Psychosociale hulp bij Long Covid

Als je een coronabesmetting hebt doorgemaakt, kun je naast bekende fysieke klachten zoals aanhoudende hoest en vermoeidheid,  te maken krijgen met mentale klachten bij corona, zoals stress, concentratieproblemen, overprikkeling, gevoelens van somberheid, angst en/of slaapproblemen.
Met het opknappen van de lichamelijke gezondheid, verdwijnen mentale klachten vaak vanzelf.
Soms is het zo dat de mentale klachten blijven bestaan, of dat je langere tijd last blijft houden van herbelevingen vooral als je bijv. een tijd op een verpleegafdeling, mediumcare- of intensive care-afdeling bent geweest. Het is belangrijk zulke gevoelens serieus te nemen.

 

Kijk voor meer informatie over ondersteuning bij (long) Covid ook op de website van de Rijksoverheid. Daar is een digitaal platform opgericht voor mensen die na drie maanden na de besmetting nog steeds fysieke en/of mentale langdurige klachten ervaren: C-Support.

Wat zijn de klachten bij Long COVID?

Wat is long Covid nu eigenlijk? Het RIVM beschrijft Long Covid als volgt: “mensen met Long COVID hebben klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, pijn of druk op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging, langdurig verlies van reukvermogen, of kampen met een depressie of vergeetachtigheid. Dat laatste wordt vaak ‘brain fog’ genoemd. Sommige van die klachten blijven lang bestaan, maar de ernst ervan kan wel afnemen in de loop der tijd.
Bij Long Covid herkennen we een reeks van mentale klachten die ook voorkomen bij andere chronische aandoeningen zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS of ME), fibromyalgie en SOLK (tegenwoordig spreken we van ALK, Aanhoudende Lichamelijke Klachten).

Die overeenkomst in mentale klachten zijn:

  • Somberheid, depressieve gevoelens
  • Piekeren
  • Slaapproblemen
  • Angstklachten

 

Niet serieus genomen..

Ook het gevoel of de ervaring dat de klachten niet serieus genomen worden en vaak zelfs op negatieve wijze worden geïnterpreteerd door zorgverleners en jouw omgeving, “simulatie, hypochondrie, ‘het zit tussen de oren’, ‘het moet nu maar eens over zijn,” etc.) maken dat cliënten zich willen terugtrekken uit de sociale kring; het er dan maar niet meer over hebben.
Toch is het belangrijk om hier aandacht aan te geven en hulp te zoeken bijvoorbeeld bij de huisarts, de POH-GGZ of de behandelend specialist.
Je ben ook welkom bij een psychosociaal therapeut. Je kunt er zonder doorverwijzing al snel terecht.

 

 

Veel hulp beschikbaar, maar hoe krijg je die?
De huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog, logopedist, ergotherapeut en sociaal werker kunnen een bijdrage leveren aan jouw herstel. Maar misschien wil je gewoon eens praten over wat jou allemaal is overkomen of je wil geholpen worden met de juiste keuze/timing uit alle beschikbare zorg. Een psychosociaal therapeut kan jou begeleiden bij jouw vraag: wat zijn op dit moment de best passende stappen in het acceptatieproces en de weg naar herstel?

 

Hoe vaak komt het voor?

Uit een grootschalige Amerikaanse studie blijkt dat één op de drie coronapatiënten mentale klachten krijgt in de zes maanden na de besmetting. Angststoornissen komen het vaakst voor, gevolgd door stemmingsstoornissen. De kans op klachten is het grootst voor mensen die in het ziekenhuis of op de intensive care hebben gelegen.

 

Wat is het Post-IC-syndroom ofwel PICS?

PICS, is een afkorting voor het Post-IC-syndroom.
PICS komt regelmatig voor bij patiënten die getraumatiseerd zijn na een IC-opname. Je bent vaker bang, emotioneel na een lange ziekteperiode en je kunt je verward voelen, slaapproblemen ontwikkelen,  levendig dromen of last hebben van nachtmerries. Dit kan beangstigend zijn. Angstige gevoelens kunnen het dagelijks leven flink overheersen. Ook naasten kunnen last hebben van angstklachten. Bespreek dit op de IC-nazorgpoli of met de huisarts.

Voor de begeleiding bij angstklachten kunt je ook terecht bij een psychosociaal therapeut.  Vooral een psychosociaal therapeut gespecialiseerd in PICS of in traumaverwerking kan je hierbij goed helpen. Kijk op LVPW-site naar een zorgaanbieder die bij jou past of bij jou in de buurt woont.

 

Een psychosociaal therapeut kan op al het bovenstaande wat  voor je betekenen. Allereerst kun je meestal snel terecht als je besluit hulp te zoeken. De therapie is maatwerk en ook wordt er gebruik gemaakt van bewezen effectieve interventies die je de ondersteuning en handvatten geven om de klachten die je ervaart, te verlichten.

 

Niet alleen voor de Long Covid-patiënt maar ook voor zijn/haar omgeving is een IC-opname een heftige ervaring. Als gezin of familie maak je je grote zorgen over degene die op de IC ligt.
Het blijkt dat na een tijdje de partner mentale klachten kan ontwikkelen en vermoeid kan raken: tijdens de IC-opname moest het thuis gewoon doordraaien, dus werken, huishouden doen, de kinderen verzorgen, en indien mogelijk op bezoek bij je partner of gezinslid. De aanblik van jouw naaste in zo’n IC-bed is akelig en blijft een nare ervaring en je voelt je machteloos.
Na thuiskomst van de patiënt houden de zorgen over herstel aan. ‘s Nachts vaak wakker of moeite met in- of doorslapen: je blijft je partner in de gaten houden, ook als hij/zij slaapt.
Er ontstaan concentratieproblemen op het werk, prikkelbaarheid, etc. Het is goed om hier opmerkzaam op te zijn en hulp in te schakelen via de huisarts, de POH-GGZ of maatschappelijk werk. Ook de psychosociaal therapeut bij jou in de buurt kan jou ondersteunen.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat wanneer we vroegtijdig psychische problematiek aanpakken, erger kan worden voorkomen. Dit komt omdat dan voorkomen wordt dat het brein neurale paden gaat ontwikkelen die ertoe leiden dat je eerder/vaker met psychologische problemen te maken krijgt.
Wanneer je vermoedt dat je Long Covid hebt, of als jouw partner of gezinslid Long Covid heeft en jij herkent jezelf in het bovenstaande, dan is het verstandig om hier niet mee te blijven zitten. Informeer bij de huisarts of bedrijfsarts of zoek een zorgaanbieder bij jou in de buurt

Coronapandemie en jongeren

De eenzaamheid, noodgedwongen thuis moeten blijven, angst voor besmetting van jezelf of dierbaren, gemis van écht contact, zijn factoren die behoorlijk wat interne stress kunnen opleveren. LVPW-therapeuten merken dat veel jongeren zich aanmelden voor psychosociale zorg. Jongeren voelen zich beperkt in hun vrijheid, zijn aangewezen op thuisblijven terwijl je het als je jong bent nou juist zo belangrijk vindt om niet thuis te zijn maar buiten met vrienden en vriendinnen af te spreken, te chillen, samen te sporten en uit te gaan. De coronamaatregelen komen hard aan. In gesprek met een LVPW-therapeut leer je om hiermee om te gaan en te kijken en denken vanuit mogelijkheden in plaats vanuit beperkingen.

Wat is een psychosociaal therapeut?

Een psychosociaal therapeut is iemand die op minimaal HBO+-niveau is opgeleid en continu aan verdere professionalisering en ontwikkeling werkt. Een therapeut die lid is van LVPW moet voldoen aan strenge kwaliteitseisen en heeft daarom minimaal een psychosociale opleiding en een specialistische vervolgopleiding afgerond. De therapeut is in een of meerdere therapieën/methodieken geschoold en volgt regelmatig bij- en nascholingen om gekwalificeerd te kunnen blijven werken. Ook hebben LVPW-therapeuten via intervisie en supervisie veel contact met collega’s en houden elkaar op die manier ook up to date.

 

Hoe werkt een psychosociaal therapeut?

De psychosociaal therapeut stelt de cliënt centraal en onderzoekt in samenwerking met de cliënt welke therapie/methode of combinatie hiervan ingezet kan worden. De therapie is altijd maatwerk en passend bij jouw vraag.

 

Wat doet een psychosociaal therapeut niet?

Psychosociaal therapeuten stellen geen diagnoses en werken ook niet met DBC’s (diagnose behandelcodes). Dat is voorbehouden aan de reguliere GGZ. Als  jouw huisarts of POH-GGZ vindt dat je psychologische hulp nodig hebt vanuit de Basis-GGZ of Specialistische-GGZ dan is een psychosociaal therapeut niet de geschikte zorgaanbieder voor jou. Wij werken met lichtere, niet complexe psychosociale problematiek.

Een psycholoog is universitair opgeleid en benadert psychische problemen vanuit de DSMV, stelt een diagnose (mag alleen een GZ psycholoog). Een psycholoog behandelt deze psychische problemen  vanuit wetenschappelijk perspectief. Vaak wordt er gebruik gemaakt van behandelprotocollen, die voorschrijven wanneer er wat plaatsvindt in een behandeling. Eerstelijns psychologische zorg gaat via verwijzing van de huisarts en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Momenteel zijn er lange wachtlijsten in de GGZ.

 

Een psychosociaal therapeut is op minimaal HBO+-niveau opgeleid en is geschoold in het inzetten van één of meerdere therapieën/methodieken. De psychosociaal therapeut stelt de cliënt centraal en onderzoekt in samenwerking met de cliënt welke therapie/methode of combinatie hiervan ingezet kan worden. De psychosociaal therapeut kun je zonder verwijzing van de huisarts benaderen. Afhankelijk van je verzekering is er (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de zorgverzekering. Psychosociaal therapeuten hebben vaak geen of beperkte wachtlijsten. Je kunt dus snel terecht.

 

Een coach is geschoold in coaching, vaak op specifieke onderwerpen, en kan jou begeleiden in de relatief kleinere problemen op werk of privé vlak. Coaching is over het algemeen kortdurend en toekomstgericht. Wanneer het probleem diepgaander is, of als er langduriger behandeling nodig is, dan is een coach meestal niet de aangewezen persoon.

Wat kan een psychosociaal therapeut voor jou betekenen bij Long Covid?

Een psychosociaal therapeut kan op al het bovenstaande wat voor je betekenen. Allereerst kun je meestal snel terecht als je besluit hulp te zoeken en dat is fijn, gelet op de lange wachttijden in de Basis GGZ of Specialistische GGZ.
Onze psychosociale therapie is maatwerk en we maken gebruik van bewezen effectieve interventies die je de ondersteuning en handvatten geven om de klachten die je ervaart, te verlichten.

Maak snel een afspraak met een van de LVPW-therapeuten

Wat doet LVPW?

 

LVPW stimuleert en ondersteunt de psychosociaal therapeuten door verplichting tot nascholingen en het hanteren van een hoge kwaliteitsstandaard.

 

LVPW-therapeuten staan voor preventieve zorg of zorg in een vroeg stadium.

 

Onze cliënten voelen zich gerespecteerd, gehoord en goed geholpen.

We zeggen bij LVPW dan ook niet voor niets: Wij zien JOU achter je vraag !

We beschouwen onze cliënten als unieke mensen waar we therapie-op-maat voor aanbieden Zoek een LVPW-therapeut bij jou in de buurt.

 

Deel dit artikel