Klachtenregeling

Als beroepsvereniging staan we voor een optimale kwaliteit van de psychosociale begeleiding van onze therapeuten. We stellen hoge eisen aan toelating en houden bij bestaande leden de kennis en ervaring op peil door bij- en nascholing, intervisie en visitatie.

Desondanks kan er ook in de situatie van een cliënt en zorgaanbieder een conflict optreden of het kan voorkomen dat een cliënt ontevreden is over de behandeling. Als ze daar onderling niet uitkomen kan een cliënt een klacht indienen. Daarvoor hebben wij een klachtenprocedure. Psychosociale therapeuten vallen (zoals de hele complementaire sector) onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

 

Wat kun je doen als je een klacht hebt?

Mocht je onverhoopt een klacht hebben over je zorgaanbieder, bespreek het dan eerst met hem of haar, ook al is dit soms lastig. Mochten jullie er samen niet uitkomen, dan kun je terecht bij een klachtenfunctionaris voor LVPW. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en dus op geen enkele manier verbonden aan LVPW. Deze persoon start met een bemiddeling tussen jou en de zorgaanbieder om samen tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht dit binnen 6 weken niet lukken dan word je doorverwezen naar de Geschillencommissie www.scag.nl of het Tuchtcollege van de RBCZ/ TCZ.

 

Klachtenreglement

In het klachtenreglement van LVPW staat precies beschreven hoe de vereniging omgaat met ingediende klachten. Het klachtenreglement is hier te downloaden.

Deel dit artikel

CLIËNT

Ben je op zoek naar een betrouwbare zorgaanbieder? En wil je weten of het vergoed wordt? Vind hier eenvoudig de juiste zorgaanbieder bij je in de buurt.

VERWIJZER

Krijg je als (huis)arts zoekvragen naar psychosociaal zorgverleners? Lees hier hoe we elkaar kunnen versterken.

PARTNER

Wil je een opleiding of scholing bij ons laten accrediteren of meer weten over onze samenwerkings­partners? Lees dan verder.