Workshop Mind Eye Power 14 september 2024

WAT IS MIND EYE POWER (RESET)?


Mind Eye Power (MEP) is een effectieve en beproefde methode die stress, mentale en emotionele blokkades en gevolgen van trauma van welke aard dan ook aanpakt. Met MEP worden de onderliggende factoren van datgene waar je

 

mee zit, opgespoord, verhelderd en veranderd. Je verwerkt oude pijnlijke ervaringen via de MEP methode en je maakt de weg vrij voor nieuwe mogelijkheden. Je kijkt met andere ogen.

Toepassing
De MEP oogtechnieken, adem en mindset zijn de ingang tot een positieve en diepgaande verandering. De kracht van MEP is de integratieve benadering waarbij hoofd, hart en buik betrokken worden waardoor er meer samenhang ontstaat in denken, voelen en doen. We werken met MEP Balance, MEP Reset en MEP Integration technieken. Het uiteindelijke doel is (weer) een diepere connectie mogelijk te maken met je eigen lichaam, de ander en de omgeving.

 

WAT LEVERT HET OP?
MEP helpt om datgene waarmee je zit onder ogen te zien en te verwerken. Door de reset maak je nieuwe verbindingen op lichamelijk, emotioneel, mentaal en relationeel vlak. Zo ontstaat een nieuwe balans waardoor je meer kunt leven naar wat voor jou van waarde is.

Je lost niet alleen je huidige probleem op, tegelijkertijd krijg je helderheid en verandering in het levensthema dat er mee samenhangt. Je voelt veel meer rust, vertrouwen en verbinding, waardoor je de relatie met jezelf en met anderen kunt herstellen of verdiepen. Hiermee creëer je een prachtige basis voor een gezonde en ondersteunende levenshouding.

 

Inhoud dag programma
In deze workshop maak je kennis met de integratieve Mind Eye Power methodiek. Er zal een mooie en inspirerende afwisseling zijn van theoretische achtergrond en ervaringsgerichte MEP oefeningen. De deelnemers kunnen de krachtige werking van Mind Eye Power aan den lijve ervaren. Bovendien leer je enkele MEP  interventies toepassen waarmee je direct aan de slag kunt in de praktijk.

 

Ochtendprogramma

 • Uitleg en achtergrond van de Mind Eye Power methodiek.
 • Ervaringsgerichte MEP oefening.
 • Korte demonstratie van een MEP sessie.

 

Middagprogramma

 • Ogen als spiegels van het zenuwstelsel.
 • Een kennismaking met de onbewuste taal van het oog van jezelf en je cliënten.
 • Eenvoudige Mind Eye Power technieken voor stressreductie en regulering van het zenuwstelsel.
 • Zelf ervaren en leren toepassen.
 • MEP in de praktijk en afronding.

Over de trainer
Jacqueline Venbrux
Als lichaamsgericht werkend psychologe heb ik 17 jaar gewerkt binnen de GGZ , onder meer met intensieve angst en trauma behandeling. Daarnaast was ik jarenlang mindfulness trainer en als co-trainer verbonden aan een opleidingsinstituut . Vanaf eind 2013 heb ik mijn eigen methode en opleiding ontwikkeld en vorm gegeven.

Door deze activiteiten heb ik de nodige kennis en expertise opgebouwd in een neurofysiologische en psychologische benadering van stress- en angstklachten, trauma herstel en onverklaarbare lichamelijke klachten.
Met veel plezier ben ik mij aldoor blijven verdiepen, ontwikkelen en scholen in mijn vakgebied. Ik raakte geboeid door de sterke impact die Mind en Eye hebben op mentaal, emotioneel en fysiek vlak. Dat de ogen een ingang zijn om de emotionele lading letterlijk en figuurlijk te ontzenuwen fascineerde me. Het was mij niet specifiek te doen om een oogtechniek, ik was vooral geïnteresseerd in wat  de ogen, die kleine orgaantjes en ‘spiegels van het zenuwstelsel’, ons laten zien.

 

Met name de nieuwe menswetenschap waarbij het accent ligt op het functioneren van brein en ogen, het samenspel tussen onderbewuste en bewuste en het zelfhelend vermogen van het lichaam hebben mijn interesse. Tijdens mijn jarenlange training in Body Mind centering ben ik me steeds verder gaan verdiepen in het visuele systeem, de informatie verwerking en de taal van het oog.

 

Mind Eye Power heeft zich vanaf 2013 ontwikkeld tot een geheel eigen integraal systeem. Er wordt niet alleen een probleem opgelost maar het geeft ook meer balans, eye openers, inzichten en een nieuw perspectief. Lees hier meer over de achtergrond van Mind Eye Power.

 

Mijn missie
Mijn wens om een innovatieve, integratieve holistische, toegankelijke en gedegen tool aan te bieden, waarmee je cliënten kunt helpen zich te bevrijden van diepgewortelde en ongezonde overlevingsmechanismen, heb ik waar kunnen maken. Op deze wijze wil ik bijdragen aan een mooier en moeiteloos leven voor iedereen.

Praktische informatie
Datum: zaterdag 14 september 2024
Locatie: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, 3817 JM Amersfoort
Tijd: van 9:30-16:30 uur (inloop vanaf 9 uur)
Lunch inbegrepen. Graag dieetwensen doorgeven bij aanmelding.
Kosten: €145,- (leden) en €155,- (niet leden)
Aantal deelnemers: minimaal 10
Inschrijven: via onderstaande de link.

Voor deze dag ontvang je een certificaat. LVPW heeft de bijscholingsdag geaccrediteerd met 10 punten.

Blended training Positieve Gezondheid op 24 mei en 14 juni 2024

Door Esther Bloemen–van Gurp
Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar doorgaans wel op. Alle aandacht gaat dan uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Positieve Gezondheid is hiermee een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Arts en onderzoeker Machteld Huber is de bedenker van dit concept van gezondheid. Zij is oprichter van het Institute for Positive Health (iPH). Dit instituut leidt trainers op het concept Positieve Gezondheid in de wereld te zetten.
Laat je inspireren door dit filmpje: Positieve Gezondheid voor iedereen.

Over de trainer, Esther Bloemen-van Gurp
Esther neemt ons tijdens de blended training mee in de wereld van de Positieve Gezondheid. Esther is, behalve (IPH) gecertificeerd trainer Positieve Gezondheid, hoofddocent en projectleider bij Zuyd University of Applied Science èn docent-onderzoeker Positieve Gezondheid bij de Fontys Hogeschool. Esther heeft behalve een schat aan kennis, de gave om haar kennis te vertalen naar praktisch toepassingen en anderen hiermee te inspireren.

Inhoud en tijdsinvestering
De blended training bestaat uit een online module waar je ca. 4,5 uur mee bezig bent. Aansluitend op de online lessen zijn er twee reflectiebijeenkomst van ieder 4,5 uur gepland, op 24 mei en 14 juni aanstaande.

De e-learning bestaat uit drie blokken:

 1. Wat is Positieve Gezondheid?
  Je doet kennis op van PG met informatieve filmpjes, verdiepende lesstof en verdiepende vragen.
 2. Mijn Positieve Gezondheid. Je brengt je eigen spinnenweb in kaart.
  Je krijgt hiermee inzicht in je eigen PG en je gaat aan de slag met iets dat voor jou belangrijk is.
 3. Positieve Gezondheid en de ander.
  Filmpjes en verdiepingsopdrachten waarmee je leert het concept van PG zelf te ervaren, toe te passen en de vertaalslag te maken naar de praktijk.

Tijdens de reflectiebijeenkomsten staat het van elkaar leren centraal. We delen ervaringen die tijdens de opdrachten in de online module zijn opgedaan: Wat werkt goed, wat werkt minder? Samen ga je op zoek naar wat er al is aan Positieve Gezondheid en waar je in wilt groeien.

Na het doorlopen van zowel onlinetraining als de reflectiebijeenkomsten

Positieve Gezondheid

 • Begrijp je het verschil tussen de smalle definitie van gezondheid volgens de WHO en het brede concept Positieve Gezondheid.
 • Ben je op de hoogte van het ontstaan van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid; van het consensus proces waaruit de 6 dimensies met de bijbehorende aspecten zijn ontstaan en van de theoretische context van Positieve Gezondheid.

 

Spinnenweb

 • Ben je op de hoogte van de verschillende vormen van het spinnenweb.
 • Weet je hoe je het spinnenweb in kunnen zetten als gespreksinstrument.
 • Ken je het actiewiel en weet je hoe dit model ter ondersteuning ingezet kan worden.
  Heb je ervaren wat een gesprek met het spinnenweb kan opleveren.

Andere gesprek

 • Ken je de essentie van het andere gesprek.
 • Ben je op de hoogte van communicatievaardigheden die belangrijk zijn bij het voeren van het andere gesprek.
 • Weet je waar je persoonlijke kwaliteiten en valkuilen liggen.
 • Ben je je ervan bewust of je de ander ziet en contact hebt met de ander.
 • Kun je de ander ondersteunen met zijn veranderwens aan de slag te gaan en hierbij ondersteuning te bieden.

Duurzaam laten landen

 • Heb in kaart gebracht hoe je Positieve Gezondheid gaat toepassen in de eigen praktijksituatie.

Certificaat

Als je de online module hebt doorlopen en hebt meegedaan aan de twee reflectiedagen, ontvang je het officiële IPH certificaat ‘Werken met Positieve Gezondheid’.

 

Ben je enthousiast geworden en wil je meedoen? Meld je dan snel aan, er zijn 12 plekken beschikbaar.

Praktische informatie:
Locatie: Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum
Datum: 24 mei en 14 juni 2024
Tijd: 10:00 tot 15:30 uur (met een uur pauze van 12.30 en 13.30 uur)
Kosten LVPW leden: € 380,00
Kosten niet leden: € 400,00

Accreditatie: De scholing is gewaardeerd met 20 scholingspunten en voldoet aan de eisen van PsBK
Maximum aantal deelnemers: 12

 

N.B. We hebben ons best gedaan om de prijs laag te  houden. De locatie- en lunchkosten worden betaald door  LVPW. Na deze tegemoetkoming zijn de kosten nog steeds wat hoger dan je gewend bent te betalen voor een scholing waar je 20 punten voor krijgt. Dit heeft te maken met de toekenning van het officiële IPH-certificaat en prijsafspraken hieromtrent.

Workshop Wijsheid van trauma 08.06.2024

Jantine Gerscheid zal ons tijdens deze bijscholing meenemen in de gedachtengoed en de methode Compassionate Inquiry  van Gabor Maté.

Gabor Maté is een Hongaars/ Canadese gepensioneerd arts die in zijn loopbaan ontdekte hoe oude wonden (trauma) altijd de grondslag vormen bij ziekte en verslavingsproblemen. Hij ontwikkelde een methode om zijn patiënten te helpen de kern van hun pijn te vinden en deze te leren omarmen – Compassionate Inquiry. Deze methode gaan we vandaag verkennen. Wie compassie voelt voor zichzelf, accepteert zijn eigen menselijkheid. Compassie en liefde geven de moed om te zien hoe je je beperkt hebt in het leven. En de moed om de beperkende patronen los te laten om heel te worden.

Toepassing en meerwaarde

Missie is om compassie, healing, vrijheid en verbinding te brengen.

Trauma te leren herkennen bij jezelf en bij je cliënten.

Trauma is niet wat er met je is gebeurd (dat kan traumatisch zijn geweest) maar wat er in jou is veranderd als gevolg van wat er met je is gebeurd. Trauma als wond.

 

Programma

Het ochtendprogramma zal gaan over het begrip trauma vanuit het gedachtengoed van Gabor Maté, de methode Compassionate Inquiry, oefenen contact met je lichaam, de therapeutische relatie en het oefenen met elkaar.
Na de lunch zal het gaan over wat is normaal? De menselijke natuur. De cultuur van jagers en verzamelaars. Stress en triggers. Compassie en zelfkritiek wat ook weer met elkaar zal worden geoefend.

 

Voorbereiding

Hierbij enkele filmpjes waarin Gabor zelf aan het woord is.

https://www.youtube.com/watch?v=NybP1iol9O4

 

Het internet staat vol met interviews met Gabor. Je kan verder zelf op zoek gaan.

 

Extra studie (voor geïnteresseerden)

Gabor Maté heeft vijf boeken geschreven.

·       Het verstrooide brein

·       Wanneer je lichaam NEE zegt

·       Hongerige geesten

·       De mythe van normaal (samen met zijn zoon Daniel)

·       Laat je kind niet los (samen met Gordon Neufeld)

Over Jantine Gerscheid

 

Iedere keer dat ik uitspraken en ideeën van Gabor Maté hoorde, werd ik geraakt.

Het kwam door zijn erkenning van ’trauma met een kleine t’.  Trauma is (letterlijk) de wond die is ontstaan als gevolg van wat je meemaakte. Grote heftige gebeurtenissen als misbruik, geweld of mishandeling zijn traumatiserend. Ook ‘normale’ dagelijkse omstandigheden laten hun sporen na en kunnen een traumatisch effect op je hebben gehad. Als je geschiedenis er bijv toe heeft geleid dat je je voor je gevoelens afsluit en vooral in je hoofd zit, dan is dat enerzijds behoorlijk normaal in onze samenleving. Anderzijds is dat een enorme beperking. Je gebruikt een groot deel van je potentieel niet. Ook als je het gevoel hebt ontwikkeld dat je niet goed bent zoals je bent, dan is dat een wond. Dat kan je trauma met een kleine t noemen.

Ik dook steeds meer in zijn werk en besloot om de opleiding  ‘Compassionate Inquiry’ te volgen in 2021-2022.  Het gaf een prachtige verdieping in wat ik al deed. Inmiddels ben ik bijna klaar met het vervolg, de mentoropleiding. Compassionate inquiry heb ik vertaald in liefdevol (zelf) onderzoek. Je onderzoekt je eigen levensvragen. Je vindt je eigen antwoorden. Je leert liefdevol aanwezig te zijn bij wat zich in je aandient. Als ik je coach is mijn insteek dat mijn vragen je bij jouw antwoorden brengen.

De werkwijze van Gabor laat zich heel goed combineren met voice dialogue/ IFS.

Met voice dialogue werk ik al ruim twintig jaar. In die methode is het uitgangspunt dat ieder mens verschillende delen heeft die soms samen werken, maar ook tegenstrijdige behoeften kunnen hebben. Ze kunnen elkaar dan dwarsbomen en innerlijke conflicten veroorzaken. Het werkt heel verhelderend om die delen te onderscheiden en hun onderlinge dynamiek te herkennen.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 8 juni 2024
Locatie: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, 3817 JM Amersfoort
Tijd: van 9:30-16:30 uur (inloop vanaf 9 uur)
Lunch inbegrepen. Graag dieetwensen doorgeven bij aanmelding.
Kosten: €145,- (leden) en €155,- (niet leden)
Aantal deelnemers: minimaal 12
Inschrijven: via onderstaande de link.

 

Voor deze dag ontvang je een certificaat. LVPW heeft de bijscholingsdag geaccrediteerd met 10 punten en deze voldoet aan de eisen van PsBK. Het certificaat ontvang je naderhand digitaal.

Deel dit artikel

CLIËNT

Ben je op zoek naar een betrouwbare zorgaanbieder? En wil je weten of het vergoed wordt? Vind hier eenvoudig de juiste zorgaanbieder bij je in de buurt.

VERWIJZER

Krijg je als (huis)arts zoekvragen naar psychosociaal zorgverleners? Lees hier hoe we elkaar kunnen versterken.

PARTNER

Wil je een opleiding of scholing bij ons laten accrediteren of meer weten over onze samenwerkings­partners? Lees dan verder.