Commissies

De vereniging kent de volgende commissies:

Validatiecommissie

Deze commissie heeft als taak het valideren van de individuele opleidingsachtergrond van kandidaat-leden. Ook accrediteert zij de basisopleidingen en de aanvullende opleidingen. De validatiecommissie verleent accreditatie aan bij- en nascholing voor registerleden in het kader van hun licentieverlenging. Ook valideert en accrediteert deze commissie de jaarlijkse workshops die door de scholingscommissie van de LVPW georganiseerd worden.

 

Leden van de commissie zijn:

Adri Dekker

Gerry Roosenboom

Arenda Bus

Scholingscommissie

LVPW-leden zijn professionals die zich voortdurend blijven ontwikkelen. De scholingscommissie faciliteert die ontwikkeling door een jaarlijks aanbod van workshops en trainingen. Dat aanbod past binnen het scholingskader dat in het validatiereglement is vastgelegd.

 

Leden van de commissie zijn:

Herma de Jong

Ankie Tromp

Janine van Kampen

Registratiecommissie

Deze commissie toetst leden die zich voor registratie hebben aangemeld. De toetsing verloopt volgens de criteria en regels die aangegeven staan in het registratiereglement. Bij registratie worden leden opgenomen in het beroepsregister van LVPW als basistherapeut of registertherapeut.
Deze commissie is ook verantwoordelijk voor het heronderzoek van registerleden waarvan de licentie na twee jaar of na drie jaar verloopt.

 

De registratiecommissie is op zoek naar nieuwe leden! Vind jij het leuk om in gesprek te gaan met mogelijk nieuwe leden? En vind jij het leuk om te kijken of een lid voldoet aan de herregistratie-eisen? Dan is dit wellicht dé functie die jij binnen LVPW kunt vervullen. Door commissielid te zijn, help je de vereniging de kwaliteit te waarborgen. Er zitten ook leuke voordelen aan het zijn van een

commissielid vast. De backoffice vertelt je hier graag meer over.

Interesse? Of wil je meer informatie? Neem contact op met de backoffice.

 

 

Leden van de commissie zijn:

Marjolein Dijkstra

Ria Vuik

Marguérite Dobbinga

Marie-Yvonne Klostermann

Visitatieteam

Het Visitatieteam bestaat uit 2 visiteurs. Zij hebben een training gevolgd die is goedgekeurd door het RBCZ. Het team bezoekt registerleden die zelfstandig praktijkvoeren, en voert deze visitatie uit volgens het door het RBCZ vastgestelde protocoldocument.
Dit protocoldocument voor visitatie betreft naast de registerleden die zijn ingeschreven bij RBCZ ook de visitatie van de basisleden. In principe wordt ieder lid eens in de 5 jaar gevisiteerd.

Klachtenregeling

Cliënten van geregistreerde LVPW-leden kunnen eventuele klachten over hun behandelaar bij LVPW neerleggen. De procedure verloopt volgens het Klacht- en Tuchtrecht van LVPW. Het doel van het klachtensysteem is het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

 

Ombudsvrouw van LVPW is:

Eveline Alkemade

PR-commissie

De commissie heeft als taak  het bevorderen van de zichtbaarheid van LVPW, op alle hiervoor geschikte manieren.

 

Lid van deze commissie is:

Caroline Wienen

Commissie Cliënt Contact

Wat doet de commissie?

Wat uniek is aan de LVPW, is de samenwerking met patiëntenverenigingen.
Alvleeskliervereniging en Crohn-Colitis NL zijn daar voorbeelden van.  Doelstelling is om mensen met een aandoeningen aan de alvleesklier of lijden aan de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa psychosociale ondersteuning te bieden wanneer zij daar behoefte aan hebben.

 

De Commissie Cliënt Contact onderhoudt de contacten met deze patiëntenverenigingen en brengt patiënten die psychosociale ondersteuning willen in contact met een daartoe speciaal geschoolde LVPW-therapeut in hun omgeving.  Daarvoor is TEAM PV (Team Patiëntenverenigingen) in het leven geroepen: een groep therapeuten binnen  LVPW die zich hierin hebben gespecialiseerd.

De Commissie Cliënt Contact organiseert ook de bijscholingen voor deze LVPW-therapeuten.

 

De Commissie Cliënt Contact is altijd op zoek naar mogelijke nieuwe samenwerkingen met andere patiëntenverenigingen, omdat is gebleken dat LVPW-therapeuten op het gebied van psychosociale ondersteuning voor chronische patiënten meerwaarde kunnen leveren.

 

De commissie zoekt nieuwe commissieleden: ben jij geïnteresseerd om een bijdrage te leveren als commissielid? Neem dan contact op met cliëntcontact@lvpw.nl.

 

Wil jij toetreden tot het Team Patiëntenverenigingen? Neem dan contact op met de commissie cliëntcontact@lvpw.nl.

 

Ben je patiënt en ben je op zoek naar een therapeut bij jou in de buurt die je kan begeleiden?
Mail dan naar cliëntcontact@lvpw.nl.

 

Leden van de commissie zijn:

Karin Raaphorst

Wendy van Gaal

Clementine de Jonge

Esther Oosterling

Commissie versterken?

Heb je interesse voor het versterken van een van deze commissies? Meld je dan hiervoor aan bij de secretaris van LVPW: secretaris@lvpw.nl

Deel dit artikel

CLIËNT

Ben je op zoek naar een betrouwbare zorgaanbieder? En wil je weten of het vergoed wordt? Vind hier eenvoudig de juiste zorgaanbieder bij je in de buurt.

VERWIJZER

Krijg je als (huis)arts zoekvragen naar psychosociaal zorgverleners? Lees hier hoe we elkaar kunnen versterken.

PARTNER

Wil je een opleiding of scholing bij ons laten accrediteren of meer weten over onze samenwerkings­partners? Lees dan verder.