Tweedaagse workshop Werken met het innerlijke kind 16 en 17 november 2023

Tainer: Jos Groels

 

Op 16 en 17 november 2023 organiseert LVPW de tweedaagse workshop Werken met het innerlijke kind.

In het werken met onze cliënten stuiten we vaak op kwetsbare stukken die door de persoon niet aanvaard zijn en waarmee hij/zij een conflictueuze relatie ontwikkeld heeft. Zo kunnen mensen zelfverwijtend, kritisch, streng, vijandig, kortom “retroflectief” omgaan met hun gevoelens van bijvoorbeeld angst, onzekerheid, verdriet, tekortkoming, boosheid, kracht, en/of machteloosheid.

 

De innerlijke eenheid en waardigheid lijkt verloren te zijn gegaan. De kloof (inner split) tussen wat is en wat zou moeten zijn vult zich dan vaak met onzekerheid, schaamte en minderwaardigheid. We hebben de vroege gezagsrelaties vaak verinnerlijkt en kunnen inmiddels net zo, of soms nog meer afwijzend, of veeleisender met ons “kwetsbare innerlijke kind” omgaan als dat we vroeger ervaren hebben. Vroeger, toen we dat kind nog echt waren en we er zelf de verantwoording nog niet voor konden dragen.

 

Bekende metaforen zoals de topdog-underdog dialoog, het conflict tussen verstand en gevoel, innerlijke criticus-beklaagde, of de kind-strenge/bestraffende ouder relatie, spreken in deze zin tot de verbeelding.

 

Door zich deze relatie en dialoog in de therapeutische context meer bewust te worden en actief te onderzoeken, kunnen cliënten gaan ervaren en beseffen hoe streng en liefdeloos ze op dit soort momenten met zich zelf omgaan. Ook hier kan het wonder van “de paradox of change” dan weer optreden: mensen veranderen als ze kunnen doorleven en zijn met wat is.

 

Awareness en contact, bevorderen het dragend vermogen enorm!!

Werkwijze

Tijdens deze tweedaagse nascholing zullen we met verschillende werkwijzen, zoals de geleide fantasie, de innerlijke dialoog, “stoelenwerk”, groepswerk, en andere experimenten werken om de relatie met “het kwetsbare innerlijke kind” te onderzoeken en in ontwikkeling te brengen.

 

Zoals gebruikelijk in de Gestalttraditie zullen we methodische besprekingen, theorie en ervaringsgericht werken afwisselen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze naast de therapeutenrol ook bereid zijn om de relatie tot de eigen innerlijke kwetsbaarheid te onderzoeken.

De trainer

 

Jos Groels werkt in zijn eigen praktijk als Gestalttherapeut en is daarnaast trainer

docent en supervisor. Hij geeft les over diverse aspecten van het psychotherapeutisch

werk: veldtheorie, contactmechanismen,experiëntiële psychotherapie, awareness en

contact. In de training ‘werken met het innerlijke kind’ komen al deze aspecten aan de orde.

 

Jos is lid van de Nederlandse en Europese Associatie voor Psychotherapie (NAP en EAP);

Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (NVAGT); Europese Associatie voor

Getalttherapie (EAGT) en erkend supervisor (NVAGT).

Praktische informatie:

Locatie: De Elegast, Rijksstraatweg 37, 6574 AC Ubbergen

 

Datum: 16 en 17 november 2023 met een avondprogramma op 16 november.

Start training: 16 november om 10:00 uur (ontvangst vanaf 9:30 uur)

Afsluiting training: 17 november om 16:00 uur.

Inclusief: 2x lunch; 1x diner; 1x ontbijt en 1x overnachting; en lichte corvee (als je dieetwensen hebt, kun je dit doorgeven).

De scholing is geaccrediteerd met 25 punten.

Kosten LVPW leden: € 362,50.

Kosten niet-LVPW leden: € 387,50.

De training kan doorgaan met 12 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is 15.

Deel dit artikel

CLIËNT

Ben je op zoek naar een betrouwbare zorgaanbieder? En wil je weten of het vergoed wordt? Vind hier eenvoudig de juiste zorgaanbieder bij je in de buurt.

VERWIJZER

Krijg je als (huis)arts zoekvragen naar psychosociaal zorgverleners? Lees hier hoe we elkaar kunnen versterken.

PARTNER

Wil je een opleiding of scholing bij ons laten accrediteren of meer weten over onze samenwerkings­partners? Lees dan verder.