Opvallend veel jongeren lopen vast

De Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden telt meer dan 250 therapeuten. Al die therapeuten zijn uniek en hebben hun eigen verhaal over wat ze doen, wat ze beweegt en waarom ze lid zijn geworden van LVPW. Een van deze therapeuten is Arenda Bus. Ze woont en werkt als therapeut in Apeldoorn, maar krijgt inmiddels cliënten uit alle windstreken.

 

 

 

“Voor ik zelfstandig ging werken als therapeut, heb ik jaren ambulant werk gedaan. Na mijn hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening was dat een logische stap. Toen de kinderen kwamen, ben ik daar een tijdje mee gestopt. Naast luizenmoeder op het schoolplein heb ik in die tijd veel pastoraal werk voor de kerk gedaan. Nog voor de kinderen van de basisschool waren, ben ik weer aan het werk gegaan en tegelijkertijd de opleiding voor Psychosociaal Therapeut gevolgd.

 

Zelfstandig

Op een gegeven moment werd het interessanter om het ambulante werk als ZZP’er voort te zetten. Dat gaf me meteen de ruimte om mijn eigen praktijk op te zetten. Ik heb nog drie jaar het ambulante werk met mijn praktijk gecombineerd. In december 2023 heb ik er een punt achter gezet. Het werd steeds lastiger om die twee te combineren. Dan moest ik tussen twee afspraken door op de fiets springen om naar een externe cliënt te gaan. Nu kan ik me dus helemaal focussen op mijn ‘Praktijk hoop voor jou’.

Ieder mens is gelijk

Ik heb veel van het ambulante werk geleerd. Het is toch echt anders dan als je mensen in je praktijk ontvangt. Je komt bij de mensen thuis, zit naast ze op de bank, heel dichtbij. Het maakt het werk heel waardevol, maar ook kwetsbaar. Het is belangrijk om balans te vinden tussen dichtbij zijn en afstand houden. Ik heb van die tijd vooral geleerd dat in de basis ieder mens gelijk is. Alleen heeft de een wat meer de wind mee gehad en zit het anderen soms flink tegen. Met de kennis en ervaring die ik heb, kan ik anderen helpen. En dat is heel mooi.

Jongeren

In mijn praktijk krijg ik opvallend veel jongeren. Het zijn twintigers en dertigers die vastlopen in hun werk of hun relatie. Ze zijn meer dan hun ouders gewend om hulp te zoeken, ook als ze dat zelf moeten betalen omdat het niet wordt vergoed. Hun ouders hebben veel kastanjes voor ze uit het vuur gehaald en daarnaast hebben ze een paar jaar thuis gezeten door corona. Het gevolg is dat ze wat te weinig ‘body’ hebben om met de uitdagingen om te gaan die ze nu tegenkomen. Daarnaast is er nog een specifieke groep, met ouders die psychisch kwetsbaar zijn. Die mensen zijn al snel in een verzorgende rol terecht gekomen, waardoor ze te weinig ruimte hebben gehad om zichzelf te ontwikkelen. Ik wil me in die problematiek verder gaan verdiepen.

 

LVPW

Tijdens mijn studie kreeg in het eerste jaar een leertherapeut die zelf al in het derde jaar zat en ook al bezig was met het opzetten van een eigen praktijk. Hij wees mij op de LVPW. Ik ben gaan informeren en kwam al snel bij Marion terecht. Die heeft me alles rustig uitgelegd en vertelde onder meer dat ik als therapeut in opleiding in aanmerking kwam voor een lidmaatschap tegen gereduceerd tarief. Ideaal, want ik was met het lidmaatschap wel meteen goed verzekerd. Ook de bijscholing was er goed geregeld met een duidelijk puntensysteem. Binnenkort wil ik gaan deelnemen aan een commissie en ik denk dat het de validatiecommissie wordt. Ik weet nog uit de tijd van het pastoraal werk dat het altijd leuk is om aan de achterkant van een organisatie te kijken. Dan krijg je zoveel meer mee.”

Ik wil steeds beter worden in mijn vak

De Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden telt meer dan 250 therapeuten. Al die therapeuten zijn uniek en hebben hun eigen verhaal over wat ze doen, wat ze beweegt en waarom ze lid zijn geworden van LVPW. Een van deze therapeuten is Angela Koolmees. Vanuit haar praktijkwoning in de Hoeksche Waard werkt ze als psycholoog vooral voor grote organisaties met klanten in het bedrijfsleven.

 

 

 

“Toen ik me in 2007 inschreef bij de Kamer van Koophandel als Angela Koolmees, Training en Counseling had ik nog een vaste baan bij een grote financiële instelling. Het bedrijf was bezig met reorganiseren en mijn rol als transitieadviseur was om mensen te begeleiden in het rouwproces van het (mogelijke) verlies van werk. Ik ben afgestudeerd psycholoog met de nadruk op arbeids- en organisatiepsychologie. In 2018 werd ik zelf boventallig verklaard en dat was het moment om de knoop door te hakken en volledig zelfstandig te gaan werken.

 

Bedrijven en instellingen

Ik werk voor verschillende bedrijven en instellingen. Ik ben onder meer franchisenemer bij Shared Ambition. Dat is een landelijke provider van psychologische interventies, psychologisch onderzoek, coaching en training voor mensen die mentaal uit balans zijn. Een dochteronderneming van Adecco is een opdrachtgever en ik geef trainingen voor SUAS (voormalig Schouten en Nelissen). Ook werk ik voor Empathon, een kleinschalige GGZ instelling. Ik werk vanuit de praktijk aan huis of op locatie, maar sinds corona gaan ook veel van de consulten online. Dat scheelt enorm veel tijd; ook voor cliënten. Zo heb ik cliënten die de voorkeur geven aan online omdat ze geen rijbewijs hebben of liever niet in de auto stappen vanwege rijangst.

 

Online werken

Het online werken heeft natuurlijk nadelen. Je mist wat non-verbale communicatie. Voordelen zijn er ook. Mensen zijn in hun eigen omgeving meestal relaxter dan als ze in vreemde ruimte zitten. En je krijgt vaak mee in welke omgeving mensen verkeren en dat geeft extra informatie. Soms zie je ook meer dan je lief is, zoals een cliënt die tijdens het gesprek een sigaret opsteekt en een blikje Red Bull opentrekt. Maar ook bijvoorbeeld huisdieren, die echt therapeutisch kunnen werken.

Particulieren

Naast bedrijven en instellingen werkt Angela ook met particulieren. “Dat is maar een klein deel van mijn werk. Ik denk nog geen 5%. Voor de meeste particulieren wordt psychosociale zorg niet of slechts ten dele vergoed. Het gevolg is dat mensen na een of twee consulten afhaken. Dat geeft een onbevredigd gevoel. Wat ik wel merk is dat door de enorme wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg meer mensen kiezen voor een kortere route en zelf het initiatief nemen om een afspraak te maken of worden verwezen door de huisarts. Daarnaast merk ik ook dat er meer animo is voor de mindfulness trainingen die ik organiseer.

 

LVPW

Als psycholoog ben ik o.a. ook aangesloten bij het NIP. Die registratie biedt voor cliënten geen voordeel ten aanzien van de vergoeding. LVPW-lidmaatschap doet dat wel. Facturen kunnen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Daarnaast biedt LVPW een goede klachtenregeling en faciliteren ze bij- en nascholing met collega’s. Ze zijn proactief in belangenbehartiging en dat spreekt me aan. Daarom heb ik ook een tijd in het bestuur gezeten. Ik ben nu 47 jaar en heb nog wel even te gaan. Ik wil graag blijven leren en steeds beter worden in mijn vak. Daarnaast heb ik nog de ambitie om een keer een boek te schrijven. Wellicht een psychologische thriller, zoals Anna Enquist dat doet.”

LVPW voelde meteen als een warm bad

De Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden telt meer dan 250 therapeuten. Al die therapeuten zijn uniek en hebben hun eigen verhaal over wat ze doen, wat ze beweegt en waarom ze lid zijn geworden van LVPW. Een van deze therapeuten is Henny van den Berg. De politie bracht haar op het spoor van psychosociale therapie. Nu heeft ze een nieuwe praktijkruimte in Vlaardingen.

 

 

 

“Ik heb een achtergrond in toneel. Als actrice heb ik in verschillende voorstellingen op de planken gestaan en ik heb zelfs meegespeeld in een van de meest langlopende soapseries van Nederland. Op een gegeven moment werd ik gevraagd om als regisseur workshops bij de politie te begeleiden. Het ging om praktijksituaties op de werkvloer, zoals ongewenst gedrag. Dat heb ik uiteindelijk vijf jaar lang gedaan. Zo ontstond de naam WOW WorkshopsOpdeWerkvloer.

 

WoW

Toen een van de politiemensen mij vroeg of ik hem een-op-een wilde begeleiden, werd het voor mij tijd om aanvullende opleidingen te gaan volgen. Ik kwam in Nijmegen terecht, waar ik een opleiding bedrijfscounselor heb gedaan. Die opleiding, waar ik cum laude voor slaagde, duurde drie jaar en ging in op bedrijfsprocessen, gedrag op de werkvloer en mediation. In mijn scriptie stond een visueel gehandicapte medewerker centraal. In 2012 startte ik in Vlaardingen mijn eigen praktijk in een pand met multidisciplinaire bezetting.

 

Psychosociale oncologie

In het gebouw in Vlaardingen hadden ook fysiotherapeuten hun praktijk. Zij behandelden onder andere oncologische patiënten. Een deel van die groep had naast fysieke begeleiding ook behoefte aan psychosociale hulp. Op de eerste maandag van de maand had ik er een vrijblijvend inloopspreekuur. En zo kwam ik in aanraking met het Inloophuis voor mensen met kanker. Die ervaring bracht mij bij de LVPW en de NVPO (Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie) voor professionals werkzaam in de psychosociale oncologie.

Jongeren

Het was leerzaam om te werken als vrijwilliger in een inloophuis voor mensen die te maken hebben met kanker. Het kunnen patiënten zijn, maar ook mensen die te maken krijgen met kanker bij naasten. Een heel bijzondere groep binnen kankerpatiënten is Adult Young Adult. Dat zijn jongeren tussen 18 en 32 jaar die kanker hebben. Ik maak deel uit van hun netwerk. Als psychosociaal therapeuten kunnen we het gat opvullen waar mensen in terecht komen nadat ze klaar zijn met hun behandeling. Want de meesten zijn dan zelf nog niet klaar met de ziekte.

 

LVPW

In 2017 ben ik lid geworden van LVPW. Daarvoor was ik lid van een andere beroepsvereniging. Ik was daar niet tevreden over; veel regeltjes, heel zakelijk en hiërarchisch georganiseerd. Hoe anders was het bij LVPW. Dat voelde voor mij als een warm bad. In plaats van te moeten voldoen aan allerlei regeltjes werd ik geholpen en ondersteund. Door scholing, intervisie en supervisie aan te bieden, helpen ze mij om nog beter te worden.

 

Bestuur

Inmiddels ben ik lid van het bestuur van LVPW. Ik doe commissiewerk en ben bezig met het opstellen van kwaliteitsnormen voor het deskundigenbestand van NVPO. Dat is belangrijk, want oncologische patiënten zijn extra kwetsbaar. Inmiddels ben ik de AOW-leeftijd gepasseerd, maar hoop dit waardevolle werk nog jaren te blijven doen en te bereiken dat instituten en ziekenhuizen de weg naar de complementaire zorg gaan vinden.”

Het LVPW lidmaatschap voelde als erkenning

De Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden telt meer dan 250 therapeuten. Al die therapeuten zijn uniek en hebben hun eigen verhaal over wat ze doen, wat ze beweegt en waarom ze lid zijn geworden van LVPW. Eén van deze therapeuten is Bien Sterker. Ze heeft sinds 2013 een praktijk in Zeewolde, waar ze uitkijkt over het Veluwemeer.

 

 

 

“Een goede vriendin van mij deed de opleiding psychosociaal therapeut en ik mocht haar klankbord zijn. Dat ging me zo goed af, dat ze mij aanspoorde om ook die vierjarige opleiding te gaan doen. Daar ben ik haar nog altijd dankbaar voor. Het was alsof alles op z’n plek viel. Ik was nauwelijks met de opleiding begonnen of ik had al mijn eerste cliënten. In 2013 heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: Bien Sterker, luisteren naar je bron.

 

ACT en EFT

Inmiddels ben ik ook ACT-therapeut en EFT-therapeut. ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Acceptatie staat hierin centraal. Heb je bijvoorbeeld een bepaalde angst, dan ga je niet die angst wegnemen. Angst is functioneel. Je brein is gericht op veiligheid en angst behoedt je voor onveilige situaties. Je moet leren om die angst te accepteren en hoe je ermee om kunt gaan. Bij Emotional Focused Therapy draait het om het leren herkennen van triggers. Een bepaalde waarneming brengt een reactie bij je teweeg die is gebaseerd op ervaringen uit het verleden. EFT is gebaseerd op de hechtingtheorie.

 

Relatietherapie
Ik behandel allerlei klachten en problemen. Op jaarbasis behandel ik ongeveer 150 cliënten. Mijn jongste cliënt is veertien, maar ik krijg ook hoogbejaarde mensen in mijn praktijk. Verlies en rouw zijn bijvoorbeeld thema’s die bij ouderen vaak spelen. Sinds kort verzorg ik ook relatietherapie. Ik denk dat mijn persoonlijkheid en ervaring er samen voor zorgen dat koppels zich veilig voelen bij mij. Ik heb nu zes koppels geholpen en vind het enorm waardevol wat ik voor ze kan betekenen.

LVPW-lidmaatschap
Mijn cliënten komen vooral via Google bij mij terecht. Mond-tot-mond reclame werkt vooral bij jongeren. Volwassenen en ook verwijzers maken gebruik van Google. ACT en EFT zijn zoektermen waarop ik goed word gevonden. Het LVPW-lidmaatschap helpt me daarbij. Als mensen op mijn website komen, draagt het lidmaatschap bij aan het vertrouwen. Daarnaast zijn de risico’s met betrekking tot beroepsaansprakelijkheid door het LVPW-lidmaatschap verzekerd. En een aantal cliënten dat een aanvullende zorgverzekering heeft, krijgt een consult voor een deel vergoed.

 

Erkenning
Ik weet nog wat het voor mezelf betekende toen ik in 2020 lid werd van LVPW. Het was een erkenning voor wat ik had bereikt. Ik had alle benodigde diploma’s gehaald en dit was de bekroning. Het zegt veel over mezelf. Ik ben opgegroeid met de overtuiging dat ik niet slim genoeg was om te leren. Ik heb talloze baantjes gehad en heb jarenlang in het buitenland doorgebracht. Nu ben ik 61 en heb ik ruim tien jaar mijn eigen praktijk. Ik ben nog lang niet klaar. Ik wil me blijven ontwikkelen en anderen helpen. Met dit werk kan ik nog jaren vooruit.”

Deel dit artikel

CLIËNT

Ben je op zoek naar een betrouwbare zorgaanbieder? En wil je weten of het vergoed wordt? Vind hier eenvoudig de juiste zorgaanbieder bij je in de buurt.

VERWIJZER

Krijg je als (huis)arts zoekvragen naar psychosociaal zorgverleners? Lees hier hoe we elkaar kunnen versterken.

PARTNER

Wil je een opleiding of scholing bij ons laten accrediteren of meer weten over onze samenwerkings­partners? Lees dan verder.