Wat doet een psychosociaal therapeut?

Ben je vastgelopen of heb je klachten zoals terugkerende hoofdpijn, concentratieverlies, stress, depressieve gevoelens, dreig je burnout te raken en heb je geen psychiater of een GZ-psycholoog nodig maar wel laagdrempelige, professionele en praktische hulp?
Dan is psychosociale zorg misschien wat voor jou!

Wat is de plaats van de psychosociaal therapeut in de geestelijke gezondheidszorg en hoe werken zij?

Psychosociaal therapeuten werken op het snijvlak van psychologen en sociaal werkers en hebben een holistische kijk op gezondheid. Dat betekent in normaal Nederlands dat ze bij jouw klachten niet alleen kijken naar je gedachten, je gedrag en je omgeving, maar ook naar je lichaam. Alles hangt immers met elkaar samen. Ze kijken dus naar jou als mens in je context. En wij zien jou achter jouw vraag.

 

De filosofie en de achtergrond van psychosociale therapie
De psychosociaal hulpverlener ondersteunt en begeleidt personen bij situaties die zij als ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend ervaren. We helpen jou om je hulpvraag inzichtelijk te maken, leren je beter om te gaan met bestaande problemen en bevorderen daarmee het herstel en het geestelijk en emotioneel welbevinden van jou én van jou in de relatie tot anderen.

 

Hoe werken psychosociaal therapeuten?

De psychosociaal therapeuten bij LVPW werken met reguliere én complementaire psychotherapeutische benaderingen en mogelijkheden vanuit verschillende vakgebieden. Het gaat altijd om de samenhang tussen jou als cliënt en de sociale omgeving waarbij de nadruk ligt op emotionele kant van de problemen en hulpvragen.
We passen prima bij de huisartsenhulp waar je voor jouw mentale klachten meestal bij de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) terecht kunt voor een aantal gesprekken, maar vaak geen volledig traject kunt doen. De psychosociale therapeut kan dan aanvullend werk doen, zodat jij niet in een gat valt zodra het aantal gesprekken bij de POH-GGZ is afgerond. Psychosociale therapeuten hebben een brede kijk en werken vaak vanuit positieve gezondheid. Dat betekent in normaal Nederlands dat ze bij jouw klachten niet alleen kijken naar je lichaam, maar ook naar je gedachten, je gedrag, je leefstijl en je omgeving.
Alles hangt immers met elkaar samen. Ze kijken dus naar jou als mens in je context en hebben vaak een eigen netwerk waarbinnen zij jou nog beter kunnen begeleiden met jouw specifieke vraag.

 

 

 

Het mooie van psychosociale therapie is dat er veel verschillende behandelmethoden zijn. Er zijn therapeuten die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van trauma en posttraumatische stress, maar denk ook aan klachten door stress, burn out en angst.
Professionele hulp bij rouw & verlies maakt dat je beter leert omgaan met zo’n heftige ervaring en blijkt heel waardevol: er zijn bij LVPW flink wat therapeuten die gespecialiseerd zijn in rouwverwerking en verliesbegeleiding.

We maken gebruik van interventies uit reguliere als uit complementaire psychotherapeutische methodieken vanuit verschillende vakgebieden: lichaamsgerichte therapie en acceptance & commitment therapy (ACT), traumabegeleiding met/zonder EMDR, speltherapie, relatietherapie, mindfulness, systeemtherapie, etc.

 

Kijk op onze website welke methodieken we allemaal in huis hebben.

Je kan altijd terecht bij een therapeut die past bij jou als persoon en bij jouw klachten. Wat alle therapeuten, die deze verschillende methoden toepassen, met elkaar gemeen hebben, is dat ze jou centraal stellen en je zelfredzaamheid bevorderen.
Je wordt dus aan het werk gezet – en ja, dat kan ook eens helemaal niets doen zijn – zodat je goed herstelt en na een behandeling niet terugvalt in je oude situatie of gedrag. Met andere woorden: je krijgt weer grip op je leven.

 

In ons Nederlandse systeem van de geestelijke gezondheidszorg kampen we met wachtlijsten. Het goede nieuws is dat je bij een psychosociaal therapeut over het algemeen snel terecht kunt. Je hebt geen verwijzing nodig van je huisarts en we hebben over het algemeen geen wachtlijsten. Dat is enorm belangrijk, want vaak heb je zelf al lang rondgelopen met je klachten en is het nu de hoogste tijd dat er iets aan wordt gedaan. De praktische aanpak zorgt er ook voor dat je al snel resultaat boekt, wat jouw dagelijks leven gemakkelijker maakt.

Alle therapeuten die zijn aangesloten bij LVPW, hebben tenminste een HBO+-opleiding gevolgd en vallen onder pittige kwaliteitseisen van LVPW als beroepsorganisatie. Daarnaast voldoen zij aan de RBCZ-eisen voor registratie als registertherapeut.

Ze zijn verplicht om ook lid te zijn van de SCAG, die bemiddelt bij klachten en geschillen. Daarnaast voldoen we aan alle wet- & regelgeving omtrent de praktijkeisen, privacy, cliëntendossiers, etc.
Voor jou betekent dit dat de behandeling, registratie en communicatie op een veilige en integere wijze wordt uitgevoerd, waarbij kwaliteit voorop staat.

Veel gehoorde vraag in onze praktijken: “worden jullie wel vergoed door de zorgverzekeraar?”
Psychosociale therapie valt onder de complementaire gezondheidszorg en wordt door de meeste zorgverzekeraars volledig of ten dele vergoed in het aanvullend pakket, omdat wij voldoen aan hun kwaliteitseisen (zie hierboven). Op onze website kun je precies zien welke verzekeraar wat vergoedt.

 

WERKGEVERS EN BEDRIJFSARTSEN
Werkgevers vinden het ook belangrijk dat een werknemer snel en adequaat wordt geholpen en zijn vaak bereid om bij te dragen aan de behandelingskosten, vooral als jouw bedrijfsarts psychosociale zorg heeft geadviseerd.
Bedrijfsartsen doen dit in toenemende mate omdat de wachtlijsten van de GGZ zo lang zijn. Het is in ieders belang als werknemers met mentale klachten zoals stress en burnout snel weer aan het werk kunnen: de psychosociale zorg door psychosociaal-therapeuten is dan vaak een snel beschikbare uitkomst.

De meeste therapeuten plaatsen hun tarieven op de website.

Als dat niet zo is, is het goed om er even naar te informeren.
www.lvpw.nl/partner/vergoedingzorgverzekeraar

 

Voor vragen kunt u ons mailen of bellen: info@lpvw.nl
Tel: 075 67 00 492 (werkdagen: 9:00 – 17:00)

Wat doet LVPW?

 

LVPW stimuleert en ondersteunt de psychosociaal therapeuten door verplichting tot nascholingen en het hanteren van een hoge kwaliteitsstandaard.

 

LVPW-therapeuten staan voor preventieve zorg of zorg in een vroeg stadium.

 

Onze cliënten voelen zich gerespecteerd, gehoord en goed geholpen.

We zeggen bij LVPW dan ook niet voor niets: Wij zien JOU achter je vraag !

We beschouwen onze cliënten als unieke mensen waar we therapie-op-maat voor aanbieden Zoek een LVPW-therapeut bij jou in de buurt.

 

Deel dit artikel