspunten: max. 150. Geaccrediteerd tot 23-9-2024.

 

Introductieleergang in de TA, 1-0-1
Scholingspunten: 20. Geaccrediteerd tot 23-9-2024.

 

Meer informatie voor alle TA Academy opleidingen:

Mevrouw Lies de Bruin

06-42626110
lies@ta-academie.nl
www.ta-academy.nl

Jaaropleiding Eenzijdig Relaties Verbeteren - Claudia van Ginneken

Scholingspunten: 60 per module. Geaccrediteerd tot 8-10-2024.

Meer informatie:

Mevrouw Claudia van Ginneken

06-18847411
contact@anachroon.nl
www.eenzijdigrelatiesverbeteren.nl

Cursus Autisme op je Bord - Extrass

Scholingspunten 20. Geaccrediteerd tot 1.1.2025

Meer informatie

De heer Ramon Roks
06-51848214

info@extrass.nl
www.extrass.nl/www.autismeopjebord.nl

 

De training leidt jou op tot gecertificeerd Autisme Op Je Bord begeleider. In de tweedaagse training word je klaargestoomd om Autisme Op Je Bord op een verantwoorde en goede manier te gebruiken in jouw dag/dagelijkse praktijk.

Autisme Op Je Bord is zinvol voor iedereen die te maken heeft met mensen met autisme en die wil nagaan of er verbeteringen mogelijk zijn in de huidige situatie.

Autisme Op Je Bord geeft kader aan de wijze waarop het autisme wordt benaderd. Niet langer kan men uitsluitend vanuit een kijk op gedrag vertrekken. Men wordt begeleid in het formuleren van een beeldvorming waarin óók het oorzakelijke belang en de autisme specifieke domeinen zijn opgenomen.

Door aan de hand van domeinen te werken ontstaat er duidelijkheid voor alle betrokkenen met betrekking tot de voortgang van het hulpverleningsproces.

De coach-kaarten geven kader aan gebruik en interpretatie. Daar zij vertrekken vanuit een formulering in Jip en Janneke taal, is Autisme Op Je Bord voor iedereen te gebruiken.

Het samenspel tussen de coach-kaarten en het bord leidt ertoe dat er op een interactieve wijze een diep-doordringend beeld wordt gevormd van de wijze waarop het autisme voor de persoon in kwestie zich uit en welke positieve intenties hieraan ten grondslag kunnen liggen.

 

 

De Maskermaker: Systemisch werken & lichaamswerk - Phoenix Opleidingen

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden

en zal zichzelf opnieuw verstaan.

En leven bloot en onomwonden,

aan niets of niemand meer ten prooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

Huub Oosterhuis

 

In deze opleiding leer je hoe mensen hun maskers maken en hoe de karakterstructuren waarneembaar zijn in het lichaam en zijn energiehuishouding. Je leert wat hun kwaliteiten, vaardigheden en taken in het leven zijn. Welke specifieke levensthema’s spelen rondom de verschillende maskers en hoe de liefdeskwetsuren door het masker bedekt worden. Hoe systeemdynamieken en bindingen spelen bij de verschillende maskers.
Deze opleiding werkt vanuit de invalshoeken: systemisch werken, lichaamswerk en energetisch werk. Naast deze diagnostische kaders leer je in deze opleiding welke interventies bij de specifieke maskers effectief en helend zijn. Het doel is de mogelijkheden van de begeleider te verruimen om thematieken bij de cliënt te herkennen en daar gericht op in te spelen.

 

Belangrijke aandachtspunten binnen de opleiding zijn:

 • de maskers of karakterstructuren, hun specifieke energieën, schaduwwerk en lijfelijke representatie, levensthema’s
 • systemische dynamieken, de betekenis van hun specifieke bindingen en taak
 • lichaamswerk, energetisch werk
  mannelijke en vrouwelijke energie, overdracht en tegenoverdracht
 • de vorm en de essentie van de maskers.

Inhoud

In deze opleiding wordt de beweging van de incarnatie als rode draad gevolgd in hoe de verschillende karakterstructuren zich ontwikkelen. In tweedaagse blokken wordt gewerkt rondom de verschillende maskers, de verbinding tussen de systemische maskerprincipes en het lichaamswerk, ondersteund door het werken met energie, adem en stem. Je leert om binnen systemisch werk het eigen lichaam als instrument te hanteren en om bij de cliënt lichaamskenmerken op basis van de verschillende maskers te herkennen. Je leert welke maskerkwaliteiten – zowel in jezelf als in de ander – in de schaduw, in het onbewuste blijven en hoe deze als krachtbronnen te gebruiken.
De karakterstructuren die wij onderscheiden zijn:

 • schizoïde masker
 • orale masker
 • symbiotische masker
 • psychopathische masker
 • masochistische masker
 • rigide masker

Onderwerpen die aan de orde komen

 • lichaam als spiegel: karakterstructuur diagnose en actie
 • lichaam als poort van de ziel: de manier waarop het lichaam bewoond wordt
 • plek en het versterken van grounding
 • ontwikkelingspsychologie, liefdeskwetsuur en polariteit
 • systemische dynamieken en loyaliteit aan het systeem van herkomst
 • fysieke en energetische kenmerken van de maskers
 • emotie, cognitie en gedrag van de verschillende maskers
 • uitreiken/hechting, rouw in relatie tot bonding
 • geven en nemen en het werken met de ademhaling
 • ‘er zijn’ gekoppeld aan oefeningen met de stem
 • maskers en dynamieken, overdracht en tegenoverdracht
 • de principes van de mannelijke en vrouwelijke energie
 • patronen van karakterstructuren in de relatie
 • maskers en hun levensthema’s
 • verraad en verlangen in de relatie

Thema’s als de vroegkinderlijke ontwikkeling, vrouwelijke en mannelijke energie, overdracht en tegenoverdracht komen op bijzondere wijze aan bod.
Voor wie is deze opleiding?
Cursisten die de opleiding Systemisch Werken hebben afgerond. Professionals die zich binnen hun vakgebied als trainer, therapeut of begeleider verder willen ontwikkelen en bekwamen in het toepassen van diagnostiek en het plaatsen van lichaamsgerichte en systemische interventies.

Scholingspunten: 150. Geaccrediteerd tot 4.12.2028.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen
030 – 238 05 47

info@phoenixopleidingen.nl

https://www.phoenixopleidingen.nl/aanbod/vervolg-opleidingen/de-maskermaker

Masterclass Eros in begeleidingswerk, een aanraking op de grens - Phoenix Opleidingen

In deze zesdaagse masterclass verdiepen we ons erin hoe intimiteit en seksualiteit een plek hebben in begeleidingswerk. Wat roept dit op rondom overdracht en tegenoverdracht en hoe zet jij die dynamiek professioneel in?

We gebruiken de dagen om te kijken naar eigen vragen over hoe je eros gericht inzet in het vak en gebruikmaakt van je mannelijke en vrouwelijke energie. Hoe word jij hierin uitgedaagd? Waar liggen jouw mogelijkheden en waar jouw grenzen?

Aan de hand van archetypen en maskers verken je de weg van mannen en vrouwen op hun pad met eros. Je leert wegwijzer en spiegel te zijn in wakker maken en begrenzen.

De opbrengst van deze dagen is een doorleefd beeld van je eigen resonantie en het effect dat je hebt vanuit je eigen sekse, en een goedgevulde gereedschapskist op je eigen maat.

 

Voor wie is deze opleiding?

Deze masterclass is bedoeld voor ervaren begeleiders en trainers die thema’s rondom eros en aanraking op de grens tegenkomen in hun werk. Voor wie met mensen werkt in coaching, therapie en training en zich verder wil ontwikkelen in het werken met de parel van intimiteit en seksualiteit. Vooropleiding: in elk geval de vervolgopleiding Systemisch werken, liefst aangevuld met een andere vervolgopleiding, zoals De maskermaker of Ambacht van het hart. Ook cursisten met bijvoorbeeld een haptonomieopleiding of achtergrond met energetisch lichaamswerk kunnen aansluiten.

Voor een cursist in de masterclass kan instromen, vindt een intakegesprek plaats om te checken of iemand op zijn of haar plaats is en voldoende stevigheid heeft om de inhoud van de masterclass persoonlijk en professioneel te dragen. De cursist krijgt een intakeopdracht.

Scholingspunten: 60. Geaccrediteerd tot 24-07-2025.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/eros-in-begeleidingswerk-een-aanraking-op-de-grens/

 

Ambacht van het hart; meesterschap in individuele begeleiding - Phoenix Opleidingen

Begeleiden is een ambacht. Het veronderstelt praxis, het maken van vlieguren, de discipline van de herhaling, zodat de geoefende strategieën op den duur als was voelen in je handen. Het ambacht leer je in de ontmoeting, in het ‘veld’ tussen jou en mij: precies daar waar twee zielen elkaar raken in ruimte en tijd.

Hoe, in de krachtige stilte van het veld van twee, waar twee systemen en structuren en geschiedenissen elkaar ontmoeten in hun onontkoombare kwetsbaarheid, hoe daar te zijn in je naaktheid als begeleider ten dienste van het ontvouwen van de ziel van die mens met jou? Hoe je telkens opnieuw, keer op keer, te laten raken, te laten openen, te laten verteren, te laten veranderen door wat er in die ontmoeting met jou als begeleider gebeurt en dat ten dienste te stellen van de ander? Deelnemer zijn zonder voorbehoud, of het voorbehoud in je laten gisten.

Jouw reis, jouw kwetsbaarheid, jouw bereidheid, jouw onvermogen en onmacht in de ogen kijken en herkennen als het begin van jouw ontmoeting met de ander. Zo worden technische begrippen als overdracht en tegenoverdracht een levend instrument in het begeleidings-contact. Dat is de kern van de vervolgopleiding Ambacht van het hart. Alle verdiepende theoretische kaders, de rijke oefeningen en het subtiel werken met lichaamsbewustzijn en adem, vallen in dat kader.

 

De opleiding Ambacht van het hart; meesterschap in individuele begeleiding leidt je op tot begeleider van individuele cliënten. Je leert werken met vraagstukken op identiteitsniveau. Vakmanschap bezit je al, meesterschap in deze opleiding betekent ‘jezelf als instrument in de ontmoeting kunnen inzetten’.

De rode draad in deze opleiding is het werken via de interne grens. Je leert over de plaats van pijn in het begeleidingswerk, over hoe met pijn en vastgezette pijn (trauma) om te gaan. Je leert hoe je mensen in contact brengt met de betekenis van hun waarden en overtuigingen en de dynamieken van waaruit deze voortkomen. Je leert de goede dingen te doen en de juiste dingen te laten.

 

Voor wie is deze opleiding?

Cursisten die de driejarige Opleiding in Professionele Communicatie hebben afgerond. Ook geïnteresseerden die elders een opleidingstraject hebben gevolgd, zijn van harte welkom. Zij zullen worden uitgenodigd voor een instroomgesprek.

Scholingspunten: 150. Geaccrediteerd tot 24-07-2025.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/ambacht-van-het-hart-meesterschap-in-individuele-begeleiding/

Het helende verhaal - Phoenix Opleidingen

De metaforische ruimte als ingang bij therapie, coaching en training.

In deze opleiding ervaar je wat het betekent te werken vanuit de metaforische ruimte, waar een ander licht schijnt op dat in ons wat verwond is en heling behoeft. Je leert je eigen verhaal te bewonen en te gebruiken. Door middel van beelden, verhalen en gedichten leren we over tranceprincipes, om voeling te krijgen met het grote vermogen van het onbewuste, waarin paradox en dualiteit worden ingesloten. De opleiding nodigt je uit om in aanraakbaarheid je verhalen te maken en te vertellen in training en therapie en om te genieten van die ontmoetingsplek.

In twaalf dagen staan we uitvoerig stil bij de stof uit het boek Het helende verhaal. Het perspectief is: de helende bedding van het menselijk verhaal, de verbinding tussen het verhaal waar we in staan en het verhaal dat we maken. Wat treffen we aan en wat is ons antwoord, in de ontmoeting met de ander en in relatie tot onszelf? In dit proces is er een voortdurende wisselwerking tussen spinnen en gesponnen zijn. De kunst van het begeleiden hangt samen met inzicht in het wonderlijke bewegen tussen maakbaarheid en geloof in de eigen regie en de overgave aan wat is. Het creatieve proces van het maken en vertellen van verhalen wordt verbonden met het leren over plek en ordening.

Deze opleiding is een inspirerende, ambachtelijke reis waarin de levenslust van het jonge kind en de sprankeling van de oude wijze worden verbonden met de bron waar vreugde en verdriet in ontroering samenkomen.

 

Voor wie is deze opleiding?

Cursisten die de driejarige Opleiding in Professionele Communicatie hebben afgerond of dat in dit cursusjaar zullen doen. Ook geïnteresseerden die elders een opleidingstraject hebben gevolgd, zijn van harte welkom. Zij zullen worden uitgenodigd voor een instroomgesprek.

 

Deze vervolgopleiding is bedoeld voor therapeuten en trainers die vanuit de bedding van het helende verhaal hun ambachtelijk vermogen willen vergroten en verfijnen. De diepte van het werk van onder andere Milton Erickson en Virginia Satir wordt opnieuw aangeraakt en verkend. Zo krijg je contact met de magie van de verteller, het zintuig van deelname en oog voor het gefragmenteerde en het verborgene in iemands verhaal. Je eigen verhaal resoneert mee op de achtergrond.

Scholingspunten: 120. Geaccrediteerd tot 24-07-2025.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/het-helende-verhaal/

Op de rand van het licht, over rouw en ritueel - Phoenix Opleidingen

Hoe schep je in het werken met dood en intens verlies een context via verhalen en rituelen vanuit systemisch perspectief? Een vervolgopleiding voor mensen met ruime ervaring in begeleidingswerk, individueel en in groepsverband. Getuige zijn van ‘het ondraaglijke’ betekent de eenvoud van het kleine gebaar kunnen verbinden met het grote geheel vanuit een bodem van aanwezigheid in jezelf. Je leert middels metaforen, rituelen, symbolen of een systemisch beeld de betrokkenen op alle lagen bij het proces betrekken. Hierbij ben je zelf volop in het geding.

Hoe schep je een context voor rituelen voor een individu of groep? Hierbij sluit je jezelf in, de dynamiek van leven en dood en de verschillende lagen in het systeem waar je in deze specifieke situatie mee te maken krijgt. In de eenvoud van het kleine gebaar weten van het grote geheel en de uitwerking.

Met deze opleiding beogen we jou op te leiden tot een professional in het begeleiden van rouwprocessen. Als mogelijke toepassingsgebieden kun je denken aan het begeleiden van een rouwgroep, het ondersteunen van rouwprocessen in het onderwijs, bij een pastoraat, bij uitvaart- of ritueelbegeleiding of in het werken met een organisatie in transitie.

 

Voor wie is deze opleiding?

Ervaren cursisten, therapeuten en trainers met een eigen praktijk en veel ervaring. Professionals die al vertrouwd zijn met begeleidingswerk en het geven van workshops.

·         Je hebt tenminste de opleiding Systemisch werken gevolgd.

·         Je bent geschoold en/of ervaren in het werken met groepen (Trainersopleiding, Het helende verhaal of een soortgelijke opleiding).

·         Je bent geschoold en/of ervaren in het geven van individuele begeleiding (Ambacht van het hart, De maskermaker of een soortgelijke opleiding).

Na aanmelding volgt een intakegesprek.

Scholingspunten: 100. Geaccrediteerd tot 24-07-2025.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/op-de-rand-van-het-licht-over-rouw-en-ritueel/

Opleiding Transactionele Analyse - Phoenix Opleidingen

In deze tiendaagse opleiding maak je kennis met de basisbegrippen van Transactionele Analyse. Transactionele Analyse is een communicatiemodel en een ontwikkelingstheorie. TA biedt kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de communicatie tussen mensen, teams en organisaties. Daarnaast geeft ze een helder en inzichtelijk referentiekader om de persoonlijke ontwikkeling van mensen en organisaties te observeren en te verstaan. Het heldere, pragmatische begrippenkader geeft je een kapstok om de eindeloze complexiteit van onze innerlijke ervaring aan op te hangen.

We werken op individueel, relationeel en organisatieniveau. De volgende begrippenkaders verhelderen we aan de hand van casuïstiek en persoonlijke vraagstukken, zodat je ze vanuit de intrinsieke ervaring leert kennen:

egotoestanden
transacties
werken met contracten
strooks
script
Spelen
symbiose
rackets
Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is beroepsondersteunend en bedoeld voor ervaren begeleiders, opleiders en trainers die TA willen leren kennen en gebruiken naast stromingen die zij zich eerder hebben eigengemaakt en al in praktijk brengen. Deze opleiding wordt afgesloten met een internationaal erkend 101-certificaat.

Scholingspunten: 100. Geaccrediteerd tot 24-07-2025.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/opleiding-transactionele-analyse-groep/

Trainersopleiding - Phoenix Opleidingen

In de trainersopleiding staat de uitnodiging van een wederzijdse ontmoeting centraal. Als trainer nodig je de cursisten uit om mee te gaan in hun eigen lerende ontdekkingsreis. Dit vraagt van jou als trainer de bereidheid om in deze ontmoeting jouw bron van eigen kennis van de eigen doorleefde ervaring in te zetten.

Een trainer in een opleiding of workshop heeft een bijzondere plek. Zijn vakmanschap, leiderschap en inzet van zijn eigenheid is als een instrument in de ontmoeting. Dit is een ontmoetingsprincipe en een essentieel uitgangspunt van deze opleiding. Op dit snijvlak van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling biedt deze opleiding je de mogelijkheid om op een inspirerende wijze te werken met wie jij als trainer bent. Wie je als trainer bent en hoe je jouw training of workshop neerzet, is bepalend voor wat je terugkrijgt van de cursisten. We besteden aandacht aan het werken met je stem, adem en lijf. Gedurende de opleiding krijg je gerichte feedback op het gebruik hiervan. In deze ontdekkingsreis is er ook aandacht voor jouw inspiratie in kunst, muziek, verhalen en gedichten, jouw muze.

 

Deze opleiding biedt je de kennis, de kunde en de professionele beroepshouding om workshops, trainingen en opleidingen te ontwerpen en uit te voeren. Je leert op professionele wijze inspirerend en motiverend te werken met groepen mensen.

Het vakkundig ontwikkelen van trainingen en het ontwerpen van oefeningen binnen het kader van trainingen vraagt vakmanschap. Het maken van een eigen ontwerp voor een training, workshop of opleiding op identiteitsniveau is de rode draad die alle elementen in de opleiding met elkaar verbindt.

 

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die de driejarige Opleiding in Professionele Communicatie hebben afgerond en zich binnen hun vakgebied als trainer of (groeps)leider willen ontwikkelen, die met groepen op identiteitsniveau willen werken en bereid zijn zichzelf in te zetten als middel tot leren.

Met nieuwe cursisten die elders opleidingen gevolgd hebben en die willen instromen in deze vervolgopleiding wordt een instroomgesprek gevoerd. Dit gesprek heeft tot doel om de mate van aansluiting op de gewenste vervolgopleiding te onderzoeken.

Scholingspunten: 150. Geaccrediteerd tot 30-07-2025.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/trainersopleiding/

De relatie als spiegel: Opleiding relatietherapie - Phoenix Opleidingen

De liefde is prachtig en wreed tegelijk. In elke relatie is er een groot verlangen om bij elkaar thuis te komen; ‘Liefste, breng me thuis, bij mezelf’. Tegelijkertijd is er ook het verraad, het niet kunnen voldoen aan wederzijdse, vaak onuitgesproken verwachtingen. Dan blijkt dat het ideaalbeeld van de prins op het witte paard of de mooie, vurige prinses die alleen maar lief is, slechts ten dele op gaat. Pijnlijke en persoonlijke thema’s steken telkens opnieuw de kop op. Sterker nog, onbewust zoeken we de geliefden uit die deze thema’s feilloos weten te spiegelen. De liefde legt alles open; geen enkele relatie ontkomt hieraan.

De zielsverbondenheid tussen twee partners snijdt zo diep dat we het vaak nauwelijks kunnen bevatten. Ineens kan er een vonk van dit besef oplichten, bijvoorbeeld in het samen doorstaan van een relatiecrisis. Dan realiseren we ons wat het werkelijk betekent om de reis naar heelwording samen met een ander te gaan. We leren opnieuw, en met zachtere ogen te kijken naar onze partner en naar onze eigen levensreis. De liefde biedt ons zowel een uitnodiging tot heelwording als een pijnlijke confrontatie met wat nog niet heel is in ons.

 

In deze opleiding krijg je vernieuwend inzicht in en ervaring met relatietherapie. We verbinden Systemisch werken met andere invalshoeken en nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten Phoenix, waaronder de theorie van Jung, het gedachtegoed van Merleau-Ponty en het bewegingsleren van Wibe Veenbaas. De liefdespatronen die wij hebben aangetroffen in de eigen familiegeschiedenis spelen, vaak onbewust, een grote rol in de relatie en in de onderlinge dynamiek (systemisch werk). Ook de positie die wij als man of vrouw ten opzichte van mannen en vrouwen innemen, is van veel invloed in de partnerrelatie (Jung). De bewegingen in ons lijf zijn daarbij een belangrijke diagnostisch uitgangspunt (Wibe Veenbaas).

We staan stil bij vragen als: waarin begeleid je partners individueel, en wat werk je met hen samen uit? Hoe gebruik je de lichaamstaal van koppels als diagnostisch instrument? En misschien wel de meest boeiende vraag: wat heb jij nou te leren om de overtocht naar de geliefde te kunnen maken?

 

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding richt zich op professionals die zich willen scholen in relatietherapie vanuit systemisch perspectief, verbonden met de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied van relatietherapie, die meer inzicht in de dynamiek en patronen binnen relaties in het algemeen willen krijgen en hun eigen liefdespatronen willen doorgronden.

Voor deelname heb je tenminste de opleiding Systemisch werken en bij voorkeur De maskermaker gevolgd. Als je elders opleidingen hebt gevolgd, en je wilt instromen in deze vervolgopleiding, dan nodigen we jou uit voor een instroomgesprek om te onderzoeken of er voldoende aansluiting is.

Scholingspunten: 150. Geaccrediteerd tot 24-07-2025.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/de-relatie-als-spiegel-opl-relatietherapie/

Systemisch werken - Phoenix Opleidingen

Mensen die met mensen werken komen systeemdynamieken tegen, krachtenvelden die de samenwerking en communicatie onbewust beïnvloeden. In de opleiding Systemisch werken ontdek je hoe jouw doen en laten en dat van anderen van jongs af aan doordrenkt is van deze dynamieken. Aan het eind van de opleiding kijk je met een ruime, systemische blik naar jezelf en de mensen om je heen en kun je werken met groei en ontwikkeling rondom diepgewortelde patronen.

Het begrip ‘systemisch’ verwijst naar de invloed van het grotere geheel op het individu. We leren en ontwikkelen ons van kinds af aan binnen systemische contexten, ieder met een eigen dynamisch krachtenveld. Het eerste systeem, ons gezin van herkomst, laat een diepe blauwdruk in ons achter. De dynamieken die we daar aantroffen, onze loyaliteiten en de daaruit voortvloeiende interactiepatronen, herhalen we onbewust in latere systemen, zoals in onze werkcontext of huidige gezin. Doorgaans effectief en soms in een beknellende binding, alsof we ongewild teruggetrokken worden in de tijd.

In deze opleiding leer je ontwikkelingsvragen verstaan vanuit een systemisch perspectief. Goed functionerende systemen kenmerken zich door een aantal universele wetmatigheden of ordeningsprincipes. Wanneer deze principes verstoord raken, is dat van invloed op de individuele leden van een systeem, vaak tot in volgende generaties aan toe. Door middel van een opstelling of constellatie en andere systemische interventies leer je verstoorde loyaliteiten en dynamieken zichtbaar te maken, evenals de herstelbewegingen.

 

Je oefent je in het systemisch kijken en interveniëren; van kleine, rake zinnetjes tot het begeleiden van constellaties in de ruimte. Je bekwaamt je in de fenomenologische grondhouding, waarbij je zowel de kracht als de beperkingen van je subjectieve waarneming gaat onderkennen. Je leert de subtiele fysieke en talige symptomen van overdracht en tegenoverdracht verstaan en ontwarren. Bewustwording van je loyaliteiten, je plek en de positie die anderen daarin innemen, helpt je om professioneel schoon te kunnen werken. Begrippen als loyaliteit en liefde, balans van geven en nemen, insluiten en uitsluiten, afbakenen van verantwoordelijkheden, ordening en plekbesef, meervoudige partijdigheid, de werkingen van het geweten en gevoelens als schuld en schaamte komen uitvoerig aan bod. Je leert over het belang van een wezenlijke, wederzijdse ontmoeting, systemische diagnostiek, de bouwstenen van opstellingen en werken met het genogram.

 

Na het volgen van deze opleiding, kijk je met een systemische bril naar mensen, groepen en organisaties. Professioneel gezien ben je in staat om systemische interventies te doen bij individuele cliënten, cursisten en medewerkers en je kunt opstellingen in een groep begeleiden. Voor jezelf heb je zicht op het effect van jou op de ander en vice versa, in het licht van je voorgeschiedenis. Dit versterkt je vermogen om effectief en doelgericht te communiceren.

 

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die met mensen werken. Zowel begeleiders die willen leren werken met opstellingen als leidinggevenden, HR-professionals, zorgverleners, docenten, trainers, coaches en therapeuten zijn welkom. Systemisch werken is een basisopleiding voor een aantal vervolgopleidingen binnen Phoenix. De opleiding Systemisch werken is toegankelijk voor cursisten die de driejarige Opleiding in Professionele Communicatie hebben afgerond. Ook geïnteresseerden die elders een opleidingstraject hebben gevolgd, zijn van harte welkom. Zij zullen worden uitgenodigd voor een instroomgesprek.

Scholingspunten: 150. Geaccrediteerd tot 24-07-2025.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/systemisch-werken/

Masterclass De bewegingen van de ziel - Phoenix Opleidingen

De 10-daagse masterclass van Phoenix Opleidingen is een inspirerende ontmoetingsruimte waarin jij als cursist leert om het ambacht van het begeleidingswerk vanuit jouw persoonlijke reis te verbinden met de grote ruimte om ons heen; het helende veld.

De masterclass gaat in op de existentiële thema’s van het leven: de bewegingen van de ziel, het hart als zintuig van deelname, en de geest. In de zielsbewegingen voltrekken zich de wezenlijke aspecten van het leven. Thema’s die jij in jouw eigen levensreis ontmoet op het gebied van leven en dood, liefde en verlangen, rouwen, gemis en zingeving bijvoorbeeld. Dezelfde thema’s die jij ontmoet als jij de leerlijn doorloopt met je cliënten of cursisten.

De bewegingen van de ziel worden door onze lichaamstaal uitgedrukt. Om deze taal te leren verstaan, is het van belang dat we leren om fenomenologisch waar te nemen, met het hart als zintuig van deelname. Van jou als begeleider vraagt dit een doorleefd begrip van de bewegingen van de ziel en de werking van de geest. Jouw eigen voorbeelden en de persoonlijke en professionele vragen die je inbrengt, worden steeds uitgewerkt binnen de grote kaders en existentiële levensthema’s van de masterclass, zodat er verdieping en verruiming komt om hiermee te kunnen werken.

Er is veel aandacht voor de zielsbewegingen die we ontmoeten op de verbindings-as tussen ons ik en ons zelf, de ik-zelfas. Als we de eigen persoonlijkheid leren kennen en gebruiken als toegangspoort tot de grotere werkelijkheid daarachter, kan de zielsbeweging zich aandienen. In deze masterclassreeks benaderen wij de zielsbeweging telkens vanuit een ander perspectief, zodat jij als cursist ervaring en oefening krijgt, en leert hoe de grote levensthema’s zichtbaar en ervaarbaar worden aan jou-zelf. Op zo’n manier dat jij jouw inzichten direct kunt integreren in jouw ambacht.

 

Voor wie is deze opleiding?

Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor ervaren professionals die zich in de existentiële levensthema’s die in de ontmoeting spelen, willen verdiepen en die met deze thema’s willen oefenen om  hiermee ambachtelijk te kunnen werken.

Wil jij inspiratie opdoen en in verbinding blijven met de laatste ontwikkelingen binnen Phoenix? Dan biedt deze masterclass een intens en ontroerend verdiepingsplatform.

 

Scholingspunten 100

Geaccrediteerd tot 19-04-2026

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

https://www.phoenixopleidingen.nl/aanbod/vervolg-opleidingen/masterclass-de-bewegingen-van-de-ziel/ 

Werken met seksueel geweld en trauma - Praktijk Den Uijl

‘Een zes – daagse scholing in het werken met schade ten gevolge van trauma, gebaseerd op de methodiek van Peter John Schouten, Martin Appelo, John Bowlby, Walther Kempler e.a.’

 

Zoals de naam van de opleiding al aangeeft, gaan we in deze zesdaagse scholing stilstaan bij de gevolgen van seksueel geweld en trauma. Bij trauma kunt u denken aan seksueel misbruik, verkrachting, huiselijk geweld, emotionele verwaarlozing, pesten en alle andere oorzaken waardoor mensen schade oplopen. De gevolgen van deze schade zijn zichtbaar in hun leven, maar dat ervaren zij niet altijd zelf. Daarom is het belangrijk dat er mensen zijn die weten waar ze naar moeten kijken en die geleerd hebben de signalen te herkennen en deze bespreekbaar kunnen maken. En dáár is deze opleiding voor bedoeld. Op een heldere, praktische en ervaringsgerichte manier gaan we u meenemen in de schade. Hiervoor gebruiken wij verschillende modellen en theorieën en leert u  welke signalen u gaat zien wanneer er sprake is van schade ten gevolge van een trauma.

Dit gaat niet buiten u om. Door alles wat er wordt aangereikt en vertelt gaat u ook met uzelf aan de slag.  En dit is ook de bedoeling. Juist wanneer u in uw eigen leven signalen gaat herkennen die kunnen wijzen op vormen van schade, kunt u dit bij de ander beter gaan herkennen. We noemen dit positieve projectie.  Vormen van schade zijn er ook bij mensen die geen groot trauma hebben. Het waardevolle van de scholing is dat u zelf als mens het instrument bent om andere mensen te leren helpen.

De dagen hebben een theoretische diepgang waar transparantie en de professionele houding en vaardigheden hun plaats hebben. Hierdoor bent u in staat anderen te helpen bij de verwerking van hun trauma.

 

Voor wie:
De opleiding is bedoeld voor iedereen die werkt  met mensen, op welke manier dan ook, en die zich graag wil bekwamen op dit specifieke vlak van trauma. Te denken valt aan:  jeugdwerkers, begeleiders van minder begaafden, maatschappelijke dienstverlening, social workers, werkers in de GGZ, Intern Begeleiders, docenten uit het onderwijs, psychosociaal, relatie – en systeemtherapeuten, geestelijk verzorgers en andere professionals.

Toelatingseis:
HBO denk – en werkniveau.

Inhoud:
Theoretisch en ervaringsgericht leren.
De  theorie – o.a. op basis van het boek van Peter John Schouten – wordt aangeboden  vanuit de werkbaarheid in de praktijk. We werken ervaringsgericht, met verschillende psycho-drama-werkvormen.  Hierbij wordt je als deelnemer geconfronteerd met eigen thema’s om zo te ervaren welke processen slachtoffers doorlopen. Dit helpt je in het ontwikkelen van een stevige bodem onder je eigen professionele voeten.

Toetsing met ervaringsdeskundigen
In deze toerusting wordt de laatste dag gewerkt met een ervaringsdeskundige. Het praktijk-verhaal wordt ingekleed, ondersteund en geëxploreerd vanuit theoretische kaders, waardoor een professionele integratie ontstaat van praktijk en theorie. De toetsing vindt plaats op verschillende onderdelen aan de hand van het verhaal van de ervaringsdeskundige. De ervaring leert dat dit een blijvende indruk achterlaat!

Reflecties
Na iedere studiedag wordt de deelnemer gevraagd een reflectie te schrijven. In deze reflectie wordt kort weergegeven hoe de deelnemer de dag heeft beleefd en welke eigen thema’s zijn geraakt en hoe hij hiermee om is gegaan. Iedere deelnemer poogt om deze leerervaring te vertalen naar professioneel handelen in de eigen beroepscontext.

Plaats en tijd:
De scholing vindt in Nieuwerkerk aan den IJssel plaats op 6 dinsdagen.
We beginnen om 14.00 uur en eindigen rond 21.00 uur. Tussen 17.30 en 18.30 is er pauze. Voor koffie, thee en water wordt gezorgd.

Aanmelding:
U kunt inlichtingen vragen en u aanmelden telefonisch 010 7 411 411 of per Email info@praktijkdenuijl.nl

Voor toelating vindt er een kort telefonisch intakegesprek plaats.

 

Kosten:
Prijs € 1295,- intake en 6 scholingsdagen

Corona:
We werken coronaproof waarin de RIVM maatregelen geborgd zijn.

 

Scholingspunten 60

Geaccrediteerd tot 14-01-2026

 

Meer informatie:

Praktijk Den Uijl

info@praktijkdenuijl.nl

 

Opleiding: begeleiding bij herstel na (seksueel) machtsmisbruik - De Vrije Vloer

In deze opleiding vergroot je je kennis en vaardigheden in het begeleiden van volwassenen

bij herstel na (seksueel) machtsmisbruik in de jeugd. Hierbij gaat het ook over jeugdtrauma’s als gevolg van onderdrukking, lichamelijk en geestelijk geweld, pesten en emotionele verwaarlozing.

 

Wat biedt deze opleiding jou?

Je maakt kennis met een nieuwe methodiek, waarin de cliënt met zijn/haar verhaal centraal staat en niet de eventuele classificatie in de DSM. Je leert kijken door de bril van Traumaseksuologie, ontwikkeld door Peter John Schouten. We behandelen zijn theorie en vullen deze aan met de theorie uit het systemisch werk en trauma behandeling (Bert Hellinger, Bessel van der Kolk, Franz Ruppert en Alice Miller). Je leert werken met modellen uit de Traumaseksuologie in combinatie met Psychodramatechnieken. Hierdoor komen de modellen tot leven, wat het leerrendement voor je cliënt vergroot. Het is een stevige, theoretische en praktische opleiding waarin je zelf veel oefent, experimenteert en reflecteert. Ervaringsgericht, leerzaam, diepgaand, indrukwekkend en met humor en plezier.

 

 

 

Wat levert het je op?

 • Je begrijpt de schade van (seksueel) machtsmisbruik. En je hebt zicht op hoe de gevolgen hiervan doorwerken in het dagelijks leven van mensen
 • Je herkent signalen en maakt deze bespreekbaar
 • Je kent de fasen van herstel en hoe je hierin kunt werken met mensen
 • Je kunt werken met verschillende ervaringsgerichte modellen en werkvormen, waardoor je leerervaringen creëert die beklijven
 • Je bent je bewust van je eigen schadepatroon en hoe dit je professioneel handelen beïnvloedt
 • Je kent je mogelijkheden en beperkingen in begeleiding en verwijst door indien nodig

 

Inhoud en werkwijze

Wil je meer weten over welke onderwerpen concreet aan de orde komen en de opzet en werkwijze tijdens de opleidingsdagen? Bel of mail ons dan even. Dan sturen we je een opleidingsgids.

 

Certificaat

Je rondt de opleiding af met een eindopdracht en ontvangt een bewijs van deelname.

 

Praktisch

Deze opleiding is ook geaccrediteerd door SKJ, Registerplein, NOBCO en de ABvC.

De opleiding bestaat uit 2 modules van elk 6 dagen.

Tijd: 9.30- 17.00 uur

Groepsgrootte minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers.

Locatie: De Bronhoeve in Cothen

Kosten € 2150,= (12 dagen)

 

Heb je nog vragen en aanmelden?

Kijk voor meer informatie en de data van de nieuwe groepen op onze site www.devrijevloer.nl.

Je kunt je daar ook rechtstreeks aanmelden.

Bellen mag natuurlijk ook.

Hettie Nijhof

T 06-28537402

E hettie@devrijevloer.nl

 

 

Geaccrediteerd tot 01.08.2026 met 120 punten (volgen van 1 dag levert 10 punten op).

 

Persoonlijke Ontwikkeling en Professionele Communicatie - Corael Opleidingen

Deze erkende opleiding is gericht op persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie. In twee jaar word je opgeleid tot Enneagram, TA- en NLP- practitioner en leer je de basis van familieopstellingen kennen. Het beste wordt aangeboden uit drie belangrijke stromingen die elk op hun eigen specifieke wijze de persoonlijkheid van mensen benadert. De wijsheid van het enneagram geeft je een diep inzicht in jezelf, Transactionele Analyse (TA) leert je onbewuste patronen herkennen in je relaties met anderen en NLP geeft een veelheid aan technieken waarmee je doelgericht leert communiceren en je eigen gedrag en dat van anderen kan aansturen. Familieopstellingen ten slotte, wordt als vierde invalshoek gebruikt om verborgen belemmeringen binnen relaties, familie en/of organisatiesystemen zichtbaar te maken. Een opleiding voor iedereen die op een praktische en heldere manier zichzelf en anderen wil leren kennen en/of mensen wil leren begeleiden, adviseren en ondersteunen.

 

Doel en resultaat

Het doel van de tweejarige opleiding ‘Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie’ is autonomie ontwikkeling.

Tijdens deze opleiding maak je wezenlijke veranderingen door en ga je anders in het leven staan. In dit bijzondere proces leer je jezelf diepgaand kennen, voorbij je blinde vlekken. Je gaat jezelf en anderen écht begrijpen, omdat je drijfveren, levenspatronen en onderstromen in de communicatie leert herkennen en belemmerende overtuigingen leert veranderen. Hierdoor blijf je dicht bij jezelf en je eigen autonomie. Het samenwerken- en leven wordt begrijpelijker en eenvoudiger.

Daarnaast leer je handige tools om mensen professioneel te begeleiden of effectiever aan te sturen. Je leert over de psychologie van mensen waardoor je preciezer kan intunen op ieder mens afzonderlijk en begrijpen waarom ieder doet wat hij doet. Je ontdekt wat er gebeurt in de communicatie tussen jou en de ander, wat je tegenhoudt om iemand aan te spreken of feedback te geven of waardoor iets wat jij initieert weerstand oproept.

 

Kortom, een praktische, zeer complete opleiding waarin je veel inzicht in jezelf krijgt, je leert beter samen te werken, te begeleiden en problemen op te lossen. Je maakt een flinke sprong in je persoonlijke én professionele ontwikkeling.

 

Deze opleiding in combinatie met de Corael Masteropleiding Counseling & Coaching kan dienen als geaccrediteerde basisopleiding voor lidmaatschap LVPW.

 

Aanmelden of meer informatie?

Corael Opleidingen  Blauwkapelseweg 52  3731 ED De Bilt

T: 030-2200355 – E: info@corael.nl – W: www.corael.nl

 

De opleiding is geaccrediteerd met 150 punten, en is afgegeven tot 02.08.2026.

 

Masterpractitioner Counseling & Coaching - Corael Opleidingen

Heb je al het een en ander gedaan in je persoonlijke ontwikkeling en zoek je een coachopleiding die jou op een praktische, effectieve en diepgaande manier helpt de kern te raken? En wil je voorbereid zijn op de valkuilen die met de meeste begeleidingsprocessen gepaard gaan? Met het Enneagram haal je snel de kern van het probleem naar boven in je rol als coach, begeleider of manager en met TA ontwikkel je jezelf als een professionele counselor, coach en begeleider.

 

In deze éénjarige ervaringsgerichte en erkende masterpractitioner Counseling & Coaching met Enneagram en TA:

 • Leer je elk Enneagramtype grondig kennen.
 • Je leert concrete interventies voor elk Enneagramtype toe te passen in je begeleidingswerk.
 • Je krijgt inzicht in de ongezonde aspecten van de Enneagramtypen vanuit de klassieke psychopathologie (DSM-V).
 • Je leert op een professionele manier het vak van counselor en coach.
 • Je leert gebruik te maken van wat er tussen coach en coachee in het moment in het begeleidingswerk gebeurt.
 • Je leert met Transactionele Analyse patronen doorbreken en gericht veranderingswerk te doen.

Doel en resultaat

Het doel van de masterpractitioner is deelnemers met het Enneagram een diepgaande kennis van de persoonlijkheid te bieden en met behulp van TA theorie en technieken concrete handvatten om mensen te begeleiden. Je leert bij elk Enneagramtype welke specifieke interventies je kunt toepassen in begeleiding.

Uit onze ervaring is gebleken dat deze opleiding ook zeer aanvullend is voor wie al een coach of counselorsopleiding heeft gedaan. In een intakegesprek onderzoeken we dan met elkaar of er overlap is.

 

Deze opleiding in combinatie met de Corael Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling en Professionele Communicatie kan dienen als geaccrediteerde basisopleiding voor lidmaatschap LVPW.

 

Aanmelden of meer informatie?

Corael Opleidingen  Blauwkapelseweg 52  3731 ED De Bilt

T: 030-2200355 – E: info@corael.nl – W: www.corael.nl

 

De opleiding is geaccrediteerd met 150 punten, en is afgegeven tot 02.08.2026.

 

Masterpractitioner Transactionele Analyse - Corael Opleidingen

Wil je jezelf verder persoonlijk ontwikkelen? Ontdekken wat er bewust en onbewust gecommuniceerd wordt en wat communicatie soms zo ingewikkeld maakt? Wat speelt er in de onderlaag, welke verborgen transacties zorgen voor afstand of juist toenadering? Hoe worden we op een dieper niveau gedreven en houden we onszelf tegen om te veranderen? Schrijf je in voor de masterpractitioner Transactionele Analyse als je wil leren preciezer te duiden wat er op detailniveau gebeurt in je communicatie, je begeleidingswerk wil verdiepen of jezelf en je professionele autonomie verder wil ontwikkelen met Transactionele Analyse. Een prachtige vervolgstap voor iedereen die al kennis heeft gemaakt met Transactionele Analyse, enige ervaring heeft in persoonlijke ontwikkeling, meer grip wil krijgen op zijn/haar (professionele) communicatie en TA concepten grondiger wil leren kennen.

 

Doel en resultaat

Transactionele Analyse is de belangrijkste richting binnen de sociale psychologie die zowel praktische toepasbaarheid als grote diepgang met elkaar weet te combineren.

In deze zestiendaagse opleiding in Transactionele Analyse op Masterniveau leer je autonomer in het leven te staan. Het TA-gereedschap geeft je een uitgebreid begrippenkader waardoor je sneller kunt duiden wat er gebeurt in communicatie.

Het geeft je buitengewoon krachtige handvatten om mensen aan te sturen of te begeleiden. Een noodzakelijke basis voor management- trainings- en begeleidingswerk.

 

Aanmelden of meer informatie?

Corael Opleidingen | Blauwkapelseweg 52 | 3731 ED De Bilt

T: 030-2200355 | E: info@corael.nl | W: www.corael.nl

 

 

De opleiding is geaccrediteerd met 150 punten, en is afgegeven tot 02.08.2026.

 

Practitioner opleiding Transactionele Analyse - Corael Opleidingen

Verloopt communicatie met anderen weleens lastig en wil je ontdekken wat er nu precies gebeurt? Of wil je als begeleider of manager meer inzicht in communicatiepatronen en tools om mensen beter te begeleiden of aan te sturen?

Transactionele Analyse is een theorie over de persoonlijkheid, communicatie en psychologische ontwikkeling die is ontwikkeld in de jaren 1950-1970 door Eric Berne. Hiermee geeft Transactionele Analyse inzicht in: Wie ben jij? Hoe verlopen je contacten? Hoe komt het dat je bent wie je bent?

 

Doel en resultaat

Deze achtdaagse practitionersopleiding Transactionele Analyse geeft je inzicht in gedrag en gedragspatronen, in bewuste en onbewuste interacties tussen jou en de ander en de oorzaak daarvan. En… je leert hoe je deze kunt veranderen.

Tijdens deze opleiding ga je jezelf en anderen beter begrijpen en leer je drijfveren en onderstromen in de communicatie herkennen en beïnvloeden. Samenwerken- en leven wordt hierdoor begrijpelijker en eenvoudiger waarmee je belangrijke stappen zet op weg naar autonomie.

In de opleiding leer je ook mensen professioneel te begeleiden of effectiever aan te sturen. Je ontdekt wat er gebeurt in communicatie, wat je tegenhoudt om iemand aan te spreken of feedback te geven of wat weerstand oproept wanneer jij iets initieert.

Kortom, een praktische opleiding waarin je inzicht in jezelf en je communicatie krijgt, je beter leert samenwerken, begeleiden en problemen op te lossen.

 

Aanmelden of meer informatie?

Corael Opleidingen  Blauwkapelseweg 52  3731 ED De Bilt

T: 030-2200355 – E: info@corael.nl – W: www.corael.nl

 

De opleiding is geaccrediteerd met 80 punten, en is afgegeven tot 02.08.2026.

 

Werken aan je Wil - Corael Opleidingen

Daadkracht door grenzen en wensen leren aangeven

Wil je leren je grenzen en wensen beter aan te geven, of wil je leren mensen hierin te begeleiden? ‘Als ik mij even kwaad maak, heb ik het zo gefikst’ en ‘bij iemand kwaad bloed zetten’ zijn uitspraken die in het dagelijkse Nederlandse taalgebruik regelmatig voorbijkomen. Ergernis, ofwel boosheid is een menselijke emotie die je functioneel gebruikt bij het bereiken van je doelen. Het is de emotie die je attendeert op een wens of een grens.

 

In onze maatschappij rust op boosheid nogal een taboe en wordt deze gezonde emotie door velen onderdrukt omdat het als ongepast wordt gezien om je boosheid te uiten.

Ingehouden boosheid heeft invloed op je lichaam en komt altijd op een later moment alsnog naar buiten in de vorm van hoofdpijn, buikpijn, cynische opmerkingen of een woede-uitbarsting. Vaak gaat dit ten koste van jezelf en je relaties.

 

Het doel van deze training is je bewust worden van deze signalen, zodat je ze eerder leert herkennen en daardoor voor je kan laten werken. Ergernissen eerder uitspreken voorkomt dat jouw boosheid opstapelt en zich onverwachts uit en behoud je het contact met de ander. De ander weet beter waar je wel en niet voor staat en dat werkt constructief voor de relatie.

 

Wat leer je in deze training?

Je leert je ergernissen en boosheid eerder herkennen en waar te nemen.

Je leert wat je ergernissen je (eigenlijk) willen vertellen en hoe je deze ten positieve kan inzetten voor jezelf.

Je leert kleine irritaties uit te spreken met behoud van het contact met de ander.

Je onderzoekt wat je wel en niet wilt.

Je leert hierdoor doelgerichter en effectiever te communiceren.

Tot slot kan je de opgedane ervaringen constructief gebruiken bij het zelf begeleiden van mensen die willen werken aan hun wil.

In deze training wordt veel geoefend, afgewisseld met korte theoretische inleidingen.

 

Voor wie?

Deze training is leerzaam voor iedereen die zich meer bewust wil worden van zijn/haar (onderliggende) ergernissen of boosheid en dat constructief wil gebruiken in contact met anderen. Deelnemers aan deze training komen uit alle sectoren, waar mensen streven naar professionele autonomie, samenwerken, mensen begeleiden, coachend leidinggeven of samenleven met anderen. Specifieke voorkennis is niet vereist. Wel een open leerhouding en de bereidheid om naar jezelf te kijken en met anderen te willen delen.

 

Tijdsinvestering

De studiebelasting voor het volgen van de lessen bedraagt 12 uur, verdeeld over 2 dagen.

 

Aanmelden of meer informatie?

Corael Opleidingen

Blauwkapelseweg 52

3731 ED De Bilt

T: 030-2200355 – E: info@corael.nl – W: www.corael.nl

 

De training is geaccrediteerd met 20 punten en is afgegeven tot 11-11-2027.

Introductie in het Enneagram - Corael Opleidingen

Inzicht in jezelf en anderen

Hoe komt het dat anderen gemakkelijk door het leven lijken te stappen en jij daar moeite voor moet doen? Dat jij je altijd verantwoordelijk voelt en moeite hebt om voor jezelf te kiezen? Of dat je zelf snel tot beslissingen kan komen en niet goed snapt waarom je collega, cliënt of partner steeds zo twijfelt? En wat maakt dat de ene mens zich sneller nabij voelt dan de ander?

Wil je meer zicht hebben op wat jouw of andermans drijfveren zijn tot bepaald gedrag en waar de valkuilen ontstaan, dan kan het Enneagram behulpzaam zijn.

 

Wat is het Enneagram?

Het Enneagram is een typologie van negen motivaties gebaseerd op onbewuste dwangmatige reactiepatronen van voelen, denken en gedrag. Het Enneagram laat de strategieën zien waarom we doen zoals we doen en hoe dat onze houding en communicatie met anderen beïnvloedt. Het Enneagram geeft je diepgaande kennis over de verschillende karakters en hun onbewuste drijfveren en basisovertuigingen. Het geeft zicht op gedrag en interacties, waardoor miscommunicatie ontstaat omdat ieder vanuit een andere invalshoek naar de ander kijkt. Dit geeft inzicht in groei waardoor we onze kwaliteiten beter kunnen gebruiken en in staat zijn om onszelf op een dieper niveau met anderen te verbinden.

 

Het Enneagram in begeleidingswerk

In begeleidingswerk is het Enneagram ook zeer behulpzaam om inzicht te bieden in kwaliteiten, valkuilen en wat de persoon kan doen om uit zijn/haar beperkende patronen te stappen. Het Enneagram biedt de begeleider handvatten om verschillen in communicatie te duiden en inzicht te geven waarom ieder anders denkt en doet. Hierdoor kunnen mensen elkaar beter gaan begrijpen. Het is daarom dé basis om effectiever mensen te begeleiden, samen te werken, te adviseren en leiding te geven.

 

Wat leer je in de Introductietraining Enneagram?

Geeft je een grondige kennis van de negen Enneagramtypen.

Je leert op een speelse manier je eigen type en die van anderen kennen, waardoor je jezelf en anderen wezenlijk beter gaat begrijpen.

Aan de hand van specifieke vragen en oefeningen ontdek je jouw eigen mogelijkheden voor ontwikkeling.

Je leert de groei- en stresspunten, kwaliteiten, valkuilen, schaduwkan­ten, afweermechanismen en het groeipad van de verschillende Enneagramtypen.

Ook leer je de beide ‘vleugels’ van de Enneagramtypen herkennen, zodat je beter in staat bent het Enneagramtype van je zelf of anderen te duiden.

 

Enneagramtraining, voor wie?

Voor iedereen die op een heldere kernachtige manier inzicht in zichzelf en anderen wil krijgen en bereid is zichzelf daarbij te onderzoeken.

 

Aanmelden of meer informatie?

Corael Opleidingen

Blauwkapelseweg 52

3731 ED De Bilt

T: 030-2200355 – E: info@corael.nl – W: www.corael.nl

 

De training is geaccrediteerd met 20 punten en is afgegeven tot 11-11-2027.

 

De kracht van NLP - Corael Opleidingen

Hoe werken jouw denkpatronen, je taalgebruik en hoe beïnvloeden deze elementen jouw gedrag? Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) gaat over deze wisselwerking. Tijdens deze driedaagse ervaringsgerichte training leer je de basisprincipes van NLP. Je leert kijken naar jouw manier van communiceren. En… hoe je deze doelgericht en effectief kunt veranderen.

 

Wat leer je in deze training?

 • Je leert doelgericht te communiceren waarmee je een positieve invloed krijgt op je communicatie met anderen.
  Je leert waarom mensen doen wat ze doen.
 • Je leert verbaal én non-verbaal waar te nemen.
 • Je leert je af te stemmen op je gesprekspartner waardoor je gesprekken kan voeren met behoud van de relatie.
 • Je leert hoe je invloed kan krijgen en gebruik kan maken van verschillende waarnemingsposities. Hierdoor verloopt je communicatie met anderen soepeler.
 • Je onderzoekt met welke filters je naar de wereld kijkt en wat je belemmert om te doen wat je wilt doen. Je krijgt een nauwkeurig beeld met welke overtuigingen en daaraan gekoppelde handelingen je jezelf vastzet of ruimte kunt geven.
 • Je krijgt inzicht in het samenspel van jouw denken, voelen en doen.
 • Je leert met specifieke vragen gericht door te vragen, ervaringen te structureren en in een ander kader te plaatsen waardoor je makkelijker in gesprekken tot de kern kan komen.
 • Tot slot leer je helderder te worden in je korte en lange termijn doelen en krijg je zicht op wat je onbewust belemmert om je doelen te halen.

In de training wordt veel geoefend, afgewisseld met korte theoretische inleidingen.

 

Voor wie?

Voor iedereen die zijn/haar manier van communiceren in werk- of privésituaties wil verbeteren aan de hand van de gestructureerde modellen van NLP. Verwacht wordt dat je bereid bent te onderzoeken hoe je communiceert met anderen. Een open houding is daarom een voorwaarde.

Deelnemers aan deze training komen uit alle sectoren, waar mensen streven naar professionele autonomie en met anderen samenwerken, anderen mensen begeleiden of coachend leidinggeven.

 

Tijdsinvestering

De studiebelasting voor het volgen van de lessen bedraagt 18 uur.

 

Aanmelden of meer informatie?

Corael Opleidingen

Blauwkapelseweg 52

3731 ED De Bilt

T: 030-2200355 – E: info@corael.nl – W: https://corael.nl/trainingen/de-kracht-van-nlp/

 

De training is geaccrediteerd met 30 punten en is afgegeven tot 7-12-2027.

Training Transactionele analyse - Corael Opleidingen

Inzicht in gedrag en communicatie

Hoe verander je die moeizame communicatie met bijvoorbeeld je collega? Hoe komt het dat je steeds weer opnieuw belandt in dezelfde soort situaties? In contact met anderen komen we onszelf tegen. We lopen tegen onze eigen onvermogens aan, vaak zonder te beseffen wat de dieperliggende oorzaak is.

De tweedaagse cursus/training Transactionele Analyse 101 is de officiële introductie in de Transactionele Analyse (TA), erkend door de European Association for Transactional Analysis (EATA).

 

Wat leer je in de cursus Transactionele Analyse?

 • Je krijgt inzicht in gedrag en gedragspatronen, in verbale en non-verbale interacties tussen mensen en het effect daarvan op anderen. Hoe komt het bijvoorbeeld dat je bij bepaalde personen telkens in een kinderlijker gedrag schiet dan je zou willen? Of het tegenovergestelde: dat je juist steeds de neiging hebt om de ander te gaan bemoederen of bevaderen?
 • Je leert hoe je deze patronen kunt veranderen.
  De Transactionele Analyse heeft veel modellen die duidelijk maken wat er gebeurt tussen mensen onderling, zoals ‘Ouder-, Volwassene- en Kindrollen’, ‘transacties’ en ‘psychologische Spelen in communicatie’. Je leert deze modellen herkennen en toepassen in jouw communicatie.
 • Je leert hoe je een andere positie kunt innemen, lastige situaties kunt doorbreken en veranderen.
 • Je onderzoekt je ‘levensscript’ (jouw levensplan). Zo ontdek je wat jou motiveert om te doen wat je doet en hoe het komt dat je steeds opnieuw belandt in bepaald gedrag.
 • Je leert hoe je meer in je autonomie kunt blijven in contact met anderen.
 • Je leert de belangrijkste TA-begrippen, die zowel theoretisch als praktisch worden behandeld.

 

Korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met veel praktische oefeningen. Hierbij gebruikt de docent actuele situaties die in de groep plaatsvinden.

 

Wat is Transactionele Analyse?

Transactionele Analyse is gebaseerd op de humanistische psychologie en geeft antwoord op de vragen: wie ben jij, hoe komt het dat je bent wie je bent en hoe verlopen je contacten? TA is een theorie over je persoonlijkheid, je persoonlijke ontwikkeling en je communicatie met anderen.

 

Voor wie?

Deze training is interessant voor iedereen die meer wil weten over communicatie tussen mensen en psychologische inzichten daarover. Specifieke voorkennis is niet vereist. Wel een open leerhouding en de bereidheid om naar jezelf te kijken en met anderen te willen delen.

 

Transactionele Analyse 101

Deze introductietraining 101 is erkend door de Europese en Internationale TA Associatie (EATA/ITAA). Na afronding van deze training ontvang je het certificaat Transactionele Analyse 101.

 

Tijdsinvestering

De studiebelasting voor het volgen van de lessen bedraagt 12 uur.

 

Aanmelden of meer informatie?

Corael Opleidingen

Blauwkapelseweg 52

3731 ED De Bilt

T: 030-2200355 – E: info@corael.nl – W: https://corael.nl/trainingen/transactionele-analyse-101/

 

De training is geaccrediteerd met 20 punten en is afgegeven tot 7-12-2027.

Werken met familieopstellingen in individuele begeleiding - Corael Opleidingen

Ouderboodschappen en impasses doorbreken, krachtbronnen gebruiken

 

Werk je als begeleider en wil je Familieopstellingen in je individuele begeleiding toepassen? In deze tweedaagse training leer je de belangrijkste principes van Familieopstellingen in begeleidingswerk en hoe je deze praktisch kunt toepassen in je eigen werk. Waar nodig leggen we relaties met Transactionele Analyse.

 

Ons systeem van herkomst, onze familie en de context waarin we opgroeien heeft grote invloed op hoe wij als mens geworden zijn. Boodschappen, geboden en verboden die we uit ons familiesysteem meenemen bepalen zelfs in belangrijke mate hoe wij ons voelen en gedragen. Zulke levensscripts of familiescripts worden van generatie op generatie onbewust doorgegeven. Ze blijven in stand via verbale en non-verbale boodschappen, communicatie met onbewuste bijbedoelingen en zogeheten ‘psychologische Spelen’. Niet alleen van ouder naar kind, maar ook tussen broers en zussen.

Familiescripts zijn in het volwassen leven niet altijd meer effectief; ze kunnen zelfs iemands levensvreugde of autonomie belemmeren. En dan kunnen cliënten worstelen met vragen als: mag ik succes hebben of moet ik klein en loyaal blijven aan mijn familie? Hoe kan ik steun zoeken in plaats van het altijd maar alleen te doen? Ik wil relaties aan kunnen gaan in plaats van iedereen op afstand te houden.

 

Wat?

In deze tweedaagse training leer je hoe je in individuele begeleidingsgesprekken familiescripts kunt doorbreken met behulp van Familieopstellingen. In de training gebruik je verschillende werkvormen die je direct kunt inzetten in je begeleidingswerk. Je werkt met door Corael Opleidingen speciaal ontwikkelde vloermatjes. Aan de hand van eigen voorbeelden leer je hoe je met kleine opstellingen kunt werken met cliënten en coachees.

 

Voor wie?

Voor wie geïnteresseerd is in Familieopstellingen of dit wil kunnen toepassen in individueel begeleidingswerk.

 

Tijdsinvestering

De studiebelasting voor het volgen van de lessen bedraagt 12 uur.

 

Accreditatie

De training is geaccrediteerd door:

–              Registerplein met 12 PE punten

–              LVPW met 20 scholingspunten

 

Aanmelden of meer informatie?

Corael Opleidingen

Blauwkapelseweg 52

3731 ED De Bilt

T: 030-2200355 – E: info@corael.nl – W: www.corael.nl

 

De training is geaccrediteerd met 20 scholingspunten en is afgegeven tot 17-01-2028.

 

Leiderschap en groepsdynamica - Corael Opleidingen

Vanuit TA perspectief

 

Wil je meer inzicht in het effect van jouw leiderschap op groepsdynamische processen en hoe je jouw persoonlijke werkstijl kan inzetten voor een effectievere samenwerking?

 

In elke groep spelen onbewuste processen en dynamieken een belangrijke rol. Elk individu zoekt zijn of haar plek in een groep en zoekt tevens een manier om persoonlijke behoeften ingevuld te krijgen. Dat heeft effect op de ontwikkeling van een groep. Je leert als leider van een groep veiligheid en vertrouwen te waarborgen zodat mensen een basis vinden om hun autonomie te ontwikkelen waardoor onderlinge cohesie en samenwerking groeit.

Hoe jij functioneerde in je gezin van herkomst, jouw blauwdruk, neem je mee in iedere groep. Je onderzoekt je persoonlijke blauwdruk en hoe je die kunt veranderen.

 

In deze training leer je:

–              Je eigen werkstijl ontdekken en hoe je deze in een team kan inzetten.

–              Zicht te krijgen op je eigen (soms onbewuste) behoeften in een groep.

–              Meer grip te krijgen op onbewuste boodschappen die je belemmeren in je leiderschapsontwikkeling.

–              Het verschil tussen zelfgericht gedrag en behulpzame rollen in een groep.

–              Omgaan met enkele belangrijke groepsdynamische patronen.

–              Je gaat praktisch aan de slag met veel oefeningen en er is ruimte voor de inbreng van een eigen casus.

 

Deze training is een kennismaking met wat ons drijft in groepen en groepsdynamische processen en hoe je hierop invloed kunt uitoefenen als lid of leider met behulp van theorieën uit de Transactionele Analyse.

 

Voor wie?

Deze training is voor iedere (interim)manager, consultant, trainer en coach die meer wil weten over de impact van zijn of haar persoonlijk leiderschap op groepsdynamische processen vanuit het perspectief van Transactionele Analyse. Mensen die hun leidinggevende capaciteiten willen onderzoeken en bereid zijn tot zelfreflectie.

 

Tijdsinvestering

De studiebelasting voor het volgen van de lessen bedraagt 12 uur.

 

Trainer

De training wordt gegeven door Tin Vanderhoeven. Zij is PTSTA in Transactionele Analyse voor organisaties. Zij heeft ruime ervaring met het werken met organisaties. Zij werkt nu als trainer en coach vanuit haar praktijk in België. Zij is uitgebreid geschoold in Transactionele Analyse, NLP en Enneagram, Groepsdynamica.

 

Aanmelden of meer informatie?

Corael Opleidingen

Blauwkapelseweg 52

3731 ED De Bilt

T: 030-2200355 – E: info@corael.nl – W: www.corael.nl

 

De training is geaccrediteerd met 20 scholingspunten en is afgegeven tot 17-01-2028.

Verdiepingsmodule Rouw en Verlies Counselling - Coaching Counselling

De workshop is geaccrediteerd met 20 punten, voldoet aan de eis van PsBK, en is afgegeven tot 29.06.2027.

 

In september 2023 start er weer een nieuwe opleiding in Antwerpen.

 

Meer informatie:

Rens Mesters

E: info@coachingcounselling.be

I: https://coachingcounselling.be/opleiding-aanbod/verdiepingsmodule-rouw-verlies-counselling/

T: 06-41766586

Opleiding tot systemisch rouwbegeleider - Omgaan met verlies

Na het volgen van deze opleiding ben je vaardig in het werken met het systemische gedachtegoed, met name een-op-een opstellingen en diverse vormen van stoelenwerk, bij cliënten met ingrijpende verlieservaringen. De basis voor deze opleiding bestaat uit de Mastercourse Systemisch werken met traumatisch verlies. Deze bestaat uit 12 live opleidingsdagen en theorie via e-learning. Na het succesvol afronden van de Mastercourse, volg je minimaal zes vervolgdagen. Er is een keuze uit gespecialiseerde en verdiepende trainingen op het gebied van systemisch werken, trauma of stoelenwerk.

 

De opleiding is geaccrediteerd met 150 punten, en is afgegeven tot 17.08.2026.

 

Meer informatie:

Hanneke Fiddelaers

E: info@omgaan-met-verlies.nl

T: 0402260450

 

Samen Eenzaam, een gezinsgerichte aanpak bij rouw - Praktijk De Eik

Samen Eenzaam is een tweedaagse training.

Wanneer een gezin een ingrijpende gebeurtenis meemaakt is het gezin in transitie. Er gebeurd van alles met de individuele gezinsleden en met het gezin als geheel. Het gezin kan onder grote druk staan waardoor er conflicten ontstaan of zij op een andere manier vastlopen. Het is als psychosociaal werkende zinvol om kennis te hebben over de dynamiek binnen gezinnen en hoe rouw daarop van invloed is. Voor welke taak staat het gezin, wat kun je doen om verbinding tot stand te brengen tussen de gezinsleden? De training geeft je tools ter beschikking om het gesprek tot stand te brengen. Verliezen in kaart te brengen en het gezin te helpen om een gezamenlijke taal te ontwikkelen. Met als uiteindelijk doel dat het gezin een nieuwe balans vindt en het verlies kan integreren in hun familieverhaal.

 

De workshop is geaccrediteerd met 20 punten, voldoet aan de eis van PsBK, en is afgegeven tot 01.12.2026.

 

De workshop wordt op 4 en 11 juni 2024 georganiseerd. 

 

Meer informatie:

Praktijk De Eik

E: info@praktijkdeeik.com

T: 06-51375605

Eetstoornissen - Psychegewicht

De workshop is geaccrediteerd met 20 punten, voldoet aan de eis van PsBK, en is afgegeven tot 15.03.2027.

 

Meer informatie:

Jacqueline Vogelaar

E: info@psychegewicht.nl

T: 0647282862

Thema- en casuïstiekbespreking psychosociale oncologie - NVPO

De Nederlandse vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) organiseert twee keer per jaar een online thema- en casuïstiekbijeenkomst psychosociale oncologie voor psychosociaal therapeuten, gz- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers. Aan de hand van thema’s, casuïstiek en het delen van kennis en ervaringen op het gebied van de psychosociale oncologie vergroten de deelnemers hun kennis van een inhoudelijk thema en reflecteren de deelnemers op hun professioneel handelen in de psychosociale oncologie. De bijeenkomst bestaat uit een plenair inhoudelijk deel waarin een thema centraal staat en een deel waarin casuïstiek in kleine subgroepen wordt besproken onder begeleiding van een ervaren supervisor. Zie hier voor meer informatie en aanmelding.

 

De workshop is geaccrediteerd met 5 punten en is afgegeven tot 15.03.2027.

 

Meer informatie:

NVPO

Saskia Lunter

E: s.lunter@iknl.nl

T: 06-50254849

Thema en casuisitiekbijeenkomst: zelfzorg - NVPO

De workshop is geaccrediteerd met 5 punten en is afgegeven tot 9.11.2027.

 

Meer informatie:

NVPO

Vera Atema

E: v.atema@iknl.nl

T: 06-43750559

Hupper online colleges

Via Hupper kun je online colleges volgen van gerenommeerde psychologen, psychiaters en andere gedragsexperts.  Er is een breed aanbod van colleges met diverse psychologische thema’s.

De colleges zijn volledig online. Alle colleges zijn op dezelfde manier opgebouwd en staan college uit 10 videolessen. Bij elke videoles is er aanvullend lesmateriaal, zoals tests, oefeningen, boekentips en interessante links.

Een college wordt afgerond met een online meerkeuzetentamen. Bij een voldoende tentamenresultaat ontvang je een erkend certificaat. Onze validatie commissie heeft aan elk college 7 PE-punten toegekend. De webinars voldoen aan de Plato-eisen (PsBK).

Door colleges bij Hupper te volgen kun je dus bijscholingen volgen op het moment dat het jou uitkomt zonder dat je er deur voor uit hoeft.

 

Overzicht van de colleges:
·      Autisme
·      Borderline
·      Dementie
·      Dwang
·      Eetstoornissen
·      Gedragsproblemen bij jongeren
·      Gedragsverandering
·      Hechting en relaties
·      Narcisme
·      Oplossingsgericht werken
·      Positieve psychologie
·      Professioneel hulpverlenen
·      Suïcide
·      Ups & downs in gezinsrelaties
·      Zelfcompassie en zelfvertrouwen

Meer informatie over Hupper vind je op hun website.

E-learning: Transitie ouderschap en hechtingsproces - Babykennis Academie

Stress. Het is een groot thema in de maatschappij. Wist je dat het stresssysteem in het brein de grootste en belangrijkste groei doormaakt tijdens de zwangerschap en in het eerste levensjaar? De cruciale eerste 1000 dagen van een baby vormen een blauwdruk voor de verdere ontwikkeling. De afgelopen decennia is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan dat dit statement bevestigt.

 

Tegelijkertijd is het krijgen van een kind een grote levensgebeurtenis. Nieuw ouderschap kan natuurlijk zorgen voor roze wolken, maar een grote levensgebeurtenis zorgt ook meestal voor extra stress. De identiteit van ouders verandert voor de rest van het leven: iemand is niet meer alleen man of vrouw, maar nu ook vader of moeder.

 

De e-learning ‘Transitie ouderschap en hechtingsproces’ is ontwikkeld vanuit de Infant Mental Health-visie. Een visie die de focus legt op het welzijn en de ontwikkeling van ouders EN op het welzijn en de ontwikkeling van de baby. De hoofdfocus in deze visie is de ouder-kind relatie. Deze relatie heeft namelijk een grote invloed op de ontwikkeling van een mens.

 

Infant Mental Health (IMH) is een onderwerp dat van toepassing is op ieder persoon. Want ieder persoon heeft ouders en iedereen is ooit een baby geweest. Kom jij in jouw praktijk aanstaande ouders of prille ouders tegen? Of wil je graag meer kaders om het gedrag en de patronen van cliënten in andere levensfases te snappen? De afwisselende e-learning ‘Transitie ouderschap en hechtingsproces’ geeft jou basiskennis van Infant Mental Health.

 

Centraal in deze e-learning zijn 3 punten:

 1. Welke aandachtspunten zijn er in de benadering van prille ouders?
 2. Wat hebben baby’s nodig van hun ouders en waarom hebben zij dit nodig?
 3. Hoe ondersteun je ouders zodat zij voldoende veiligheid en geborgenheid kunnen bieden aan hun baby?

Aanmelden of meer informatie?

Babykennis Academie

Minke den Heijer

E: info@babykennis.nl

T: 06-83825414

I: https://www.babykennis.nl/transitie-ouderschap-elearning

 

De training is geaccrediteerd met 7 scholingspunten, voldoet aan de eis van PsBK en is afgegeven tot 21-4-2028.

Master Contextuele Benadering - CHE

Aanmelden of meer informatie?

CHE

Else Vonk

E: professionalssw@che.nl

T: 0318-696300

I: https://www.che.nl/opleidingen/deeltijd/master/master-contextuele-benadering-de-hulpverlening

 

De opleiding is geaccrediteerd met 150 scholingspunten,  en is afgegeven tot 27-6-2028.

Creatieve Methodieken - Interactie Academie VZW

Creatieve methodieken: methodische inspiraties vanuit een systeemtheoretisch kader

Verlaat de comfortzone van alleen maar spreken en doe eens iets anders

Deze opleiding verbindt het systeemtheoretisch model en de daarbij horende hypothesen tot aansluiting en verandering met een breed arsenaal aan creatieve methodieken en werkvormen.

 

Creatieve methodieken zijn vaak een meerwaarde in een hulpverleningsproces met cliënten en/of cliëntsystemen. De manier waarop we ze inzetten, hoe we verder gaan met de effecten en wat de volgende stappen zijn, beïnvloedt het verloop en de effectiviteit van het hulpverleningsproces. De vraag is hoe je daarbij je intuïtie kunt combineren met theoretische overwegingen en hypotheses. De opleiding biedt een systeemtheoretisch kader als uitgangspunt en houvast binnen het proces van hulpverlening en bij het gericht inzetten van methodieken.

 

In deze opleiding verlaten we de comfortzone van enkel praten en onderzoeken we welke methodieken en technieken op een weloverwogen manier ingezet kunnen worden. We bieden daarbij een reflectie-en experimenteerruimte om eigen aarzelingen te overwinnen en andere werkvormen te integreren in de hulpverleningspraktijk. We laten ons hierbij inspireren door de systeemtheoretische benadering, aangevuld met ideeën en methodieken uit de narratieve stroming, het oplossingsgericht model, hypnotherapie, psychodrama en mindfulness. Tijdens de opleiding komen zowel theorie ( model-hypothese-methodiek) , het ontwikkelen en uitproberen van verschillende werkvormen, reflectie, casuïstiekbespreking en verbinding met de eigen praktijk aan bod. Beeldende, doe-gerichte methodieken, dramatechnieken en lichaamswerk zorgen voor beklijvende momenten in het hulpverleningsproces. Ze versterken de verbondenheid tussen cliënten en hun naasten en geven taal om nieuwe betekenissen en veranderingsmogelijkheden te ontdekken. Ze bieden ook kansen voor hulpverlening aan cliënten die anderstalig of minder-talig zijn, zoals vluchtelingen, cliënten  met een verstandelijke beperking, of revalidatiepatiënten. Creatieve methodieken creëren vooral speelse mogelijkheden om samen aan de slag te gaan. Ook ontstaan er onverwachte wendingen en nieuwe kansen bij erg talige, rationaliserende cliënten en diegenen die moeilijk in contact komen met hun gevoelens.

 

Aanmelden of meer informatie?

Interactie Academie VZW

Hannah Snyers

E: hannah.snyers@iaac.eu

T: 00 32 (0)3 237 01 52

I: https://opleidingen.interactie-academie.be/opleidingssjabloon/opleiding-creatieve-methodieken

 

De opleiding is geaccrediteerd met 150 scholingspunten,  en is afgegeven tot 28-7-2028.

Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen - Interactie Academie VZW

Op weg met kinderen, ouders en hun netwerken

In deze opleiding leren studenten stap voor stap met gezinsleden een samenwerkingsrelatie

in de steigers zetten, de leef- en betekeniswereld in kaart brengen en veranderingsprocessen opzetten. Studenten leren reflecteren op wat werkt voor dit gezin of

de verschillende gezinsleden en hoe men gezinsleden (weer) relationeel kan verbinden met

elkaar en de buitenwereld. Studenten trainen zich in het maken van gezinstaxaties en het

weloverwogen methodisch interveniëren tijdens gezinsgesprekken en gesprekken met een

of meerdere gezinsleden.

 

Tijdens de opleiding krijgt men zicht op en handvatten voor het werken met een diversiteit

aan gezin- en familieconstellaties, het samenkomen van verschillende generaties en culturen

en botsende belangen en verantwoordelijkheden van gezinsleden. Studenten verdiepen zich

in een aantal specifieke thema’s waar gezinnen (ouders, kinderen en jongeren) mee

worstelen, zoals problematische scheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, crisis, geweld

en misbruik in gezinnen en het omgaan met ziekte, diagnoses en psychiatrische

problematiek in gezinnen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillende

samenwerkings- en overlegvormen tussen gezin en hulpverleningsinstanties.

 

Aanmelden of meer informatie?

Interactie Academie VZW

Hannah Snyers

E: hannah.snyers@iaac.eu

T: 00 32 (0)3 237 01 52

I: https://opleidingen.interactie-academie.be/opleidingssjabloon/samenwerkingsgericht-en-systemisch-werken-met-gezinnen

 

De opleiding is geaccrediteerd met 150 scholingspunten,  en is afgegeven tot 28-7-2028.

Procesgericht en systeemtheoretisch werken met individuen - Interactie Academie VZW

Een opleiding in individuele Systeemtherapie uniek in ons vakgebied

In de Systeemtherapie wordt het rechtstreeks spreken met meerdere gezinsleden, een paar of andere betrokkenen beschouwd als een belangrijke werkwijze om tot verandering te komen. De praktijk van individuele systemische therapie komt echter ook vaak voor. Individuele systemische hulpverlening betekent het exploreren van de relaties in de dagelijkse leefwereld en relevante contexten van een cliënt en deze tegelijkertijd verbinden met zijn of haar gevoelens, gedachten en gedragingen. Dit is geen gemakkelijke opdracht omdat een individuele gespreksetting de blik versmalt naar een individuele ordening van problemen en oplossingen en ook de hulpverleningsrelatie (in plaats van de relaties in de buitenwereld) centraal zet.

 

Deze opleiding leert je om juist in een individuele gesprekssetting een systeemtheoretisch kader vast te houden. Je traint je in het creëren van een veilig werkkader, het inbrengen van meerstemmigheid en het gebruik van systemische methodieken voor het spreken met een individu. Je leert daarbij sensitief te zijn voor de effecten van eigen woorden, interpretaties en interventies op de cliënt en op de niet aanwezige betrokkenen.

 

Aanmelden of meer informatie?

Interactie Academie VZW

Hannah Snyers

E: hannah.snyers@iaac.eu

T: 00 32 (0)3 237 01 52

I: https://opleidingen.interactie-academie.be/opleidingssjabloon/opleiding-procesgericht-en-systeemtheoretisch-werken-met-individuen

 

De opleiding is geaccrediteerd met 150 scholingspunten,  en is afgegeven tot 28-7-2028.

Systemisch werken met paren - Interactie Academie VZW

Hoe krijgen partners terug voeling met de partnerrelatie die ze wensen?

In deze jaaropleiding wordt ingezoomd op structuren, dynamieken, communicatieprocessen en ontwikkelingsfasen in partnerrelaties. Ook de inbedding van de partnerrelatie binnen inter-familiale, sociaal-maatschappelijke en culturele contexten komt aan bod. De opleiding biedt een kader en methodieken voor het werken met paren bij een breed gamma aan partnerrelatievragen. Zowel gesprekken met paren met een relationeel gedefinieerde problematiek als het werken met paren van wie één of beide partners problemen ervaren komen aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan het bespreekbaar maken van partnerproblematiek in individuele, ouder- en gezinsbegeleiding. Het doel van de opleiding is het verwerven van een theoretische basis en de hiermee verbonden werkhypothesen, methodieken en technische vaardigheden voor een procesmatige begeleiding van paren. Verschillende modellen uit het werkveld worden besproken en geïntegreerd in de brede systeemtheoretisch manier van denken en werken. De opleiding is ook een leerervaring waarbij deelnemers hun eigen denken over partnerrelatie en eigen ervaringen in relaties onderzoeken. Via herkenningsoefeningen worden eigen waarden en ideeën over paren en partnerrelatie uitgediept in hun consequenties voor het begeleidend werk. Theorie, methodiektraining en casuïstiekbespreking worden afgewisseld en systematisch opgebouwd. Er wordt geoefend met indicatiestelling voor partnergesprekken, taxatie, setting en settingswisseling, het gebruik van creatieve methodieken en beweging in de opbouw van de gesprekken. Naast een brede benadering van dynamieken en terugkerende patronen in partnerrelatieproblemen worden ook specifieke thema’s uitgewerkt (o.a. cultuur, misbruik en geweld, seksualiteit, werken met heftige emoties, ontrouw, genderthema’s,…). Er is een voortdurende terugkoppeling van het geleerde naar literatuur en eigen werkpraktijk via theoretische besprekingen en supervisie.

 

Aanmelden of meer informatie?

Interactie Academie VZW

Hannah Snyers

E: hannah.snyers@iaac.eu

T: 00 32 (0)3 237 01 52

I: https://opleidingen.interactie-academie.be/opleidingssjabloon/opleiding-partnerrelatietherapie

 

De opleiding is geaccrediteerd met 150 scholingspunten,  en is afgegeven tot 28-7-2028.

Rouw en verlies bij kinderen - Deviaa

Aanmelden of meer informatie?

Deviaa

C. Prosman

E: cprosman@deviaa.nl

T: 078 4444 000

I: https://www.deviaa.nl/symposium/

 

Je kunt hier meer informatie over dit symposium vinden. Ook is op de website meer informatie te vinden.

 

De opleiding is geaccrediteerd met 5 scholingspunten,  en is afgegeven tot 18-9-2028.

Bewustzijn(sveranderingen) - Connext College

Aanmelden of meer informatie?

Connext College

Nadja van de Kleut

E: nadja@vandekleut.com

T: 0640135436

I: https://connextcollege.nl/nascholingen/nascholing-psychosociale-basiskennis/

 

De opleiding is geaccrediteerd met 10 scholingspunten, voldoet aan de eis van PsBK,  en is afgegeven tot 02-10-2028.

Systemisch Bewust Begeleiden - Centrum Natuurlijk

Wanneer je met mensen werkt heb je te maken met een grote verscheidenheid aan processen. De complexiteit van processen zit hem vaak in het feit dat mensen niet goed weten welke onzichtbare dynamieken er zijn en hoe ons dat beïnvloed in ons werk en in ons dagelijks leven.

 

In deze veelzijdige opleiding maak jij je op ervaringsgerichte wijze de systemische basishouding eigen. Hierdoor krijg je letterlijk meer body en ontstaat er ruimte voor zichtbare en onbewuste processen. Door de integratie van lichaamswerk en tekentaal kan de kennis op een diepere laag worden begrepen en ervaren. Je leert traumasensitief te begeleiden en gaat onzichtbare dynamieken en processen herkennen en begrijpen. Hierdoor blijf je steviger staan en hoef je je niet te verliezen in het krachtenveld van de ander.

 

De lichaamsgerichte benadering maakt het mogelijk de kennis te doorvoelen en te integreren in je leven en je werk. Je krijgt praktische en speelse werkvormen aangereikt die je direct kan integreren in jouw werkzaamheden als therapeut.

 

De opleiding is geaccrediteerd met 100 punten en is afgegeven tot 04.12.2028.

 

Meer informatie:

Centrum Natuurlijk

Els van der Mooren

E: info@centrumnatuurlijk.nl

T: 06-51432256

Verdiepingsmodule schematherapie - Academie Coaching en Counselling

De opleiding is geaccrediteerd met 10 punten, voldoet aan de eis van PsBK en is afgegeven tot 31.01.2029.

 

Meer informatie:

Academie Coaching en Counselling

Rens Mesters

E: info@coachingcounselling.be

I: https://coachingcounselling.be/opleiding-aanbod/verdiepingsmoduleschematherapie/#tab-id-1

T: 06-41766586

Congres Intergenerationele overdracht van geweld, het doorbreken van patronen - Praktijk bij de Beuk

Meer informatie over het congres vind je hier.

 

Het congres  is geaccrediteerd met 10 punten, voldoet aan de eis van PsBK en is afgegeven tot 21.03.2025.

 

Meer informatie:

Praktijk bij de Beuk

Hélène Nijhoff en Conny van Vugt

E: info@bijdebeuk.nl

I: https://bijdebeuk.nl/congres/

T: 0165-534423/06-55576325

Symposium " Migratie en loyaliteit' - Vereniging Contextueel Werkers

Meer informatie over het congres vind je hier.

 

Het congres  is geaccrediteerd met 10 punten, voldoet aan de eis van PsBK en is afgegeven tot 17.04.2025.

 

Meer informatie:

Ilse van Loon

E: ilse@nieuwe-balans.nl

I: https://www.contextueelwerkers.eu/evenementen/symposium-2024-migratie-en-loyaliteit

T: +31 6 24 57 10 48

Congres IPOS 2024 - Stichting IPOS 2024

Het Lokale Organisatie- en het Wetenschappelijk Comité van IPOS2024 organiseert het 25e Wereldcongres van de International Psycho-Oncology Society (IPOS)  in Maastricht, Nederland, van 24 (dinsdag) tot 27 (vrijdag) september 2024.

 

IPOS 2024: The 25th International Psycho-Oncology Society (IPOS) World Congress of Psycho-oncology will be held in Maastricht, The Netherlands, on 24th (Tuesday) – 27th (Friday) September 2024.

 

The Local Organizing Committee and the Dutch Psychosocial Society (NVPO) are proud to host this World Congress. The 25th World Congress will showcase the best cutting-edge work in psycho-oncology. We welcome you to visit our website, where we will provide all the information you need to plan your visit and prepare for participation.

 

With a congress theme of “Cancer in Context’ and psychosocial academy workshops addressing timely issues in research and practice, the upcoming World Congress highlights the circumstances in which cancer plays a significant role in the lives of people facing the disease. Our goal is to improve the lives of people facing cancer worldwide.

 

The upcoming World Congress represents a huge opportunity for practitioners and researchers in the field to share their experiences, work, and research with professionals from across the globe. Maastricht is an excellent location to offer an enjoyable environment to host such a meaningful event.

 

More information can be found on the congress website: https://www.ipos2024.org/

 

Het congres  is geaccrediteerd met 30 punten, en is afgegeven tot 17.05.2025.

 

Meer informatie:

Nadia Debie

E: nadia@klinkhamergroup.com

T: 06-48014578