Stress

Wat is stress?

Stress is het engelse woord voor spanning. Niets meer en niets minder. Stress is niet per definitie ongezond. Je hebt een bepaalde mate van stress nodig om goed te kunnen functioneren. Gezonde stress is de spanning die je voelt voor een examen, optreden, sollicitatiegesprek of andere spannende gebeurtenis. Het maakt dat je goed gefocust kunt presteren.

Je kunt echter teveel stress ervaren. De stress is dan niet meer gezond, het blokkeert je eerder dan dat het je verder brengt.

 

 

Wat te doen tegen stress?
Allereerst is het belangrijk om te voorkomen dat je uit balans raakt. Daarvoor moet je weten wat jou stress geeft. Met andere woorden: maak voor jezelf inzichtelijk wat nu eigenlijk je stressoren zijn. Op welke factoren heb je wel/geen invloed?
Er zijn grote stressoren maar ook kleine dagelijks voorkomende irritaties die tot stress kunnen leiden en maken dat je fysiek en/of mentaal-emotioneel uitgeput raakt.

Een psychosociaal therapeut je goed helpen om dit inzichtelijk te maken.

De definitie van Stress..

Stress is de reactie van het lichaam op fysieke, mentale of emotionele druk.

Stress veroorzaakt chemische veranderingen in het lichaam die de bloeddruk, de hartslag en de bloedsuikerspiegel kunnen doen stijgen. Het kan ook leiden tot gevoelens van frustratie, angst, woede of depressie.

 

In onze worden zeggen we dan vaak dat de balans tussen draagkracht en draaglast zoek is. Het gaat letterlijk jouw kracht te boven.

 

Die disbalans kan door fysieke, emotionele of mentale overbelasting ontstaan. Ook kunnen de omstandigheden privé of op het werk (of het juist niet hebben van werk) een aanleiding zijn waardoor je draagkracht afneemt.

Hoe ontspannen bij stress?

Als je eenmaal flink in de stress zit, hoe kun je dan in vredesnaam nog ontspannen?

 

Je kunt dan proberen om “je hoofd leeg te maken” door bijv. mindfulness of yoga te doen, in de natuur te wandelen en bewust in de buitenlucht bezig te zijn: afleiding zoeken.
Ook kun je kijken of je datgene wat jou stress geeft, zou kunnen verminderen of stoppen.
Vaak is het zo dat als je aan het wandelen bent je wat meer afstand kunt nemen en dan kunt zien wat het is wat jou zoveel stress geeft.

Als dat niet (meer) lukt, kan je een psychosociaal therapeut vragen om dit samen te onderzoeken en er anders tegenaan te leren kijken of er anders mee om te leren gaan.

Stress geeft een aantal fysieke, mentale en emotionele symptomen.

Je voelt je vaak fysiek uitgeput. Er kan maagpijn ontstaan of je kunt hartkloppingen hebben of hoofdpijn. Je nek en schouders zijn vaak gespannen en pijnlijk.

Als je te lang in een stressvolle situatie bent, kan het zijn dat je op den duur hoge bloeddruk of diabetes kunt ontwikkelen. Je wordt vatbaar voor (virus)infecties als gevolg van een verminderde werking van het  immuunsysteem omdat je lijf altijd in de “vechtstand” staat.
Slapeloosheid of slecht slapen komt ook vaak voor doordat je ’s nachts aan het piekeren slaat.

Emotioneel kan er sprake zijn van het fameuze “korte lontje”: het gevoel dat je geen controle meer hebt over je emoties. Je herkent jezelf niet meer en wordt kwaad of verdrietig zonder goed te weten waarom.

 

Op mentaal gebied ontstaan er vaak aandachts- en concentratieproblemen. Je kunt geen belangstelling en enthousiasme meer opbrengen voor het werk en/of je privé-omgeving.  Moeite met helder denken, vergeetachtigheid en fouten maken zijn mentale signalen die erop kunnen duiden dat je teveel stress hebt.

Allereerst in balans blijven of de balans herstellen.
Dit kun je herstellen door bijv. een duidelijke dagstructuur aan te nemen, een gezonde leefstijl aan te nemen en  aandacht voor een goede slaaphygiëne.

Ook gezonde voeding en regelmatig rust en ontspanning in die dagelijkse structuur inbouwen zijn belangrijk voor je herstel.
En vooral: dingen doen die je wel leuk vindt en waar je positieve energie van krijgt!

 

Als je gestresst bent, trek je je vaak het liefste terug.
Je wilt even helemaal met niets of niemand iets te maken hebben.
Juist dan is het belangrijk om sociale steun te zoeken. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen!
Jouw ouders, jouw partner, jouw collega’s, jouw vrienden en vriendinnen: ze zijn bereid om jou te helpen. Ze moeten het echter wel weten dat jij steun nodig hebt.
Spreek uit in jouw vertrouwde omgeving dat je behoefte hebt aan een goed gesprek,
samen iets leuks doen, eventjes “eruit” gaan samen. Zo kunnen er ook mensen zijn die bepaalde zaken voor je regelen en je zorgen verlichten. Sociale steun kan ook emotioneel, financieel of spiritueel zijn. Ga bij jezelf na wat je precies nodig hebt en waar je deze steun kan vinden.

Laat mensen ook toe om je te helpen, er is geen reden om je te schamen.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat wanneer we vroegtijdig stress en burn-out aanpakken, erger kan worden voorkomen. Dit komt omdat dan voorkomen wordt dat het brein neurale paden gaat ontwikkelen die ertoe leiden dat je eerder/vaker in een burn-out of andere stressgerelateerde aandoeningen belandt.
Wanneer je het gevoel hebt dat je door stress wordt overweldigd, je fysieke klachten ontwikkelt, last hebt van concentratiestoornissen en een “kort lontje” dan is het wellicht verstandig om – nadat je naar de huisarts of bedrijfsarts bent geweest – psychosociale hulp te zoeken.
Zoek een zorgaanbieder bij jou in de buurt

Coronapandemie

De eenzaamheid, noodgedwongen thuis moeten blijven, angst voor besmetting van jezelf of dierbaren, gemis van écht contact, zijn factoren die behoorlijk wat interne stress kunnen opleveren. LVPW-therapeuten merken dat veel jongeren zich aanmelden voor psychosociale zorg. Jongeren voelen zich beperkt in hun vrijheid, zijn aangewezen op thuisblijven terwijl je het als je jong bent nou juist zo belangrijk vindt om niet thuis te zijn maar buiten met vrienden en vriendinnen af te spreken, te chillen, samen te sporten en uit te gaan. De coronamaatregelen komen hard aan. In gesprek met een LVPW-therapeut leer je om hiermee om te gaan en te kijken en denken vanuit mogelijkheden in plaats vanuit beperkingen.

Wat kan een psychosociaal therapeut voor jou betekenen bij stress?

Wat kan een psychosociaal therapeut voor jou betekenen bij stress?
Een psychosociaal therapeut kan hierin een aantal zaken voor je betekenen. Allereerst kun je meestal snel terecht als je besluit hulp te zoeken want we hebben meestal geen lange wachtlijsten zoals in de basis-GGZ. De therapie is maatwerk en ook wordt er gebruik gemaakt van bewezen effectieve interventies die je de ondersteuning bieden en handvatten geven om de klachten die je ervaart, te verlichten. Je krijgt zo weer grip op jouw leven en welzijn.

 

Wat is een psychosociaal therapeut?

Een psychosociaal therapeut is iemand die op minimaal HBO+-niveau is opgeleid en continu aan verdere professionalisering en ontwikkeling werkt. Een therapeut die lid is van LVPW moet voldoen aan strenge kwaliteitseisen en heeft daarom minimaal een psychosociale opleiding en een specialistische vervolgopleiding afgerond. De therapeut is in een of meerdere therapieën/methodieken geschoold en volgt regelmatig bij- en nascholingen om gekwalificeerd te kunnen blijven werken. Ook hebben LVPW-therapeuten via intervisie en supervisie veel contact met collega’s en houden elkaar op die manier ook up to date.

 

Hoe werkt een psychosociaal therapeut?

De psychosociaal therapeut stelt de cliënt centraal en onderzoekt in samenwerking met de cliënt welke therapie/methode of combinatie hiervan ingezet kan worden. De therapie is altijd maatwerk en passend bij jouw vraag.

 

Wat doet een psychosociaal therapeut niet?

Psychosociaal therapeuten stellen geen diagnoses en werken ook niet met DBC’s (diagnose behandelcodes). Dat is voorbehouden aan de reguliere GGZ. Als  jouw huisarts of POH-GGZ vindt dat je psychologische hulp nodig hebt vanuit de Basis-GGZ of Specialistische-GGZ dan is een psychosociaal therapeut niet de geschikte zorgaanbieder voor jou. Wij werken met lichtere, niet complexe psychosociale problematiek.

Een psycholoog is universitair opgeleid en benadert psychische problemen vanuit de DSMV, stelt een diagnose (mag alleen een GZ psycholoog). Een psycholoog behandelt deze psychische problemen  vanuit wetenschappelijk perspectief. Vaak wordt er gebruik gemaakt van behandelprotocollen, die voorschrijven wanneer er wat plaatsvindt in een behandeling. Eerstelijns psychologische zorg gaat via verwijzing van de huisarts en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Momenteel zijn er lange wachtlijsten in de GGZ.

 

Een psychosociaal therapeut is op minimaal HBO+-niveau opgeleid en is geschoold in het inzetten van één of meerdere therapieën/methodieken. De psychosociaal therapeut stelt de cliënt centraal en onderzoekt in samenwerking met de cliënt welke therapie/methode of combinatie hiervan ingezet kan worden. De psychosociaal therapeut kun je zonder verwijzing van de huisarts benaderen. Afhankelijk van je verzekering is er (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de zorgverzekering. Psychosociaal therapeuten hebben vaak geen of beperkte wachtlijsten. Je kunt dus snel terecht.

 

Een coach is geschoold in coaching, vaak op specifieke onderwerpen, en kan jou begeleiden in de relatief kleinere problemen op werk of privé vlak. Coaching is over het algemeen kortdurend en toekomstgericht. Wanneer het probleem diepgaander is, of als er langduriger behandeling nodig is, dan is een coach meestal niet de aangewezen persoon.

Wat kan een psychosociaal therapeut voor jou betekenen bij Stress?

Een psychosociaal therapeut kan hierin een aantal zaken voor je betekenen. Allereerst kun je meestal snel terecht als je besluit hulp te zoeken. De therapie is maatwerk en ook wordt er gebruik gemaakt van bewezen effectieve interventies die je de ondersteuning en handvatten geven om de klachten die je ervaart, te verlichten.

Wat doet LVPW?

 

LVPW stimuleert en ondersteunt de psychosociaal therapeuten door verplichting tot nascholingen en het hanteren van een hoge kwaliteitsstandaard.

 

LVPW-therapeuten staan voor preventieve zorg of zorg in een vroeg stadium.

 

Onze cliënten voelen zich gerespecteerd, gehoord en goed geholpen.

We zeggen bij LVPW dan ook niet voor niets: Wij zien JOU achter je vraag !

We beschouwen onze cliënten als unieke mensen waar we therapie-op-maat voor aanbieden Zoek een LVPW-therapeut bij jou in de buurt.

 

Deel dit artikel