Erkend bij- en nascholingsaanbod

Onderstaande scholingen zijn erkend door LVPW en voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaarden van LVPW:

Interactie Academie VZW

De Interactie Academie VZW biedt trainingsprogramma’s en opleidingen aan waarin thema’s en praktijkvragen worden behandeld vanuit een systeemtheoretische optiek. Zij bieden onderstaande opleidingen aan die door de LVPW geaccrediteerd zijn. In het verleden werden de geaccrediteerde scholingen gewaardeerd met 10 punten per dag, 60 punten per jaar en soms 150 punten voor scholing van 2-3 jaar. Momenteel wordt de waardering van scholing herzien.

 

Creatieve methodieken: methodische inspiraties vanuit een systeemtheoretisch kader

In deze opleiding onderzoek je hoe diverse creatieve werkvormen kunnen bijdragen tot aansluiting en verandering. Onderwerpen: materiaal gebruiken, tekenen, verhalen vertellen, werken met foto’s en film, psychodrama, lichaamsoefeningen en meditatietechnieken, werken met poppetjes, gebruik van beweging en ruimte, enz.
Scholingspunten: nader te bepalen. Gevalideerd tot 1-1-2023.

 

Opleiding Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen

Tijdens deze opleiding leer je inzicht te verwerven op de impact van communicatiepatronen, posities, omgangsvormen, waarden en normen in een gezin en proberen van daaruit aan te sluiten bij het gezin en de verschillende gezinsleden. We oefenen methodieken die zowel voor het gezin als voor de verschillende gezinsleden identiteitsversterkend en constructief kunnen werken.
Scholingspunten: nader te bepalen. Gevalideerd tot 1-1-2023.

 

Ontwikkelingsbegeleiding, ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning

In deze opleiding leer je over deze moeilijkheden denken vanuit systeemtheoretische concepten en verwerf je methodes waarmee je aan de slag kan in drie toepassingsgebieden: individuele kind- en jongerenbegeleiding, ouderbegeleiding en het intermediair werken met andere professionals.
Scholingspunten: nader te bepalen. Gevalideerd tot 1-1-2023 (de opleiding wordt niet meer gegeven)

 

Procesgericht en systeemtheoretisch werken met individuen

Deze opleiding biedt een theoretisch raamwerk en methodiektraining voor hulpverleners en therapeuten die zich willen bekwamen in het systeemtheoretisch en veelzijdig therapeutisch werken met individuen van alle leeftijden, jong en oud.
Scholingspunten: nader te bepalen. Gevalideerd tot 1-1-2023.

 

Opleiding Systemisch werken met paren

Tijdens deze opleiding onderzoek je hoe interfamiliale, sociaal-maatschappelijke en culturele contexten zowel de partners als de hulpverleners beïnvloedt en begrenst. De dynamiek, communicatieprocessen en steeds terugkerende interactiecirkels in een partnerrelatie worden onder de loep genomen. We besteden daarbij aandacht aan gevoelens, verbondenheid, intimiteit, verschil en eigen ruimte voor elk van de partners.
Scholingspunten: nader te bepalen. Gevalideerd tot 1-1-2023.

 

Meer informatie:
Interactie-Academie VZW
Van Schoonbekestraat 33
2018 Antwerpen, België
+32 (0)3 237 01 52
secretariaat@interactie-academie.be
www.interactie-academie.be

De basisopleiding Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie

Deze opleiding combineert drie doeltreffende en bekende psychologische stromingen en is daarmee uniek in Nederland. De wijsheid van het enneagram geeft je een diep inzicht in jezelf, Transactionele Analyse (TA) leert je onbewuste patronen herkennen in je relaties met anderen. NLP geeft een veelheid aan technieken waarmee je doelgericht leert communiceren en je eigen gedrag en dat van anderen kan aansturen. Familieopstellingen ten slotte, wordt als vierde invalshoek gebruikt om verborgen belemmeringen binnen relaties, familie en/of organisatiesystemen zichtbaar te maken.
Scholingspunten: 150, gevalideerd tot 1-6-2021.

 

Meer informatie:

Corael Opleidingen
030-2200355
info@corael.nl
www.Corael.nl

Masteropleiding Counseling & Coaching

In deze 1-jarige vervolgopleiding wordt verdieping aangeboden in je verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling als begeleider. Je leert elk Enneagramtype grondig kennen en concrete interventies toe te passen in de begeleiding. Je krijgt daarbij inzicht in de ongezonde aspecten van de Enneagramtypes vanuit de klassieke psychopathologie (DSM-IV). Deze invalshoek geeft extra diepgang, juist wanneer begeleidingsprocessen stagneren. Je leert doelgericht te werken vanuit het `hier en nu` en minder snel mee te gaan in de zijwegen van de weerstand.
Scholingspunten: 150. Gevalideerd tot 1-6-2021.

 

Meer informatie:
Corael Opleidingen
030-2200355
info@corael.nl
www.Corael.nl

Opleiding Individueel Systemisch Werk

De opleiding heeft als opzet de deelnemers te trainen in het thuisraken in de systemische manier van kijken en om onderdelen van opstellingen toe te kunnen gaan passen in individuele begeleiding. De docent kan voor het geven van deze cursus putten uit een zeer groot arsenaal aan scholing en ervaring wat bijdraagt aan de kwaliteit van de cursus. De opleiding geeft de Psychosociaal Werker duidelijk extra gereedschap om cliënten te begeleiden.
Scholingspunten: 50. Gevalideerd tot 16-3-2021.

 

Meer informatie:
Praktijk IBTS, mevrouw Maria Rotte
024-3600835 / 06-51181486
praktijk@mariarotte.nl
www.mariarotte.nl

Training Traumaverwerking van seksueel misbruik binnen instelling, gezin en de Rooms Katholieke Kerk in breder perspectief

Seksualiteit is onlosmakelijk verbonden met het menszijn. Ongewenste seksuele intimiteiten en seksueel misbruik leiden tot ernstige traumatisering op korte, maar zeker ook op langere termijn. Op mentaal, emotioneel en lichamelijk niveau treedt er ernstige beschadiging op. Het herkennen van de symptomen en daarna de professionele begeleiding is essentieel voor het verwerken van de traumatiek en het weer kunnen functioneren in de maatschappij.
Deze 10-daagse training is ontwikkeld door RT Nederland, is voor alle professionals en is niet speciaal gericht op reïncarnatietherapie.
Scholingspunten: 100. Gevalideerd tot 16-8-2021.

 

Meer informatie:
Marilou Koene-Boulanger
0162-516363
voorzitter@rtnederland.nl
www.rtnederland.nl

De aanvullende opleiding ‘Helend Tekenen’

Een tweejarige praktische aanvullende beroepsopleiding, waarbij je de verborgen taal van tekeningen leert herkennen, begrijpen en hanteren. Aan de hand van het eigen kunstzinnige proces maak je een persoonlijke ontwikkeling door en vergroot je je beroepsmogelijkheden.

 

Ben je geïnteresseerd in de taal van tekeningen en het herkennen, begrijpen en toepassen daarvan? Wil je weten hoe je dit kan toepassen voor persoonlijke groei of verdieping van je vak.

Kom dan naar de introductiedagen op 16 oktober of 1 december. https://alsdezon.nl/opleiding-de-kracht-van-het-tekenen/

De opleiding start op vrijdag 23 februari 2021 in Groningen.

Scholingspunten: 150. Geaccrediteerd tot 25-8-2022.

 

Meer informatie:
Nicolette van der Smagt
06-27181172

n.vdsmagt@gmail.com
www.alsdezon.nl/opleiding-de-kracht-van-het-tekenen

 

De Maskermaker: Systemisch werken & lichaamswerk

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden

en zal zichzelf opnieuw verstaan.

En leven bloot en onomwonden,

aan niets of niemand meer ten prooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

Huub Oosterhuis

 

In deze opleiding leer je hoe mensen hun maskers maken en hoe de karakterstructuren waarneembaar zijn in het lichaam en zijn energiehuishouding. Je leert wat hun kwaliteiten, vaardigheden en taken in het leven zijn. Welke specifieke levensthema’s spelen rondom de verschillende maskers en hoe de liefdeskwetsuren door het masker bedekt worden. Hoe systeemdynamieken en bindingen spelen bij de verschillende maskers.
Deze opleiding werkt vanuit de invalshoeken: systemisch werken, lichaamswerk en energetisch werk. Naast deze diagnostische kaders leer je in deze opleiding welke interventies bij de specifieke maskers effectief en helend zijn. Het doel is de mogelijkheden van de begeleider te verruimen om thematieken bij de cliënt te herkennen en daar gericht op in te spelen.

 

Belangrijke aandachtspunten binnen de opleiding zijn:

 • de maskers of karakterstructuren, hun specifieke energieën, schaduwwerk en lijfelijke representatie, levensthema’s
 • systemische dynamieken, de betekenis van hun specifieke bindingen en taak
 • lichaamswerk, energetisch werk
  mannelijke en vrouwelijke energie, overdracht en tegenoverdracht
 • de vorm en de essentie van de maskers.

Inhoud

In deze opleiding wordt de beweging van de incarnatie als rode draad gevolgd in hoe de verschillende karakterstructuren zich ontwikkelen. In tweedaagse blokken wordt gewerkt rondom de verschillende maskers, de verbinding tussen de systemische maskerprincipes en het lichaamswerk, ondersteund door het werken met energie, adem en stem. Je leert om binnen systemisch werk het eigen lichaam als instrument te hanteren en om bij de cliënt lichaamskenmerken op basis van de verschillende maskers te herkennen. Je leert welke maskerkwaliteiten – zowel in jezelf als in de ander – in de schaduw, in het onbewuste blijven en hoe deze als krachtbronnen te gebruiken.
De karakterstructuren die wij onderscheiden zijn:

 • schizoïde masker
 • orale masker
 • symbiotische masker
 • psychopathische masker
 • masochistische masker
 • rigide masker

Onderwerpen die aan de orde komen

 • lichaam als spiegel: karakterstructuur diagnose en actie
 • lichaam als poort van de ziel: de manier waarop het lichaam bewoond wordt
 • plek en het versterken van grounding
 • ontwikkelingspsychologie, liefdeskwetsuur en polariteit
 • systemische dynamieken en loyaliteit aan het systeem van herkomst
 • fysieke en energetische kenmerken van de maskers
 • emotie, cognitie en gedrag van de verschillende maskers
 • uitreiken/hechting, rouw in relatie tot bonding
 • geven en nemen en het werken met de ademhaling
 • ‘er zijn’ gekoppeld aan oefeningen met de stem
 • maskers en dynamieken, overdracht en tegenoverdracht
 • de principes van de mannelijke en vrouwelijke energie
 • patronen van karakterstructuren in de relatie
 • maskers en hun levensthema’s
 • verraad en verlangen in de relatie

Thema’s als de vroegkinderlijke ontwikkeling, vrouwelijke en mannelijke energie, overdracht en tegenoverdracht komen op bijzondere wijze aan bod.
Voor wie is deze opleiding?
Cursisten die de opleiding Systemisch Werken hebben afgerond. Professionals die zich binnen hun vakgebied als trainer, therapeut of begeleider verder willen ontwikkelen en bekwamen in het toepassen van diagnostiek en het plaatsen van lichaamsgerichte en systemische interventies.

Scholingspunten: 150. Geaccrediteerd tot 16-10-2023.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen
030-2380547
info@phoenixopleidingen.nl
www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/de-maskermaker/

Werken met Ik-grensbewustzijn in therapie, counseling (samenwerking) relaties

In september en november 2021 komt psychiater en psychotherapeut dr. Nick Blaser weer naar Nederland voor de zesdaagse training: Werken met Ik-grensbewustzijn in therapie, counseling en (samenwerking)relaties. Deze training is voor iedereen die professioneel met mensen werkt.

Nick spreekt Nederlands.

 

Data:

1e deel van de zesdaagse: 17 tm 19 september en tweede deel is van 26 tm 28 november 2021

De training wordt gegeven in landgoed Ehzerwold in Almen. (Ovbh dat Corona geen roet in het eten gooit)

Kosten voor 6 dagen € 995,- (ex overnachting, literatuur en Btw) Inclusief thee/koffie en uitgebreid lunchbuffet.

Groepsgrootte: maximaal 16 deelnemers.

Kijk voor meer informatie op: www.ikgrensbewustzijn.nl . Of bel met het secretariaat: 0622205257.

De training is geaccrediteerde door de SKB en het register vaktherapie en door de LVPW (60 punten). Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: ikgrensbewustzijn@gmail.com.

 

 

Dat we grenzen hebben, dat ervaren we. We voelen het als er over onze grens gegaan wordt. Of wanneer we zelf over onze grens gaan.  De beleving en de begrenzing van onze psychische-ik-ruimte speelt een belangrijke rol in ons leven en in onze onderlinge relaties. De kwaliteit van onze psychische grens beïnvloedt ons dagelijks geluk. De manier waarop onze psychische ruimte ingericht is bepaalt eveneens hoe we in het leven staan en hoe we omgaan met onszelf en anderen en hoe we omgaan met de dingen die we op ons levenspad tegenkomen .

 

Aan de hand van een eenvoudig ruimtelijk leren deelnemers analyseren en werken met de psychische ik-ruimte. Het model en de visie op grenzen is ontwikkeld door psychiater en psychotherapeut dr. Nick Blaser. Nick werkt als psychiater en psychotherapeut in Basel.

 

Deze masterclass bestaat uit 2 maal een driedaagse module. In de eerste drie dagen van de training maak je kennis met de visie en werkwijze van Nick Blaser. Aan de hand van een ruimtelijk model wat door Nick de 3-dimensionale grensvisualisatie wordt genoemd (3-DGV) leren de deelnemers grensthema’s analyseren en werken met de begrenzing van de psychische ik-ruimte.  Tijdens de tweede driedaagse wordt ingezoomd op het werken met gevoelens. We leren met het ruimtelijke aandachtsmodel (interpersonal attention management) afweer-mechanismen nog beter begrijpen en ermee werken.

 

Op 1 september 2021 om 19.00 uur is er een korte introductie over de training via Zoom. Nick Blaser vertelt dan over de zesdaagse training. Wil je daaraan deelnemen, stuur dan een e-mailtje. Je ontvangt dan een bevestiging van je aanmelding. Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen aan deze introductiebijeenkomst.

 

Scholingspunten: 45. Geaccrediteerd door de SKB en het register vaktherapie en door LVPW.

www.ikgrensbewustzijn.nl
06-22205257

2-daagse Interactieve Introductieworkshop Transactionele Analyse

Jacqueline van Gent (registerlid LVPW en initiatiefnemer van TA-denhaag) verzorgt enkele malen per jaar een open workshop om “mensen die met mensen werken” te laten kennismaken met de praktische en krachtige tools van de Transactionele Analyse (TA).

Het certificaat van deze 2-daagse workshop, die internationaal “de TA-101” wordt genoemd, vormt een toegangsbewijs tot alle officieel erkende vervolgopleidingen in de TA.

 

Kijk voor de eerstvolgende workshop op onze website.

 

TA-DenHaag richt zich op de ontwikkeling van individuen en groepen door middel van Transactionele Analyse (TA). TA is een theorie waarmee we inzicht kunnen verwerven over wie we zijn en hoe we op een gezonde en effectieve manier met anderen én met onszelf kunnen communiceren.

TA wordt internationaal erkend als een effectieve methode voor professionals in coaching / counselling, onderwijs / opvoeding, organisatieontwikkeling en psychotherapie.

 

Scholingspunten: 20. Geaccrediteerd tot: 19-8-2024.

 

06-26330649
info@transactioneleanalyse-denhaag.nl

TA Academy opleidingen:

Coaching & Counseling

Scholingspunten: 60 per jaar (120 totaal). Geaccrediteerd tot 23-9-2024.

 

Persoonlijke Groei & professionele Ontwikkeling

Scholingspunten: max. 150. Geaccrediteerd tot 23-9-2024.

 

Introductieleergang in de TA, 1-0-1
Scholingspunten: 20. Geaccrediteerd tot 23-9-2024.

 

Meer informatie voor alle TA Academy opleidingen:

Mevrouw Lies de Bruin

06-42626110
lies@ta-academie.nl
www.ta-academy.nl

Jaaropleiding Eenzijdig Relaties Verbeteren

Scholingspunten: 60 per module. Geaccrediteerd tot 8-10-2024.

Meer informatie:

Mevrouw Claudie van Ginneken

06-18847411
contact@anachroon.nl
www.eenzijdigrelatiesverbeteren.nl

Cursus Autisme op je Bord, gegeven door Extrass

Scholingspunten 20. Geaccrediteerd tot 1.1.2025

Meer informatie

De heer Ramon Roks
06-51848214

info@extrass.nl
www.extrass.nl/www.autismeopjebord.nl

 

De training leidt jou op tot gecertificeerd Autisme Op Je Bord begeleider. In de tweedaagse training word je klaargestoomd om Autisme Op Je Bord op een verantwoorde en goede manier te gebruiken in jouw dag/dagelijkse praktijk.

Autisme Op Je Bord is zinvol voor iedereen die te maken heeft met mensen met autisme en die wil nagaan of er verbeteringen mogelijk zijn in de huidige situatie.

Autisme Op Je Bord geeft kader aan de wijze waarop het autisme wordt benaderd. Niet langer kan men uitsluitend vanuit een kijk op gedrag vertrekken. Men wordt begeleid in het formuleren van een beeldvorming waarin óók het oorzakelijke belang en de autisme specifieke domeinen zijn opgenomen.

Door aan de hand van domeinen te werken ontstaat er duidelijkheid voor alle betrokkenen met betrekking tot de voortgang van het hulpverleningsproces.

De coach-kaarten geven kader aan gebruik en interpretatie. Daar zij vertrekken vanuit een formulering in Jip en Janneke taal, is Autisme Op Je Bord voor iedereen te gebruiken.

Het samenspel tussen de coach-kaarten en het bord leidt ertoe dat er op een interactieve wijze een diep-doordringend beeld wordt gevormd van de wijze waarop het autisme voor de persoon in kwestie zich uit en welke positieve intenties hieraan ten grondslag kunnen liggen.

 

Data 2021 (tot nu toe):

22 en 23 maart 2021 Heerlen

12 en 13 april 2021 Heerlen

4 en 15 mei 2021 Online

19 en 20 mei 2021 Heerlen

1 en 2 juni 2021 Heerlen

5 en 6 juli 2021 Heerlen

Workshop: De Reis van de Held

Scholingspunten 10. Geaccrediteerd tot 18.3.2024

Meer informatie

Mevrouw Anne Pauen
06-51290954

bog@annepauen.nl
www.dereisvandeheld.nl

 

Klik hier voor meer informatie over data.

Klik hier voor meer informatie over de workshop.

Masterclass Eros in begeleidingswerk, een aanraking op de grens

In deze zesdaagse masterclass verdiepen we ons erin hoe intimiteit en seksualiteit een plek hebben in begeleidingswerk. Wat roept dit op rondom overdracht en tegenoverdracht en hoe zet jij die dynamiek professioneel in?

We gebruiken de dagen om te kijken naar eigen vragen over hoe je eros gericht inzet in het vak en gebruikmaakt van je mannelijke en vrouwelijke energie. Hoe word jij hierin uitgedaagd? Waar liggen jouw mogelijkheden en waar jouw grenzen?

Aan de hand van archetypen en maskers verken je de weg van mannen en vrouwen op hun pad met eros. Je leert wegwijzer en spiegel te zijn in wakker maken en begrenzen.

De opbrengst van deze dagen is een doorleefd beeld van je eigen resonantie en het effect dat je hebt vanuit je eigen sekse, en een goedgevulde gereedschapskist op je eigen maat.

 

Voor wie is deze opleiding?

Deze masterclass is bedoeld voor ervaren begeleiders en trainers die thema’s rondom eros en aanraking op de grens tegenkomen in hun werk. Voor wie met mensen werkt in coaching, therapie en training en zich verder wil ontwikkelen in het werken met de parel van intimiteit en seksualiteit. Vooropleiding: in elk geval de vervolgopleiding Systemisch werken, liefst aangevuld met een andere vervolgopleiding, zoals De maskermaker of Ambacht van het hart. Ook cursisten met bijvoorbeeld een haptonomieopleiding of achtergrond met energetisch lichaamswerk kunnen aansluiten.

Voor een cursist in de masterclass kan instromen, vindt een intakegesprek plaats om te checken of iemand op zijn of haar plaats is en voldoende stevigheid heeft om de inhoud van de masterclass persoonlijk en professioneel te dragen. De cursist krijgt een intakeopdracht.

Scholingspunten: 60. Geaccrediteerd tot 24-07-2025.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/eros-in-begeleidingswerk-een-aanraking-op-de-grens/

 

Ambacht van het hart; meesterschap in individuele begeleiding

Begeleiden is een ambacht. Het veronderstelt praxis, het maken van vlieguren, de discipline van de herhaling, zodat de geoefende strategieën op den duur als was voelen in je handen. Het ambacht leer je in de ontmoeting, in het ‘veld’ tussen jou en mij: precies daar waar twee zielen elkaar raken in ruimte en tijd.

Hoe, in de krachtige stilte van het veld van twee, waar twee systemen en structuren en geschiedenissen elkaar ontmoeten in hun onontkoombare kwetsbaarheid, hoe daar te zijn in je naaktheid als begeleider ten dienste van het ontvouwen van de ziel van die mens met jou? Hoe je telkens opnieuw, keer op keer, te laten raken, te laten openen, te laten verteren, te laten veranderen door wat er in die ontmoeting met jou als begeleider gebeurt en dat ten dienste te stellen van de ander? Deelnemer zijn zonder voorbehoud, of het voorbehoud in je laten gisten.

Jouw reis, jouw kwetsbaarheid, jouw bereidheid, jouw onvermogen en onmacht in de ogen kijken en herkennen als het begin van jouw ontmoeting met de ander. Zo worden technische begrippen als overdracht en tegenoverdracht een levend instrument in het begeleidings-contact. Dat is de kern van de vervolgopleiding Ambacht van het hart. Alle verdiepende theoretische kaders, de rijke oefeningen en het subtiel werken met lichaamsbewustzijn en adem, vallen in dat kader.

 

De opleiding Ambacht van het hart; meesterschap in individuele begeleiding leidt je op tot begeleider van individuele cliënten. Je leert werken met vraagstukken op identiteitsniveau. Vakmanschap bezit je al, meesterschap in deze opleiding betekent ‘jezelf als instrument in de ontmoeting kunnen inzetten’.

De rode draad in deze opleiding is het werken via de interne grens. Je leert over de plaats van pijn in het begeleidingswerk, over hoe met pijn en vastgezette pijn (trauma) om te gaan. Je leert hoe je mensen in contact brengt met de betekenis van hun waarden en overtuigingen en de dynamieken van waaruit deze voortkomen. Je leert de goede dingen te doen en de juiste dingen te laten.

 

Voor wie is deze opleiding?

Cursisten die de driejarige Opleiding in Professionele Communicatie hebben afgerond. Ook geïnteresseerden die elders een opleidingstraject hebben gevolgd, zijn van harte welkom. Zij zullen worden uitgenodigd voor een instroomgesprek.

Scholingspunten: 150. Geaccrediteerd tot 24-07-2025.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/ambacht-van-het-hart-meesterschap-in-individuele-begeleiding/

Het helende verhaal

De metaforische ruimte als ingang bij therapie, coaching en training.

In deze opleiding ervaar je wat het betekent te werken vanuit de metaforische ruimte, waar een ander licht schijnt op dat in ons wat verwond is en heling behoeft. Je leert je eigen verhaal te bewonen en te gebruiken. Door middel van beelden, verhalen en gedichten leren we over tranceprincipes, om voeling te krijgen met het grote vermogen van het onbewuste, waarin paradox en dualiteit worden ingesloten. De opleiding nodigt je uit om in aanraakbaarheid je verhalen te maken en te vertellen in training en therapie en om te genieten van die ontmoetingsplek.

In twaalf dagen staan we uitvoerig stil bij de stof uit het boek Het helende verhaal. Het perspectief is: de helende bedding van het menselijk verhaal, de verbinding tussen het verhaal waar we in staan en het verhaal dat we maken. Wat treffen we aan en wat is ons antwoord, in de ontmoeting met de ander en in relatie tot onszelf? In dit proces is er een voortdurende wisselwerking tussen spinnen en gesponnen zijn. De kunst van het begeleiden hangt samen met inzicht in het wonderlijke bewegen tussen maakbaarheid en geloof in de eigen regie en de overgave aan wat is. Het creatieve proces van het maken en vertellen van verhalen wordt verbonden met het leren over plek en ordening.

Deze opleiding is een inspirerende, ambachtelijke reis waarin de levenslust van het jonge kind en de sprankeling van de oude wijze worden verbonden met de bron waar vreugde en verdriet in ontroering samenkomen.

 

Voor wie is deze opleiding?

Cursisten die de driejarige Opleiding in Professionele Communicatie hebben afgerond of dat in dit cursusjaar zullen doen. Ook geïnteresseerden die elders een opleidingstraject hebben gevolgd, zijn van harte welkom. Zij zullen worden uitgenodigd voor een instroomgesprek.

 

Deze vervolgopleiding is bedoeld voor therapeuten en trainers die vanuit de bedding van het helende verhaal hun ambachtelijk vermogen willen vergroten en verfijnen. De diepte van het werk van onder andere Milton Erickson en Virginia Satir wordt opnieuw aangeraakt en verkend. Zo krijg je contact met de magie van de verteller, het zintuig van deelname en oog voor het gefragmenteerde en het verborgene in iemands verhaal. Je eigen verhaal resoneert mee op de achtergrond.

Scholingspunten: 120. Geaccrediteerd tot 24-07-2025.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/het-helende-verhaal/

Op de rand van het licht, over rouw en ritueel

Hoe schep je in het werken met dood en intens verlies een context via verhalen en rituelen vanuit systemisch perspectief? Een vervolgopleiding voor mensen met ruime ervaring in begeleidingswerk, individueel en in groepsverband. Getuige zijn van ‘het ondraaglijke’ betekent de eenvoud van het kleine gebaar kunnen verbinden met het grote geheel vanuit een bodem van aanwezigheid in jezelf. Je leert middels metaforen, rituelen, symbolen of een systemisch beeld de betrokkenen op alle lagen bij het proces betrekken. Hierbij ben je zelf volop in het geding.

Hoe schep je een context voor rituelen voor een individu of groep? Hierbij sluit je jezelf in, de dynamiek van leven en dood en de verschillende lagen in het systeem waar je in deze specifieke situatie mee te maken krijgt. In de eenvoud van het kleine gebaar weten van het grote geheel en de uitwerking.

Met deze opleiding beogen we jou op te leiden tot een professional in het begeleiden van rouwprocessen. Als mogelijke toepassingsgebieden kun je denken aan het begeleiden van een rouwgroep, het ondersteunen van rouwprocessen in het onderwijs, bij een pastoraat, bij uitvaart- of ritueelbegeleiding of in het werken met een organisatie in transitie.

 

Voor wie is deze opleiding?

Ervaren cursisten, therapeuten en trainers met een eigen praktijk en veel ervaring. Professionals die al vertrouwd zijn met begeleidingswerk en het geven van workshops.

·         Je hebt tenminste de opleiding Systemisch werken gevolgd.

·         Je bent geschoold en/of ervaren in het werken met groepen (Trainersopleiding, Het helende verhaal of een soortgelijke opleiding).

·         Je bent geschoold en/of ervaren in het geven van individuele begeleiding (Ambacht van het hart, De maskermaker of een soortgelijke opleiding).

Na aanmelding volgt een intakegesprek.

Scholingspunten: 100. Geaccrediteerd tot 24-07-2025.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/op-de-rand-van-het-licht-over-rouw-en-ritueel/

Opleiding Transactionele Analyse

In deze tiendaagse opleiding maak je kennis met de basisbegrippen van Transactionele Analyse. Transactionele Analyse is een communicatiemodel en een ontwikkelingstheorie. TA biedt kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de communicatie tussen mensen, teams en organisaties. Daarnaast geeft ze een helder en inzichtelijk referentiekader om de persoonlijke ontwikkeling van mensen en organisaties te observeren en te verstaan. Het heldere, pragmatische begrippenkader geeft je een kapstok om de eindeloze complexiteit van onze innerlijke ervaring aan op te hangen.

We werken op individueel, relationeel en organisatieniveau. De volgende begrippenkaders verhelderen we aan de hand van casuïstiek en persoonlijke vraagstukken, zodat je ze vanuit de intrinsieke ervaring leert kennen:

egotoestanden
transacties
werken met contracten
strooks
script
Spelen
symbiose
rackets
Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is beroepsondersteunend en bedoeld voor ervaren begeleiders, opleiders en trainers die TA willen leren kennen en gebruiken naast stromingen die zij zich eerder hebben eigengemaakt en al in praktijk brengen. Deze opleiding wordt afgesloten met een internationaal erkend 101-certificaat.

Scholingspunten: 100. Geaccrediteerd tot 24-07-2025.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/opleiding-transactionele-analyse-groep/

Trainersopleiding

In de trainersopleiding staat de uitnodiging van een wederzijdse ontmoeting centraal. Als trainer nodig je de cursisten uit om mee te gaan in hun eigen lerende ontdekkingsreis. Dit vraagt van jou als trainer de bereidheid om in deze ontmoeting jouw bron van eigen kennis van de eigen doorleefde ervaring in te zetten.

Een trainer in een opleiding of workshop heeft een bijzondere plek. Zijn vakmanschap, leiderschap en inzet van zijn eigenheid is als een instrument in de ontmoeting. Dit is een ontmoetingsprincipe en een essentieel uitgangspunt van deze opleiding. Op dit snijvlak van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling biedt deze opleiding je de mogelijkheid om op een inspirerende wijze te werken met wie jij als trainer bent. Wie je als trainer bent en hoe je jouw training of workshop neerzet, is bepalend voor wat je terugkrijgt van de cursisten. We besteden aandacht aan het werken met je stem, adem en lijf. Gedurende de opleiding krijg je gerichte feedback op het gebruik hiervan. In deze ontdekkingsreis is er ook aandacht voor jouw inspiratie in kunst, muziek, verhalen en gedichten, jouw muze.

 

Deze opleiding biedt je de kennis, de kunde en de professionele beroepshouding om workshops, trainingen en opleidingen te ontwerpen en uit te voeren. Je leert op professionele wijze inspirerend en motiverend te werken met groepen mensen.

Het vakkundig ontwikkelen van trainingen en het ontwerpen van oefeningen binnen het kader van trainingen vraagt vakmanschap. Het maken van een eigen ontwerp voor een training, workshop of opleiding op identiteitsniveau is de rode draad die alle elementen in de opleiding met elkaar verbindt.

 

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die de driejarige Opleiding in Professionele Communicatie hebben afgerond en zich binnen hun vakgebied als trainer of (groeps)leider willen ontwikkelen, die met groepen op identiteitsniveau willen werken en bereid zijn zichzelf in te zetten als middel tot leren.

Met nieuwe cursisten die elders opleidingen gevolgd hebben en die willen instromen in deze vervolgopleiding wordt een instroomgesprek gevoerd. Dit gesprek heeft tot doel om de mate van aansluiting op de gewenste vervolgopleiding te onderzoeken.

Scholingspunten: 150. Geaccrediteerd tot 30-07-2025.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/trainersopleiding/

De relatie als spiegel: Opleiding relatietherapie

De liefde is prachtig en wreed tegelijk. In elke relatie is er een groot verlangen om bij elkaar thuis te komen; ‘Liefste, breng me thuis, bij mezelf’. Tegelijkertijd is er ook het verraad, het niet kunnen voldoen aan wederzijdse, vaak onuitgesproken verwachtingen. Dan blijkt dat het ideaalbeeld van de prins op het witte paard of de mooie, vurige prinses die alleen maar lief is, slechts ten dele op gaat. Pijnlijke en persoonlijke thema’s steken telkens opnieuw de kop op. Sterker nog, onbewust zoeken we de geliefden uit die deze thema’s feilloos weten te spiegelen. De liefde legt alles open; geen enkele relatie ontkomt hieraan.

De zielsverbondenheid tussen twee partners snijdt zo diep dat we het vaak nauwelijks kunnen bevatten. Ineens kan er een vonk van dit besef oplichten, bijvoorbeeld in het samen doorstaan van een relatiecrisis. Dan realiseren we ons wat het werkelijk betekent om de reis naar heelwording samen met een ander te gaan. We leren opnieuw, en met zachtere ogen te kijken naar onze partner en naar onze eigen levensreis. De liefde biedt ons zowel een uitnodiging tot heelwording als een pijnlijke confrontatie met wat nog niet heel is in ons.

 

In deze opleiding krijg je vernieuwend inzicht in en ervaring met relatietherapie. We verbinden Systemisch werken met andere invalshoeken en nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten Phoenix, waaronder de theorie van Jung, het gedachtegoed van Merleau-Ponty en het bewegingsleren van Wibe Veenbaas. De liefdespatronen die wij hebben aangetroffen in de eigen familiegeschiedenis spelen, vaak onbewust, een grote rol in de relatie en in de onderlinge dynamiek (systemisch werk). Ook de positie die wij als man of vrouw ten opzichte van mannen en vrouwen innemen, is van veel invloed in de partnerrelatie (Jung). De bewegingen in ons lijf zijn daarbij een belangrijke diagnostisch uitgangspunt (Wibe Veenbaas).

We staan stil bij vragen als: waarin begeleid je partners individueel, en wat werk je met hen samen uit? Hoe gebruik je de lichaamstaal van koppels als diagnostisch instrument? En misschien wel de meest boeiende vraag: wat heb jij nou te leren om de overtocht naar de geliefde te kunnen maken?

 

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding richt zich op professionals die zich willen scholen in relatietherapie vanuit systemisch perspectief, verbonden met de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied van relatietherapie, die meer inzicht in de dynamiek en patronen binnen relaties in het algemeen willen krijgen en hun eigen liefdespatronen willen doorgronden.

Voor deelname heb je tenminste de opleiding Systemisch werken en bij voorkeur De maskermaker gevolgd. Als je elders opleidingen hebt gevolgd, en je wilt instromen in deze vervolgopleiding, dan nodigen we jou uit voor een instroomgesprek om te onderzoeken of er voldoende aansluiting is.

Scholingspunten: 150. Geaccrediteerd tot 24-07-2025.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/de-relatie-als-spiegel-opl-relatietherapie/

Systemisch werken

Mensen die met mensen werken komen systeemdynamieken tegen, krachtenvelden die de samenwerking en communicatie onbewust beïnvloeden. In de opleiding Systemisch werken ontdek je hoe jouw doen en laten en dat van anderen van jongs af aan doordrenkt is van deze dynamieken. Aan het eind van de opleiding kijk je met een ruime, systemische blik naar jezelf en de mensen om je heen en kun je werken met groei en ontwikkeling rondom diepgewortelde patronen.

Het begrip ‘systemisch’ verwijst naar de invloed van het grotere geheel op het individu. We leren en ontwikkelen ons van kinds af aan binnen systemische contexten, ieder met een eigen dynamisch krachtenveld. Het eerste systeem, ons gezin van herkomst, laat een diepe blauwdruk in ons achter. De dynamieken die we daar aantroffen, onze loyaliteiten en de daaruit voortvloeiende interactiepatronen, herhalen we onbewust in latere systemen, zoals in onze werkcontext of huidige gezin. Doorgaans effectief en soms in een beknellende binding, alsof we ongewild teruggetrokken worden in de tijd.

In deze opleiding leer je ontwikkelingsvragen verstaan vanuit een systemisch perspectief. Goed functionerende systemen kenmerken zich door een aantal universele wetmatigheden of ordeningsprincipes. Wanneer deze principes verstoord raken, is dat van invloed op de individuele leden van een systeem, vaak tot in volgende generaties aan toe. Door middel van een opstelling of constellatie en andere systemische interventies leer je verstoorde loyaliteiten en dynamieken zichtbaar te maken, evenals de herstelbewegingen.

 

Je oefent je in het systemisch kijken en interveniëren; van kleine, rake zinnetjes tot het begeleiden van constellaties in de ruimte. Je bekwaamt je in de fenomenologische grondhouding, waarbij je zowel de kracht als de beperkingen van je subjectieve waarneming gaat onderkennen. Je leert de subtiele fysieke en talige symptomen van overdracht en tegenoverdracht verstaan en ontwarren. Bewustwording van je loyaliteiten, je plek en de positie die anderen daarin innemen, helpt je om professioneel schoon te kunnen werken. Begrippen als loyaliteit en liefde, balans van geven en nemen, insluiten en uitsluiten, afbakenen van verantwoordelijkheden, ordening en plekbesef, meervoudige partijdigheid, de werkingen van het geweten en gevoelens als schuld en schaamte komen uitvoerig aan bod. Je leert over het belang van een wezenlijke, wederzijdse ontmoeting, systemische diagnostiek, de bouwstenen van opstellingen en werken met het genogram.

 

Na het volgen van deze opleiding, kijk je met een systemische bril naar mensen, groepen en organisaties. Professioneel gezien ben je in staat om systemische interventies te doen bij individuele cliënten, cursisten en medewerkers en je kunt opstellingen in een groep begeleiden. Voor jezelf heb je zicht op het effect van jou op de ander en vice versa, in het licht van je voorgeschiedenis. Dit versterkt je vermogen om effectief en doelgericht te communiceren.

 

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die met mensen werken. Zowel begeleiders die willen leren werken met opstellingen als leidinggevenden, HR-professionals, zorgverleners, docenten, trainers, coaches en therapeuten zijn welkom. Systemisch werken is een basisopleiding voor een aantal vervolgopleidingen binnen Phoenix. De opleiding Systemisch werken is toegankelijk voor cursisten die de driejarige Opleiding in Professionele Communicatie hebben afgerond. Ook geïnteresseerden die elders een opleidingstraject hebben gevolgd, zijn van harte welkom. Zij zullen worden uitgenodigd voor een instroomgesprek.

Scholingspunten: 150. Geaccrediteerd tot 24-07-2025.

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

www.phoenixopleidingen.nl/ons-aanbod/vervolg-opleidingen/systemisch-werken/

Hechting als bron

Biologische en neurologische factoren bij hechting

Scholingspunten 20

Geaccrediteerd tot 17-10-2023

 

Meer informatie:

Expertisecentrum Omgaan met Verlies

info@omgaan-met-verlies.nl

www.omgaan-met-veries.nl

Werken met seksueel geweld en trauma

‘Een zes – daagse scholing in het werken met schade ten gevolge van trauma, gebaseerd op de methodiek van Peter John Schouten, Martin Appelo, John Bowlby, Walther Kempler e.a.’

 

Zoals de naam van de opleiding al aangeeft, gaan we in deze zesdaagse scholing stilstaan bij de gevolgen van seksueel geweld en trauma. Bij trauma kunt u denken aan seksueel misbruik, verkrachting, huiselijk geweld, emotionele verwaarlozing, pesten en alle andere oorzaken waardoor mensen schade oplopen. De gevolgen van deze schade zijn zichtbaar in hun leven, maar dat ervaren zij niet altijd zelf. Daarom is het belangrijk dat er mensen zijn die weten waar ze naar moeten kijken en die geleerd hebben de signalen te herkennen en deze bespreekbaar kunnen maken. En dáár is deze opleiding voor bedoeld. Op een heldere, praktische en ervaringsgerichte manier gaan we u meenemen in de schade. Hiervoor gebruiken wij verschillende modellen en theorieën en leert u  welke signalen u gaat zien wanneer er sprake is van schade ten gevolge van een trauma.

Dit gaat niet buiten u om. Door alles wat er wordt aangereikt en vertelt gaat u ook met uzelf aan de slag.  En dit is ook de bedoeling. Juist wanneer u in uw eigen leven signalen gaat herkennen die kunnen wijzen op vormen van schade, kunt u dit bij de ander beter gaan herkennen. We noemen dit positieve projectie.  Vormen van schade zijn er ook bij mensen die geen groot trauma hebben. Het waardevolle van de scholing is dat u zelf als mens het instrument bent om andere mensen te leren helpen.

De dagen hebben een theoretische diepgang waar transparantie en de professionele houding en vaardigheden hun plaats hebben. Hierdoor bent u in staat anderen te helpen bij de verwerking van hun trauma.

 

Voor wie:
De opleiding is bedoeld voor iedereen die werkt  met mensen, op welke manier dan ook, en die zich graag wil bekwamen op dit specifieke vlak van trauma. Te denken valt aan:  jeugdwerkers, begeleiders van minder begaafden, maatschappelijke dienstverlening, social workers, werkers in de GGZ, Intern Begeleiders, docenten uit het onderwijs, psychosociaal, relatie – en systeemtherapeuten, geestelijk verzorgers en andere professionals.

Toelatingseis:
HBO denk – en werkniveau.

Inhoud:
Theoretisch en ervaringsgericht leren.
De  theorie – o.a. op basis van het boek van Peter John Schouten – wordt aangeboden  vanuit de werkbaarheid in de praktijk. We werken ervaringsgericht, met verschillende psycho-drama-werkvormen.  Hierbij wordt je als deelnemer geconfronteerd met eigen thema’s om zo te ervaren welke processen slachtoffers doorlopen. Dit helpt je in het ontwikkelen van een stevige bodem onder je eigen professionele voeten.

Toetsing met ervaringsdeskundigen
In deze toerusting wordt de laatste dag gewerkt met een ervaringsdeskundige. Het praktijk-verhaal wordt ingekleed, ondersteund en geëxploreerd vanuit theoretische kaders, waardoor een professionele integratie ontstaat van praktijk en theorie. De toetsing vindt plaats op verschillende onderdelen aan de hand van het verhaal van de ervaringsdeskundige. De ervaring leert dat dit een blijvende indruk achterlaat!

Reflecties
Na iedere studiedag wordt de deelnemer gevraagd een reflectie te schrijven. In deze reflectie wordt kort weergegeven hoe de deelnemer de dag heeft beleefd en welke eigen thema’s zijn geraakt en hoe hij hiermee om is gegaan. Iedere deelnemer poogt om deze leerervaring te vertalen naar professioneel handelen in de eigen beroepscontext.

Plaats en tijd:
De scholing vindt in Nieuwerkerk aan den IJssel plaats op 6 dinsdagen.
We beginnen om 14.00 uur en eindigen rond 21.00 uur. Tussen 17.30 en 18.30 is er pauze. Voor koffie, thee en water wordt gezorgd.

Aanmelding:
U kunt inlichtingen vragen en u aanmelden telefonisch 010 7 411 411 of per Email info@praktijkdenuijl.nl

Voor toelating vindt er een kort telefonisch intakegesprek plaats.

 

Kosten:
Prijs € 1295,- intake en 6 scholingsdagen

Corona:
We werken coronaproof waarin de RIVM maatregelen geborgd zijn.

 

Scholingspunten 60

Geaccrediteerd tot 14-01-2026

 

Meer informatie:

Praktijk Den Uijl

info@praktijkdenuijl.nl

 

Masterclass De bewegingen van de ziel

De 10-daagse masterclass van Phoenix Opleidingen is een inspirerende ontmoetingsruimte waarin jij als cursist leert om het ambacht van het begeleidingswerk vanuit jouw persoonlijke reis te verbinden met de grote ruimte om ons heen; het helende veld.

De masterclass gaat in op de existentiële thema’s van het leven: de bewegingen van de ziel, het hart als zintuig van deelname, en de geest. In de zielsbewegingen voltrekken zich de wezenlijke aspecten van het leven. Thema’s die jij in jouw eigen levensreis ontmoet op het gebied van leven en dood, liefde en verlangen, rouwen, gemis en zingeving bijvoorbeeld. Dezelfde thema’s die jij ontmoet als jij de leerlijn doorloopt met je cliënten of cursisten.

De bewegingen van de ziel worden door onze lichaamstaal uitgedrukt. Om deze taal te leren verstaan, is het van belang dat we leren om fenomenologisch waar te nemen, met het hart als zintuig van deelname. Van jou als begeleider vraagt dit een doorleefd begrip van de bewegingen van de ziel en de werking van de geest. Jouw eigen voorbeelden en de persoonlijke en professionele vragen die je inbrengt, worden steeds uitgewerkt binnen de grote kaders en existentiële levensthema’s van de masterclass, zodat er verdieping en verruiming komt om hiermee te kunnen werken.

Er is veel aandacht voor de zielsbewegingen die we ontmoeten op de verbindings-as tussen ons ik en ons zelf, de ik-zelfas. Als we de eigen persoonlijkheid leren kennen en gebruiken als toegangspoort tot de grotere werkelijkheid daarachter, kan de zielsbeweging zich aandienen. In deze masterclassreeks benaderen wij de zielsbeweging telkens vanuit een ander perspectief, zodat jij als cursist ervaring en oefening krijgt, en leert hoe de grote levensthema’s zichtbaar en ervaarbaar worden aan jou-zelf. Op zo’n manier dat jij jouw inzichten direct kunt integreren in jouw ambacht.

 

Voor wie is deze opleiding?

Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor ervaren professionals die zich in de existentiële levensthema’s die in de ontmoeting spelen, willen verdiepen en die met deze thema’s willen oefenen om  hiermee ambachtelijk te kunnen werken.

Wil jij inspiratie opdoen en in verbinding blijven met de laatste ontwikkelingen binnen Phoenix? Dan biedt deze masterclass een intens en ontroerend verdiepingsplatform.

 

Scholingspunten 100

Geaccrediteerd tot 19-04-2026

 

Meer informatie:

Phoenix Opleidingen

030-2380547

info@phoenixopleidingen.nl

https://www.phoenixopleidingen.nl/aanbod/vervolg-opleidingen/masterclass-de-bewegingen-van-de-ziel/