Commissies

De vereniging kent de volgende commissies:

Validatiecommissie

Deze commissie heeft als taak het valideren van de individuele opleidingsachtergrond van kandidaat-leden. Ook accrediteert zij de basisopleidingen en de aanvullende opleidingen. De validatiecommissie verleent accreditatie aan bij- en nascholing voor registerleden in het kader van hun licentieverlenging. Ook valideert en accrediteert deze commissie de jaarlijkse workshops die door de scholingscommissie van de LVPW georganiseerd worden.

 

Scholingscommissie

LVPW-leden zijn professionals die zich voortdurend blijven ontwikkelen. De scholingscommissie faciliteert die ontwikkeling door een jaarlijks aanbod van workshops en trainingen. Dat aanbod past binnen het scholingskader dat in het validatiereglement is vastgelegd.

 

Registratiecommissie

Deze commissie toetst leden die zich voor registratie hebben aangemeld. De toetsing verloopt volgens de criteria en regels die aangegeven staan in het registratiereglement. Bij registratie worden leden opgenomen in het beroepsregister van LVPW als basistherapeut of registertherapeut.
Deze commissie is ook verantwoordelijk voor het heronderzoek van registerleden waarvan de licentie na twee jaar of na drie jaar verloopt.

 

Visitatieteam

Het Visitatieteam bestaat uit 2 visiteurs. Zij hebben een training gevolgd die is goedgekeurd door de RBCZ. Het team bezoekt registerleden die zelfstandig praktijkvoeren, en voert deze visitatie uit volgens het door de RBCZ vastgestelde protocoldocument.
Dit protocoldocument voor visitatie betreft naast de registerleden die zijn ingeschreven bij RBCZ ook de visitatie van de basisleden. In principe wordt ieder lid eens in de 5 jaar gevisiteerd.
 

Klachtencommissie

Cliënten van geregistreerde LVPW-leden kunnen eventuele klachten over hun behandelaar bij LVPW neerleggen. De procedure verloopt volgens het Klacht- en Tuchtrecht van LVPW. Het doel van het klachtensysteem is het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

 

PR-commissie

Het bestuur is nog op zoek naar vrijwilligers voor deze commissie, die als taak heeft het bevorderen van de zichtbaarheid van LVPW, op alle hiervoor geschikte manieren.

Heb je interesse voor het versterken van een van deze commissies? Meld je dan hiervoor aan bij de secretaris van LVPW: secretaris@lvpw.nl

Deel dit artikel

ZORGaanbieder

Ben je op zoek naar een actieve beroepsvereniging en wil je je verder ontwikkelen? Lees dan verder en kijk of je kunt aansluiten bij onze leden.

CLIëNT

Ben je op zoek naar een betrouwbare zorgaanbieder? En wil je weten of het vergoed wordt? Vind hier eenvoudig de juiste zorgaanbieder bij je in de buurt.

 

PARTNER

Wil je een opleiding of scholing bij ons laten accrediteren of meer weten over onze samenwerkings­partners? Lees dan verder.

 

VERWIJZER

Krijg je als (huis)arts zoekvragen naar psychosociaal zorgverleners? Lees hier hoe we elkaar kunnen versterken.