Kwaliteitsbewaking

Alle leden zijn verantwoordelijk voor hun professionaliteit en moeten de kwaliteitscriteria onderschrijven. LVPW voldoet aan de eisen van WKKGZ. Het kwaliteitsbeleid van LVPW bestaat uit:

  • Zorgvuldige toelatingscriteria, zie lidmaatschappen
  • Minimumeis aantal cliëntgebonden contacturen per jaar
  • Permanente bij- en nascholingsplicht
  • Visitatiebezoek (praktijkbezoek & toetsing naleving criteria)
  • Toetsing voor herregistratie (elke 2 à 3 jaar)
  • Accreditatie van verplichte scholing en opleiding
  • Intervisie
  • Lidmaatschap geschillencommissie
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De vertrouwenspersoon van LVPW is Suzan Westenberg. Wanneer je in contact met haar wilt komen, kun je een email aan de backoffice van LVPW sturen: info@lvpw.nl.

Cliënt: “Jij luistert en begrijpt wat ik bedoel”

Deel dit artikel

CLIËNT

Ben je op zoek naar een betrouwbare zorgaanbieder? En wil je weten of het vergoed wordt? Vind hier eenvoudig de juiste zorgaanbieder bij je in de buurt.

VERWIJZER

Krijg je als (huis)arts zoekvragen naar psychosociaal zorgverleners? Lees hier hoe we elkaar kunnen versterken.

PARTNER

Wil je een opleiding of scholing bij ons laten accrediteren of meer weten over onze samenwerkings­partners? Lees dan verder.