Depressie thema

Heb je last van depressieve klachten en gevoelens van somberheid? Dat komt veel voor. Een psychosociaal therapeut kan je hierin helpen. Hoe? Dat lees je hier.

Wat kan een psychosociaal therapeut voor jou betekenen bij depressieve klachten of gevoelens van somberheid?

Een psychosociaal therapeut kan hierin een aantal zaken voor je betekenen. Allereerst kun je meestal snel terecht als je besluit hulp te zoeken. De therapie is maatwerk en ook wordt er gebruik gemaakt van bewezen effectieve interventies die je de ondersteuning en handvatten geven om de klachten die je ervaart, te verlichten.

 

Wat is een psychosociaal therapeut?

Een psychosociaal therapeut is iemand die op minimaal HBO+-niveau is opgeleid en continue aan verdere professionalisering en ontwikkeling werkt. Een therapeut die lid is van LVPW moet voldoen aan deze kwaliteitseisen en heeft daarom minimaal een psychosociale opleiding en een specialistische vervolgopleiding afgerond. De therapeut is daardoor in een of meerdere therapieën/methodieken geschoold.

 

Hoe werkt een psychosociaal therapeut?

De psychosociaal therapeut stelt de cliënt centraal en onderzoekt in samenwerking met de cliënt welke therapie/methode of combinatie hiervan ingezet kan worden. De therapie is altijd maatwerk en passend bij jouw vraag.

 

Wat doet een psychosociaal therapeut niet?

Psychosociaal therapeuten stellen geen diagnoses en werken ook niet met DBC’s (diagnose behandelcodes). Dat is voorbehouden aan de reguliere GGZ. Mocht je ernstige suïcidale gedachten hebben, dan is psychosociale therapie minder geschikt. Neem in die situatie contact op met bijvoorbeeld je huisarts, of bel 113.

Een psycholoog is universitair opgeleid en benadert psychische problemen vanuit de DSMV, stelt een diagnose (mag alleen een GZ psycholoog). Een psycholoog behandelt deze psychische problemen  vanuit wetenschappelijk perspectief. Vaak wordt er gebruik gemaakt van behandelprotocollen, die voorschrijven wanneer er wat plaatsvindt in een behandeling. Eerstelijns psychologische zorg gaat via verwijzing van de huisarts en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Momenteel zijn er lange wachtlijsten in de GGZ.

 

Een psychosociaal therapeut is op minimaal HBO+-niveau opgeleid en is geschoold in het inzetten van één of meerdere therapieën/methodieken. De psychosociaal therapeut stelt de cliënt centraal en onderzoekt in samenwerking met de cliënt welke therapie/methode of combinatie hiervan ingezet kan worden. De psychosociaal therapeut kun je zonder verwijzing van de huisarts benaderen. Afhankelijk van je verzekering is er (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de zorgverzekering. Psychosociaal therapeuten hebben vaak geen of beperkte wachtlijsten. Je kunt dus snel terecht.

 

Een coach is geschoold in coaching, vaak op specifieke onderwerpen, en kan jou begeleiden in de relatief kleinere problemen op werk of privé vlak. Coaching is over het algemeen kortdurend en toekomstgericht. Wanneer het probleem diepgaander is, of als er langduriger behandeling nodig is, dan is een coach meestal niet de aangewezen persoon.

Wat doet LVPW?

 

LVPW stimuleert en ondersteunt de psychosociaal therapeuten door verplichting tot nascholingen en het hanteren van een hoge kwaliteitsstandaard.

 

LVPW-therapeuten staan voor preventieve zorg of zorg in een vroeg stadium.

 

Onze cliënten zijn zeer tevreden over onze therapievormen, zo blijkt uit cliënttevredenheidsonderzoek. →hoe weten we dit? Onze cliënten voelen zich gerespecteerd, gehoord en goed geholpen. We zeggen bij LVPW dan ook: Wij zien jou achter je vraag !We beschouwen onze cliënten als unieke mensen waar we therapie-op-maat voor willen aanbieden.

Wanneer kun je te maken krijgen met somberheid en depressieve gevoelens?

Er zijn verschillende situaties waar deze gevoelens kunnen ontstaan. Hieronder staan een aantal genoemd. Deze lijst is zeker niet uitputtend, maar is bedoeld om inzicht te krijgen in situaties waar somberheid en depressieve gevoelens in kunnen ontstaan.

Rouw en verlies

Rouw en verlies horen bij het leven en komen in vele vormen. Verlies van een dierbare, werk, toekomst, gezondheid,… Als je door een rouwproces gaat, kun je je tijdelijk somberder voelen.

Coronapandemie

Somberheid door corona. De eenzaamheid, noodgedwongen thuis moeten blijven, angst voor besmetting van jezelf of dierbaren, gemis van écht contact, zijn factoren die kunnen bijdragen aan somberheid en depressieve gevoelens.

Bij een chronische lichamelijke aandoening

Een chronische lichamelijke aandoening heeft veel impact op je leven en dagelijks functioneren. Toch wordt het verband met je mentale gesteldheid niet snel gelegd.

Van diabetes type 1 of 2 is het redelijk bekend dat het impact heeft. Maar bijvoorbeeld ook bij colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn komt somberheid voor.
Er is gelukkig wel steeds meer aandacht voor psychosociale begeleiding bij chronische en/of ernstige aandoeningen: ook voor de directe omgeving van de patiënt, dus partner en gezin bijvoorbeeld.  We leren inmiddels wel dat de timing wanneer psychosociale zorg wordt aangeboden belangrijk is. Niet iedereen heeft meteen na de diagnose het hoofd staan naar mentale ondersteuning door de sociaal verpleegkundige of maatschappelijk werker van het ziekenhuis. Fijn dat er dan in een later stadium nog mogelijkheid is tot begeleiding door een psychosociaal therapeut van LVPW.  Er is een team van LVPW-therapeuten dat speciaal hiertoe is opgeleid vanuit een aantal patiëntenverenigingen. Zoek jij zo’n gespecialiseerde therapeut die je niet alles hoeft uit te leggen? Neem dan contact op met cliëntcontact@lvpw.nl.

Chronische stress

Langdurig onder druk staan en veel stress ervaren heeft invloed op je gemoedstoestand. Je kunt hierdoor minder positief in het leven staan. Chronische stress kan ontstaan als er lang teveel gevraagd wordt en er geen herstelmomenten zijn. Hierbij is vaak sprake van een combinatie van werk en privéfactoren. Bijvoorbeeld mantelzorg, werk, spanningen in de familie, gezondheid.
De psychosociaal therapeut kan je in bovenstaande situaties helpen om jouw veerkracht te vergroten en leren om te gaan met de situatie. Samen zoeken naar wat nog wél kan.

Ja, dat is kenmerkend voor psychosociale therapie. We betrekken – indien gewenst – ook jouw directe omgeving bij de therapie.

Ja, niet in de basisverzekering, maar wel in de aanvullende verzekering.

Wil je weten of jouw aanvullende zorgverzekering psychosociale verzekering vergoed? Op deze pagina kun je dit nagaan.

Ja, psychosociale therapie werkt zeker! De combinatie van de vertrouwensrelatie die je opbouwt met de therapeut,  zijn/haar methodiek samen met jouw omgeving zijn belangrijke succesfactoren voor goede therapie.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat wanneer we vroegtijdig depressieve gevoelens aanpakken, erger kan worden voorkomen. Dit komt omdat we dan voorkomen dat het brein neurale paden gaat ontwikkelen die ertoe leiden dat je eerder/vaker in een depressie of andere psychologische aandoeningen belandt. Voorkomen is inderdaad beter dan genezen in dit geval!

Wat kan een psychosociaal therapeut voor jou betekenen bij depressieve klachten of gevoelens van somberheid?

Een psychosociaal therapeut kan hierin een aantal zaken voor je betekenen. Allereerst kun je meestal snel terecht als je besluit hulp te zoeken. De therapie is maatwerk en ook wordt er gebruik gemaakt van bewezen effectieve interventies die je de ondersteuning en handvatten geven om de klachten die je ervaart, te verlichten.

Deel dit artikel