Wat kan een psychosociaal therapeut voor jou doen bij een chronische ziekte?

Het is best zwaar als je net te horen hebt gekregen dat jouw klachten niet meer overgaan.  Je “moet leren omgaan” met een chronische aandoening zoals chronische pijn, reuma, long-covid.  Ook de langdurende gevolgen door de ziekte van Lyme of de chronische vermoeidheid in verband met Q-koorts, etc.  We zien kanker steeds vaker als een chronische ziekte. De zogeheten ‘vijfjaarsoverleving’ neemt in Nederland ieder jaar met ongeveer 1 procentpunt toe.
Sommige vormen zijn goed te behandelen als je er vroeg bij bent, maar voor kankervormen waarbij de symptomen pas laat merkbaar worden, volgen intensieve therapieën die fysiek en mentaal belastend zijn. Artsen behandelen de kanker met moderne middelen en therapieën als een chronische ziekte.

 

Vaak heb je een poosje tijd nodig om de diagnose van een chronische ziekte voor jezelf te verwerken. Je hebt nog zoveel vragen achteraf en maakt je zorgen over hoe het nu verder moet. Misschien ben je ontslagen uit het ziekenhuis na bijv. een ingrijpende operatie. Dan spreek je de (verpleegkundig) specialist niet meer zo vaak of je bent terugverwezen naar de huisarts. De huisarts en zijn praktijkondersteuners hebben vaak drukke spreekuren en niet zoveel tijd en aandacht voor jou.

Je bent in dat geval welkom bij een psychosociaal therapeut die jou en jouw gezin kan helpen om zo goed mogelijk te leren om te gaan met een chronische ziekte.

Een luisterend oor….

Allereerst kan jij jouw verhaal kwijt aan iemand die écht de tijd neemt voor jou, jou begrijpt en die weet waar jij over praat. De psychosociaal therapeut zal voorlichting kunnen geven (psycho-educatie) over de psychosociale component van jouw aandoening. Omdat een chronisch ziek zijn veel stress met zich meebrengt zal er aandacht zijn voor ontspanning en ook krijg je tools in handen waarmee jij leert herkennen en erkennen wat voor jou passend en helpend kan zijn. Het leren luisteren naar jouw lichaam en gehoor geven aan wat jouw lijf nodig heeft.

 

Waarmee kunnen we je helpen?

Chronisch ziek zijn is vaak al een langdurig proces van het verliezen van (een deel van) je gezondheid.
Een deel van je gezondheid omdat er ook veel delen van jou zijn die wel gezond zijn en waar je je aan vast kunt houden.

Thema’s die regelmatig voorbij komen in de praktijk van de psychosociaal therapeut zijn: angstklachten, somberheid of depressieve gevoelens, omgaan met stress bijv. door niet meer kunnen voldoen aan de eigen verwachtingen of die van de werkgever, een negatief zelfbeeld, schuldgevoel naar de partner en/of de kinderen nu je ziek bent en je het gevoel hebt dat iedereen rekening met jou moet houden. Hoe kun je in de maatschappij blijven meedraaien met de beperkingen die een chronische ziekte met zich mee brengen is een vaak terugkerend thema in onze praktijk.

 

Positieve Gezondheid

Een psychosociaal therapeut zal hiernaast ook inzetten op de overige delen van jouw positieve gezondheid, zoals zingeving, participatie, dagelijkse invulling en het werken aan jouw mentale veerkracht.
Ook met een chronische ziekte kun je een relatief gelukkig leven leiden.

 

Mantelzorgers

Het omgaan met iemand die chronisch ziek is, vraagt wat van jou als partner. Een ziekte in het gezin zet de relaties behoorlijk onder druk. Hoe ga je als mantelzorger hiermee om? Kan ik als mantelzorger ook hulp krijgen? Psychosociale therapeuten hebben oog en aandacht voor de cliënt én zijn/haar intieme kring. Ook als mantelzorger zelf ben je van harte welkom. We kijken hoe je weer balans kunt aanbrengen tussen de zorg voor je partner en de zorg en aandacht voor jezelf.

 

 

De psychosociale kant van kanker

Omgaan met kanker in jouw leven of in jouw directe omgeving is enorm ingrijpend.
Toch zijn de wetenschappers hoopvol: in toenemende mate hoopt de wetenschap kanker te mogen beschouwen als een chronische aandoening en niet meer als een ziekte met uiteindelijke fatale afloop. De overlevingspercentages lopen in de laatste jaren flink op.

 

Bij LVPW zijn een aantal gespecialiseerde psychosociaal therapeuten beschikbaar die kankerpatiënten begeleiden in samenwerking met de NVPO, de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie. Onze therapeuten staan ook vermeld in de Verwijsgids Kanker.

 

Wat zegt de Alvleeskliervereniging AVKV over onze begeleiding van patiënten met een aandoening aan de alvleesklier?

“Van lotgenoten die contact hebben gelegd, horen wij regelmatig terug dat er in de behoefte aan ondersteuning is voorzien.

Het AVKV-bestuur is tevreden over de inspanning die LVPW levert om een groep kwetsbare lotgenoten van adequate psychosociale ondersteuning te voorzien.”

 

De Alvleeskliervereniging Nederland (hierna: AVKV) is een landelijke patiëntenvereniging,

die opkomt voor de belangen van lotgenoten met een aandoening aan hun alvleesklier (het pancreas). Wij bieden lotgenoten en hun naasten ondersteuning, onder andere door het  informeren via onze website Alvleeskliervereniging Nederland, brochures en door het organiseren van lotgenotencontact, onder andere via onze Telefonische Hulp- en Informatielijn.

 

Lees Meer

 

De psychosociaal therapeuten en Crohn-Colitis.nl

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn chronische darmziektes die grote impact hebben op het dagelijks leven. Heb je de diagnose, dan moet je daar (vooralsnog) voor altijd mee leven. Het kost tijd om dit lot te aanvaarden. Het acceptatieproces kan gepaard gaan met angst voor de toekomst, boosheid en verdriet. (Buik)pijn en vermoeidheid zijn veelgehoorde klachten. Ook kan het (nachtelijk) wc-bezoek effect hebben op de gemoedsrust. Het is niet raar dat mensen met IBD soms  geprikkeld raken of somber worden.

Soms lukt het mensen na een tijdje de ziekte een plek in hun leven te geven, maar soms gaat de boosheid, verdriet, angst of spanning niet over. Dan kan professionele hulp zinvol zijn.

 

Lees hieronder wat de patiëntenvereniging Crohn-Colitis.nl schrijft over psychosociale begeleiding door speciaal hiertoe opgeleide  LVPW-therapeuten.

Samenwerking met LVPW

“Crohn & Colitis NL werkt nauw samen met LVPW. In de afgelopen jaren zijn ruim 30 psychosociaal therapeuten met specifieke kennis over chronische darmziektes opgeleid. En dat heeft een duidelijke meerwaarde. Mensen met IBD voelen zich snel begrepen en hoeven niet allerlei zaken over hun ziekte uit te leggen aan de therapeut. De therapeut weet tegen welke problemen en mogelijke frustraties iemand met IBD aanloopt. Doordat alle aanvragen via clientencontact@lvpw.nl  lopen wordt direct een therapeut met specifieke IBD kennis in de buurt gezocht. Dit heeft al tot vele behandelrelaties geleid. Wij streven er naar om samen met LVPW in elke regio voldoende psychosociaal therapeuten op te leiden met IBD kennis. Hierdoor kunnen meer mensen met IBD – die psychosociale ondersteuning zoeken – hulp in de eigen regio  krijgen.”

 

Deel dit artikel