Een bericht vanuit de Commissie Cliënt Contact

Wij willen de Commissie Cliënt Contact en Team PV graag uitbreiden!

Uniek voor de LVPW is dat er samenwerkingen tot stand zijn gekomen met de Alvleeskliervereniging (AVKV) en met Crohn & Colitis NL (voorheen CCUVN).

Mogelijk wordt in de toekomst het aantal samenwerkingen met patiëntenverenigingen uitgebreid. Doel van de samenwerking met de patiëntenverenigingen is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvragen van patiënten en beschikbaar te zijn op het moment dat zij die hulp nodig hebben. Juist de insteek die wij als LVPW-therapeuten allemaal delen: de mens achter de vraag zien is iets waar veel mensen met chronische aandoeningen behoefte aan hebben. Voor de therapeuten is het een mooie manier om zich te profileren:

  1. De AVKV en Crohn & Colitis NL vermelden hun samenwerking met de LVPW op hun websites en regelmatig ook in hun magazines. De LVPW wordt ook genoemd in de Informatietool Psychosociale Zorg. Klik hier voor de vermelding.
  2. De Commissie Cliënt Contact heeft samen met de patiëntenverenigingen folders ontwikkeld die regelmatig verspreid worden en waarvan je een aantal exemplaren zult ontvangen met daarop ruimte voor je praktijkgegevens. De folders zijn ook te downloaden vanaf de website van de LVPW. En je mag gebruik maken van de logo’s van de patiëntenverenigingen.
  3. De Commissie Cliënt Contact zet zich in om patiënten die contact opnemen met de commissie, te verwijzen naar het lid van het Team PV dat het dichtst bij de patiënt zijn/haar praktijk heeft. Dus er is een reële kans dat ook jij cliënten zult ontvangen.

Nu is het dus zo dat er, om die hulp dichtbij daadwerkelijk te kunnen bieden, behoefte is aan uitbreiding van de therapeutengroep die zich in deze aandoeningen heeft gespecialiseerd.

Ik, Wendy van Gaal-Teunissen wil jullie graag eens mijn beweegredenen vertellen om deel te nemen aan Team PV, zoals deze therapeutengroep genoemd wordt.

 

Toen ik als LVPW-therapeut hoorde van de plannen voor de samenwerking met de Alvleeskliervereniging (AVKV), was ik meteen geïnteresseerd. Ik had destijds nog niet zoveel cliënten, zeker niet met chronische ziekten. Wel was ik al geruime tijd vrijwilliger in een hospice, waar ik veel contact had met ernstig zieke mensen.  De vraag om hulpverlening die aansloot bij de behoefte om zich echt gezien en gehoord te voelen kwam vanuit de patiëntenvereniging zelf. Ik wilde hier heel graag aan bijdragen. Ik heb me daarom aangesloten bij de therapeutengroep. Al snel kwam ook Crohn & Colitis NL (voorheen CCUVN) erbij. De jaarlijkse bijscholingen vind ik interessant en het contact met LVPW-collega’s ervaar ik echt als een toegevoegde waarde. Nog een bijkomstigheid: vanwege mijn kennis van en interesse in omgaan met ziekte en pijn help ik tegenwoordig in mijn praktijk naast cliënten met angst en stressklachten ook steeds meer cliënten in het omgaan met allerlei chronische aandoeningen en pijnklachten.

 

Vorig jaar sloot ik me aan bij de Commissie Cliënt Contact, omdat ik er graag aan wil bijdragen dat deze unieke samenwerkingen van de LVPW met patiëntenverenigingen blijven bestaan en liefst ook worden uitgebreid. Deelname aan de commissie kost tijd, maar levert ook wat op. Ik voel me nog meer betrokken bij dit werk.  Het actief meedenken en zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking en deskundigheidsbevordering is iets wat ik graag doe.

Ik ben altijd op zoek naar verbinding, een “wij- denker”. Ik merk dat het voor de deelnemende therapeuten soms moeilijk is om zich betrokken te blijven voelen als zij niet zoveel cliënten blijken te krijgen toegewezen als zij hoopten.  Belangrijk om hierbij op te merken is, dat wij bij een aanmelding altijd contact opnemen met de dichtstbijzijnde therapeut uit het therapeutenteam, dus het is altijd afhankelijk van de locatie van de hulpvragers bij wie ze terechtkomen.  We proberen als Commissie Cliënt Contact mee te denken over mogelijkheden om meer bekendheid te geven aan de hulp die wij als specifiek geschoolde therapeuten te bieden hebben.

 

Wat ik heel graag zou willen, is dat we dit als therapeutengroep nog veel meer samen gaan doen, bijvoorbeeld door elkaar als collega’s uit dezelfde regio op te zoeken en eens samen contact te leggen met bijvoorbeeld ziekenhuizen in de omgeving. Ik denk ook aan de ideeën die naar voren kwamen in de laatste bijscholing om bijvoorbeeld eens samen intervisie te doen.  We bieden binnenkort een kosteloze en vrijblijvende online bijeenkomst aan waarin ervaringsdeskundigen hun persoonlijke verhaal delen en waarin ook ruimte is om in gesprek te gaan.  Dit soort dingen willen we vaker organiseren.  Ik hoop dat op die manier Team PV nog meer gaat leven voor de deelnemende therapeuten. Wij zijn tenslotte een vereniging en voor mij staat dat voor: we doen dit samen!

 

Door persoonlijke omstandigheden hebben helaas een paar collega’s de commissie moeten verlaten. Zeker omdat we Team PV nog verder willen ontwikkelen zijn we naarstig op zoek naar nieuwe commissieleden. Heb je interesse, neem dan contact op met de Commissie Cliëntcontact@lvpw.nl:  (mailadres)

Heb je interesse om als therapeut deel te nemen aan Team PV neem dan vooral ook contact op, je bent meer dan welkom!

 

Wendy van Gaal-Teunissen,

Namens de Commissie Cliënt Contact

Deel dit artikel

CLIËNT

Ben je op zoek naar een betrouwbare zorgaanbieder? En wil je weten of het vergoed wordt? Vind hier eenvoudig de juiste zorgaanbieder bij je in de buurt.

VERWIJZER

Krijg je als (huis)arts zoekvragen naar psychosociaal zorgverleners? Lees hier hoe we elkaar kunnen versterken.

PARTNER

Wil je een opleiding of scholing bij ons laten accrediteren of meer weten over onze samenwerkings­partners? Lees dan verder.