Blended training Positieve Gezondheid op 24 mei en 14 juni 2024

Door Esther Bloemen–van Gurp
Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar doorgaans wel op. Alle aandacht gaat dan uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Positieve Gezondheid is hiermee een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Arts en onderzoeker Machteld Huber is de bedenker van dit concept van gezondheid. Zij is oprichter van het Institute for Positive Health (iPH). Dit instituut leidt trainers op het concept Positieve Gezondheid in de wereld te zetten.
Laat je inspireren door dit filmpje: Positieve Gezondheid voor iedereen.

Over de trainer, Esther Bloemen-van Gurp
Esther neemt ons tijdens de blended training mee in de wereld van de Positieve Gezondheid. Esther is, behalve (IPH) gecertificeerd trainer Positieve Gezondheid, hoofddocent en projectleider bij Zuyd University of Applied Science èn docent-onderzoeker Positieve Gezondheid bij de Fontys Hogeschool. Esther heeft behalve een schat aan kennis, de gave om haar kennis te vertalen naar praktisch toepassingen en anderen hiermee te inspireren.

Inhoud en tijdsinvestering
De blended training bestaat uit een online module waar je ca. 4,5 uur mee bezig bent. Aansluitend op de online lessen zijn er twee reflectiebijeenkomst van ieder 4,5 uur gepland, op 24 mei en 14 juni aanstaande.

De e-learning bestaat uit drie blokken:

 1. Wat is Positieve Gezondheid?
  Je doet kennis op van PG met informatieve filmpjes, verdiepende lesstof en verdiepende vragen.
 2. Mijn Positieve Gezondheid. Je brengt je eigen spinnenweb in kaart.
  Je krijgt hiermee inzicht in je eigen PG en je gaat aan de slag met iets dat voor jou belangrijk is.
 3. Positieve Gezondheid en de ander.
  Filmpjes en verdiepingsopdrachten waarmee je leert het concept van PG zelf te ervaren, toe te passen en de vertaalslag te maken naar de praktijk.

Tijdens de reflectiebijeenkomsten staat het van elkaar leren centraal. We delen ervaringen die tijdens de opdrachten in de online module zijn opgedaan: Wat werkt goed, wat werkt minder? Samen ga je op zoek naar wat er al is aan Positieve Gezondheid en waar je in wilt groeien.

Na het doorlopen van zowel onlinetraining als de reflectiebijeenkomsten

Positieve Gezondheid

 • Begrijp je het verschil tussen de smalle definitie van gezondheid volgens de WHO en het brede concept Positieve Gezondheid.
 • Ben je op de hoogte van het ontstaan van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid; van het consensus proces waaruit de 6 dimensies met de bijbehorende aspecten zijn ontstaan en van de theoretische context van Positieve Gezondheid.

 

Spinnenweb

 • Ben je op de hoogte van de verschillende vormen van het spinnenweb.
 • Weet je hoe je het spinnenweb in kunnen zetten als gespreksinstrument.
 • Ken je het actiewiel en weet je hoe dit model ter ondersteuning ingezet kan worden.
  Heb je ervaren wat een gesprek met het spinnenweb kan opleveren.

Andere gesprek

 • Ken je de essentie van het andere gesprek.
 • Ben je op de hoogte van communicatievaardigheden die belangrijk zijn bij het voeren van het andere gesprek.
 • Weet je waar je persoonlijke kwaliteiten en valkuilen liggen.
 • Ben je je ervan bewust of je de ander ziet en contact hebt met de ander.
 • Kun je de ander ondersteunen met zijn veranderwens aan de slag te gaan en hierbij ondersteuning te bieden.

Duurzaam laten landen

 • Heb in kaart gebracht hoe je Positieve Gezondheid gaat toepassen in de eigen praktijksituatie.

Certificaat

Als je de online module hebt doorlopen en hebt meegedaan aan de twee reflectiedagen, ontvang je het officiële IPH certificaat ‘Werken met Positieve Gezondheid’.

 

Ben je enthousiast geworden en wil je meedoen? Meld je dan snel aan, er zijn 12 plekken beschikbaar.

Praktische informatie:
Locatie: Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum
Datum: 24 mei en 14 juni 2024
Tijd: 10:00 tot 15:30 uur (met een uur pauze van 12.30 en 13.30 uur)
Kosten LVPW leden: € 380,00
Kosten niet leden: € 400,00

Accreditatie: De scholing is gewaardeerd met 20 scholingspunten en voldoet aan de eisen van PsBK
Maximum aantal deelnemers: 12

 

N.B. We hebben ons best gedaan om de prijs laag te  houden. De locatie- en lunchkosten worden betaald door  LVPW. Na deze tegemoetkoming zijn de kosten nog steeds wat hoger dan je gewend bent te betalen voor een scholing waar je 20 punten voor krijgt. Dit heeft te maken met de toekenning van het officiële IPH-certificaat en prijsafspraken hieromtrent.

Deel dit artikel

CLIËNT

Ben je op zoek naar een betrouwbare zorgaanbieder? En wil je weten of het vergoed wordt? Vind hier eenvoudig de juiste zorgaanbieder bij je in de buurt.

VERWIJZER

Krijg je als (huis)arts zoekvragen naar psychosociaal zorgverleners? Lees hier hoe we elkaar kunnen versterken.

PARTNER

Wil je een opleiding of scholing bij ons laten accrediteren of meer weten over onze samenwerkings­partners? Lees dan verder.