Verwijzer: Psychosociale Hulp: Snel en Effectief voor Cliënten

Bij patiënten die kampen met terugkerende of chronische, lichamelijke en/of psychische klachten, spelen psychosociale factoren vaak een cruciale rol. De Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW) staat klaar om uw cliënten te helpen en hen snel de benodigde psychosociale ondersteuning te bieden: de bij ons aangesloten therapeuten hebben over het algemeen géén wachtlijst.

 

De psychosociaal therapeuten van LVPW zijn hoogopgeleide professionals met minimaal een HBO+ achtergrond. Zij begeleiden cliënten die mentaal vastgelopen zijn en zich in pijnlijke, ongemakkelijke of frustrerende situaties bevinden. Hoewel vaak geen DSM-5 problematiek.. toch is de lijdensdruk groot. Ter preventie om DSM-problematiek te voorkomen is het goed om door te verwijzen wanneer uw POH-GGZ ook al een aantal gesprekken heeft gedaan met uw patiënt en blijkt dat verdere verdieping of een speciale methodiek helpend kan zijn. Door te werken aan de hulpvraag van de cliënt, wordt er inzicht verkregen in patronen en werken we samen aan herstel en welzijn. Psychosociale therapeuten besteden aandacht aan de interactie tussen de cliënt en hun sociale contexten  bij de begeleiding.

 

Diverse Behandelmethoden voor Individueel Maatwerk

Psychosociale therapie biedt een persoonlijke en ervaringsgerichte aanpak en omvat verschillende behandelmethoden. Iedere mens is uniek en verdient een persoonlijk behandelplan. Tijdens een behandeltraject kunnen thema’s van psychologische, sociaal-maatschappelijke, existentiële en psycho-educatieve aard aan bod komen. Therapeuten kunnen interventies uit zowel reguliere als complementaire psychotherapeutische benaderingen gebruiken.

 

Positieve Gezondheid

LVPW therapeuten zijn bekend met het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber: een beproefd gespreksinstrument dat in de huisartsenpraktijk ook regelmatig gebruikt wordt.

Wat al onze psychosociaal therapeuten gemeen hebben, is dat ze de cliënt als mens centraal stellen en de zelfredzaamheid bevorderen zodat er weer meer eigen regie komt. Als verwijzer kunt u helpen bij het kiezen van een geschikte psychosociaal therapeut door op de website van LVPW naar therapeuten in uw regio te kijken. LVPW-therapeuten hebben vaak een erkende specialisatie in bijv. stress, surmenage & burnout,  rouw- & verliesbegeleiding, traumaverwerking, angsten & fobieën, etc.

Psychosociale begeleiding bij chronische patiënten.

Ook de psychosociale hulp aan chronisch zieken heeft een speciale plaats bij LVPW: we hebben een team van therapeuten die samenwerken met Crohn-Colitis.nl, de Alvleeskliervereniging, Verwijsgids Kanker en andere partners

 

Snel, Deskundig en Veilig: De Zorg die Uw Patiënt Verdient

Snelle toegang te krijgen tot psychologische hulp is van cruciaal belang. Veel mensen hebben lang met hun klachten rondgelopen en hebben dringend behoefte aan passende zorg. Alle therapeuten die zijn aangesloten bij LVPW voldoen aan alle eisen die door de overheid aan de praktijkvoering zijn gesteld: Wkkgz, Wtza, WGBO. Bovendien hebben ze allemaal minimaal een vierjarige HBO+-opleiding genoten en voldoen ze aan de kwaliteitseisen van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ.

Er is een tuchtregeling via de TCZ  en de SCAG bemiddelt bij klachten of geschillen.

De behandeling, registratie en communicatie worden altijd op een veilige en integere manier uitgevoerd. Kortom: u kunt uw cliënt met vertrouwen doorverwijzen.

 

Kosten en Vergoedingen: Toegankelijke Zorg voor Iedereen

U wilt natuurlijk het beste voor uw patiënten, en daarom is het belangrijk om hen op de hoogte te brengen van de financiële aspecten van psychosociale therapie. Psychosociale therapie valt onder de complementaire gezondheidszorg en wordt doorgaans geheel of gedeeltelijk vergoed door de meeste zorgverzekeraars via aanvullende pakketten. Op onze website vindt u een overzicht van welke verzekeraar wat vergoedt. Werkgevers hechten ook veel waarde aan de snelle en adequate hulpverlening aan hun werknemers en zijn vaak bereid bij te dragen aan de kosten van behandelingen. Sommige werknemers beschikken over een budget voor persoonlijke ontwikkeling, waarmee ook onze behandelingen of trajecten gefinancierd kunnen worden.

Kortom, als verwijzer in de zorg kunt u een essentiële rol spelen in het welzijn van uw patiënten. Door psychosociale therapie aan te bevelen, biedt u hen een waardevolle kans op herstel en verbeterd welzijn. De Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden staat klaar om samen met u te werken aan een gezondere en gelukkigere toekomst voor uw cliënten.

Samen kunnen we zorgen voor een betere geestelijke gezondheid en welzijn voor iedereen.

Vergoeding zorgverzekeraar

Kwaliteitsbewaking

Klachtenregeling

BEN je PSYCHSOCIAAL THERAPEUT? WORD NU LID.

Het lidmaatschap van LVPW biedt als belangrijkste voordeel dat je onderdeel uitmaakt van een beroepsvereniging met leden die zich actief inzetten om de professionaliteit van het beroep psychosociaal hulpverlener verder te ontwikkelen.